Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 13
«  2 Księga Mojżeszowa 12 2 Księga Mojżeszowa 13 2 Księga Mojżeszowa 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc: [2] »„Poświęć mi każdego pierworodnego, rozwierającego wszelkie łono u Synów Izraela: z ludzi i z bydła, – mojem niech ono będzie”. [3] »Nato rzekł Mojżesz do ludu: „Pamiętajcie dzień ten, w którym wyszliście [na wolność] z Egiptu, z domu niewolników, iż mocą potężną wywiódł was Wiekuisty stąd, – ażeby nie spożywać kiszonego. [4] »Dziś wy wychodzicie [na wolność], w mięsiącu abibie [abib – dojrzewanie zboża]. [5] »I będzie, gdy Wiekuisty wprowadzi cię do Kraju Kănaanejczyków, Chittejczyków, Emōrejczyków, Chiwwejczyków i Jěbūsejczyków, który On poprzysiągł ojcom twoim dać tobie, – [do] kraju opływającego mlekiem i miodem, – wykonasz służbę Bożą tę w tym miesiącu. [6] »Przez te siedem dni będziesz spożywał przaśniki, zaś dnia siódmego, – uroczystość ku czci Wiekuistego. [7] »Przez te siedem dni należy jeść przaśniki, a niech u ciebie nie ukaże się nic kiszonego i niech u ciebie nie ukaże się żaden zakis na całym obszarze twoim. [8] »Będziesz opowiadał dnia owego, mówiąc: „Gwoli temu, czego Wiekuisty dokonał dla mnie, gdy z Egiptu wychodziłem [na wolność]. [9] »Niech ci będzie znakiem to na ręku twojem i pamiątką między oczyma twemi, ażeby nauka Wiekuistego była w ustach twoich, albowiem Wiekuisty potężną mocą wywiódł [na wolność] cię z Egiptu. [10] »Przestrzegaj przepisu tego w oznaczonym czasie jego – z roku na rok. [11] »I będzie, gdy Wiekuisty wprowadzi ciebie do Kraju Kănaanejczyków, jak poprzysiągł tobie i ojcom twoim, i da go tobie: [12] »odłączaj każdego, który rozwarł łono, dla Wiekuistego, a i każdy pierworodny płód u bydła, który będziesz miał u ciebie, płci męskiej, – [również] dla Wiekuistego. [13] »Natomiast wszelkie pierworodne [u] osła będziesz wykupywał owcą, a jeśli nie wykupisz go – to złam jego kark, ale każdego pierworodnego ludzkiego – z pośród synów twoich, [tylko] wykupywał będziesz. [14] »I będzie, gdy cię syn twój będzie pytał jutro, mówiąc: „Cóż to?” – tedy rzekniesz doń: „Mocą wywiódł [na wolność] nas potężną Wiekuisty z Egiptu, – z domu niewolników. [15] »Albowiem działo się, iż gdy Faraon opierał się, ażeby zwolnić nas, – Wiekuisty pozabijał wszystkich pierworodnych w Kraju Egipskim, od pierworodnego u ludzi do pierworodnego u zwierząt, dlatego składam ja w ofierze Wiekuistemu każdego samca, który rozwarł łono, pierworodnego zaś każdego z pośród synów moich wykupuję. [16] »Niech ci będzie znakiem to na ręku twojem i nawiązką między oczy twemi. albowiem Wiekuisty potężną mocą wywiódł [na wolność] nas z Egiptu”. [17] »Gdy Faraon zwolnił lud, działo się, iż Bóg nie wiódł ich drogą, wiodącą do Kraju Filistynczyków [Pělisztim], lubo tędy było bliżej, ponieważ Bóg rzekł: „A nuż pożałuje lud, gdy ujrzą bitwę, – i zawrócą do Egiptu”. [18] »Więc Bóg obwodził lud ten drogą, wiodącą przez pustynię ku Morzu Sitowemu, a Synowie Izraela wyszli uzbrojeni z Kraju Egipskiego. [19] »Mojżesz zabrał z sobą kości Józefa, albowiem on zaprzysiągł Synów Izraela, mówiąc: „Bóg napewno wspomni was, zabierzcie ze sobą wówczas kości moje stąd”. [20] »Oni wyruszyli ze Sukkotu i rozłożyli się obozem na krańcach pustyni. [21] »Wiekuisty postępował przed nimi za dnia w słupie obłocznym, ażeby wieźć ich drogą, zaś w nocy – w słupie ognistym, ażeby świecić im, by mogli kroczyć dniem i nocą. [22] »Słup obłoczny ten nie odstępował za dnia, ani też ten słup ognisty w nocy, – z przed ludu tego. 
«  2 Księga Mojżeszowa 12 2 Księga Mojżeszowa 13 2 Księga Mojżeszowa 14  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.