Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 24
«  2 Księga Mojżeszowa 23 2 Księga Mojżeszowa 24 2 Księga Mojżeszowa 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A do Mojżesza rzekł On: „Wyjdź do Wiekuistego ty i Aron, oraz Nadab i Ăbihu, oraz siedemdzięsięciu ze starszych Izraela i będziecie pokłon bić z daleka”. [2] »Mojżesz zaś postąpi sam ku Wiekuistemu, lecz oni niechaj nie przystąpią; – a co do ludu, niechaj wcale nie podejdą z nim. [3] »Następnie wrócił Mojżesz i opowiedział ludowi wszystkie słowa Wiekuistego i wszystkie przepisy, a lud wszystek odpowiedział jednogłośnie, mówiąc: „Wykonamy wszystkie słowa Wiekuistego!”, –  [4] »i Mojżesz spisał wszystkie słowa Wiekuistego. Nazajutrz zbudował on wczesnym rankiem ołtarz u stóp Góry oraz dwanaście pomników [maseb] stosownie do dwunastu plemion Izraela. [5] »Następnie posłał [Mojżesz] młodzieńców [z pośród] Synów Izraela i oni składali całopalenia i zarzynali woły jako ofiary pokojowe ku czci Wiekuistego. [6] »Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wlał do czar, a drugą połową krwi pokropił ołtarz. [7] »Potem wziął on Księgę Przymierza i odczytał wobec ludu, a oni rzekli: „Wszystko, co Wiekuisty rzekł, spełnim i usłucham!”. [8] »Mojżesz wziął krew, pokropił lud i rzekł: „Oto krew Przymierza, które Wiekuisty zawarł z wami na te wszystkie słowa”. [9] »Wówczas wyszedł Mojżesz, oraz Aron, Nadab i Ăbihu i siedemdziesięciu z pośród starszych Izraela [10] »i jasnowidzieli Boga Izraela, a pod Nim jakgdyby twór kryształu szafirowego, jak istota nieba, co do jasności. [11] »Przeciw wybrańcom Synów Izraela nie kierował On Mocy Swojej: – oni mieli jasnowidzenie Boga i jedli i pili. [12] »Następnie rzekł Wiekuisty do Mojżesza: „Wyjdź do Mnie na Górę i pozostań tam, a Ja tobie dam tablice z kamienia z Naukami i Przykazaniami, które napisałem, ażeby ich nauczać. [13] »Mojżesz wstał, oraz usługujący mu Jozue [Jěhōszūa], – i Mojżesz wyszedł na Górę Bożą, [14] »zaś do starszych był powiedział: „Oczekujcie tutaj nas, aż gdy my wrócimy do was. Oto Aron i Chūr u was, – kto ma sprawę niech przystępuje do nich”. [15] »Gdy Mojżesz wyszedł na Górę, zakrył obłok Górę. [16] »Majestat Wiekuistego przebywał na Górze Synaju, a obłok okrywał ją przez sześć dni, zaś siódmego dnia zawezwał On Mojżesza z pośród obłoku. [17] »Jasnowidzenie Majestatu Wiekuistego było, jak gdyby ogień żrący na wierzchołku Góry – w obecności Synów Izraela. [18] »Mojżesz wszedł w środek obłoku i wyszedł na Górę, i Mojżesz był na Górze czterdzieści dni i czterdzieści nocy. 
«  2 Księga Mojżeszowa 23 2 Księga Mojżeszowa 24 2 Księga Mojżeszowa 25  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.