Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 2
«  2 Księga Mojżeszowa 1 2 Księga Mojżeszowa 2 2 Księga Mojżeszowa 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wtedy poszedł mąż z domu Lewi i pojął córkę Lewiego. [2] »Kobieta ta poczęła i urodziła chłopca, a gdy widziała, iż był piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. [3] »Gdy nie mogła już ukrywać jego dłużej, wzięła dla niego skrzynię z sitowia, wylepiła ją asfaltem i smołą, włożyła do niej chłopca i umieściła ją w sitowiu u brzegu Rzeki. [4] »Siostra zaś jego ustawiła się z daleka, ażeby dowiedzieć się, co się stanie z nim. [5] »Wtem zeszła córka Faraona, ażeby kąpać się w Rzece, – podczas gdy służebnice jej przechadzały się na brzegu Rzeki; – ona ujrzała tę skrzynię wśród sitowia, więc posłała służebnicę swoją i wzięła ją. [6] »Gdy ją otworzyła i ujrzała chłopca, a oto chłopak płaczący, ulitowała się nad nim i rzekła: „Z dzieci Hebrejczyków tenże”. [7] »A siostra jego rzekła do córki Faraona: „Czy mogę pójść zawołać kobietę karmiącą z pośród Hebrejczyków, ażeby ci karmiła chłopca?”. [8] »Nato rzekła do niej córka Faraona: „Pójdź!”. Dziewczyna poszła i wezwała matkę chłopca tego. [9] »Córka zaś Faraona rzekła do niej: „Weź chłopca tego a ja będę dawać tobie wynagrodzenie twoje”. Kobieta ta przyjęła chłopca tego i karmiła go. [10] »Gdy chłopiec podrósł, przyprowadziła go do córki Faraona i on należał odtąd do niej, niby syn. Ona nazwała go Mojżeszem [Moszē] i rzekła: „Gdyż zaprawdę z wody wydobyłam: [měsitihū] go”. [11] »W owym czasie działo się, iż – gdy Mojżesz urósł – on wyszedł do braci swoich i przyglądał się ciężarom ich. Wtem ujrzał on, jak mąż Egipski bije męża Hebrejskiego z braci jego, [12] »więc obrócił się tu i tam, a skoro widział, iż nikogo niema, ubił on Egipcjanina i pochował go w piasku. [13] »Nazajutrz wyszedł, a oto dwóch Hebrajskich mężów kłóci się ze sobą, więc powiedział do winowajcy: „Dlaczego bijesz bliźniego swojego?” [14] »A ten rzekł: „Któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy zamierzasz zabić mnie, jak zabiłeś Egipcjanina owego?” – Mojżesz strwożył się i powiedział sobie: „Snać ta sprawa wyszła na jaw!”. [15] »Gdy Faraon słyszał o sprawie tej, chciał on zabić Mojżesza, lecz Mojżesz uszedł przed Faraonen i osiadł w Kraju Midjanejskim; – tam siadywał on przy studni. [16] »Kapłan Midjanu miał siedem córek; – one przychodziły, czerpały i napełniały koryta, ażeby poić trzodę ojca swego. [17] »Pewnego razu, gdy pasterze przyszli i odpędzili je, powstał Mojżesz, obronił je i napoił trzody ich. [18] »Gdy przyszły do ojca swego Rěūēla, rzekł on: „Dlaczego przyśpieszyłyście dzisiaj powrót swój?” [19] »A one rzekły: „Mąż Egipski wybawił nas z przemocy pasterzy, on też naczerpał dla nas i napoił trzodę”. [20] »On [Rěūēl] zaś rzekł do córek swoich: „A gdzież on jest? Dlaczego pozostawiłyście męża tego? Zawołajcie go, niech spożywa chleb”. [21] »Mojżesz zgodził się osiąść u tego męża, a on wydał córkę swą Cyporę [Cippōra] za Mojżesza. [22] »Ona urodziła syna, a on nazwał go Gersonem [Gērěszōm], albowiem mawiał: „Tułaczem [Gēr] byłem w obcym kraju”. [23] »W ciągu owych licznych dni działo się, iż król Egipski zmarł, a Synowie Izraela wzdychali z powodu roboty i narzekali, a skarga ich unosiła się ku Bogu z powodu roboty. [24] »Bóg wysłuchał jęki ich, Bóg wspomniał na przymierze swoje z Abrahamem, Izakiem i Jakóbem, [25] »Bóg patrzał na Synów Izraela i Bóg wiedział. 
«  2 Księga Mojżeszowa 1 2 Księga Mojżeszowa 2 2 Księga Mojżeszowa 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.