Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 19
«  2 Księga Mojżeszowa 18 2 Księga Mojżeszowa 19 2 Księga Mojżeszowa 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Trzeciego miesiąca od wyjścia Synów Izraela z Kraju Egipskiego, – dnia onego przybyli do Pustyni Synaju. [2] »Oni wyruszyli byli z Rěfidimu, przybyli do Pustyni Synaju i rozłożyli się obozem w tej pustyni: Izrael rozłożył się obozem tam naprzeciw Góry. [3] »Mojżesz zaś wyszedł do Boga, a Wiekuisty zawołał do niego z Góry, mówiąc: „Tak rzekniesz do domu Jakóba i oznajmisz Synom Izraela: [4] »„Widzieliście sami, co uczyniłem Egipcjanom, podczas gdy nosiłem was na orlich skrzydłach i przywiodłem was ku Sobie. [5] »A teraz, jeżeli będziecie naprawdę słuchać głosu Mojego i będziecie przestrzegali przymierza Mojego, będziecie mi drożsi niż narody wszystkie, gdyż jest Moją cała ziemia, [6] »i wy będziecie należeli do Mnie, jako państwo kapłanów i naród świątobliwy; – to są słowa, które powiesz Synom Izraela”. [7] »Potem Mojżesz przyszedł, zwołał starszych ludu i wyłożył im wszystkie słowa te – tak, jak Wiekuisty polecił mu. [8] »Wszystek lud zaś odrzekł nato społem, mówiąc: „Wszystko, co Wiekuisty rzekł, – wykonamy”. Mojżesz powtórzył słowa ludu przed Wiekuistym, [9] »a Wiekuisty rzekł do Mojżesza: „Oto Ja przybędę do ciebie w gęstym obłoku, ażeby lud słyszał, gdy będę mówił z tobą, oraz też ażeby zaufali ci na wieki”. Mojżesz powtórzył słowa ludu przed Wiekuistym, [10] »a Wiekuisty rzekł do Mojżesza: „Pójdź do ludu, każ im uświęcać się [uświęcaniem przygotowywać się] dziś i jutro, i niech wypiorą szaty swoje, [11] »ażeby przygotowani byli na dzień trzeci, albowiem dnia trzeciego zstąpi Wiekuisty wobec całego ludu na Górę Synaj. [12] »Odgraniczysz lud ten dookoła, mówiąc: „Miejcie się na baczności, ażeby nie wyjść na Górę, ani dotykać się krańców jej. Ktokolwiek dotknie się tej góry – niech zostanie uśmiercony; [13] »ale niech się jego niczyja nie dotknie ręka, lecz niech zostanie ukamienowany, albo zastrzelony, – bydło czy człowiek – nie ostanie się przy życiu. – Gdy przeciągle zadmie surma, będą mogli oni [Mojżesz, Aron i 70 starszych] wyjść na Górę. [14] »Potem zeszedł Mojżesz do ludu z Góry i kazał ludowi uświęcać się; potem oni prali szaty swoje. [15] »On rzekł do ludu: „Bądźcie przygotowani na trzeci dzień. Nie przystępujcie do kobiety”. [16] »Trzeciego dnia działo się, iż – gdy nastawał ranek – były gromy, błyskawice, ciężki obłok ponad Górą i odgłos surmy bardzo mocny, – cały lud, który był w obozie, drżał. [17] »Wówczas wywiódł Mojżesz lud z obozu ku Bogu, – i oni ustawili się u stóp Góry. [18] »Góra Synaj zaś dymiła się cała – dlatego, iż Wiekuisty zstąpił na nią w ogniu, więc dym jej unosił się, jak dym pieca, i cała góra trzęsła się ogromnie. [19] »Odgłos surmy stawał się coraz potężniejszym; – Mojżesz przemawiał, a Wiekuisty odpowiadał mu donośnie. [20] »Wiekuisty zstąpił na Górę Synaj, na wierzchołek Góry i Wiekuisty zawezwał Mojżesza na wierzchołek Góry. Mojżesz wyszedł, [21] »a Wiekuisty rzekł do Mojżesza: „Zejdź i przestrzeż lud, ażeby nie parli ku Wiekuistemu dla oglądania, gdyż padnie mnóstwo zeń. [22] »Również i kapłanie, przystępujący do Wiekuistego, niech się uświęcają [uświęcając przygotowują], ażeby Wiekuisty nie przerzedził ich”. [23] »Wtedy rzekł Mojżesz do Wiekuistego: „Lud nie może wyjść na Górę Synaj, albowiem Ty przestrzegłeś nas, mówiąc: „Odgranicz Górę i poświęć ją.” [24] »Wiekuisty odrzekł doń: „Pójdź i zejdź, poczem wyjdziesz ty, oraz Aron z tobą, atoli kapłanie i lud niechaj nie prą, iżby wyjść ku Wiekuistemu, – ażeby On nie przerzedził ich”. [25] »Mojżesz zeszedł do ludu i powiedział im to. 
«  2 Księga Mojżeszowa 18 2 Księga Mojżeszowa 19 2 Księga Mojżeszowa 20  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.