Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 25
«  2 Księga Mojżeszowa 24 2 Księga Mojżeszowa 25 2 Księga Mojżeszowa 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc: [2] »„Rzeknij do Synów Izraela, ażeby zebrali Mi daninę; – od każdego człowieka, którego uczyni serce jego szczodrym, przyjmijcie daninę Moją. [3] »To jest oto danina, którą winniście przyjmować od nich: złoto, srebro, miedź; [4] »błękit, szkarłat, karmazyn, bisior, wełnę kozią; [5] »skóry baranie barwione na czerwono, skóry borsucze, drzewo akacjowe [sittim]; [6] »olej do świecenia, korzenie wonne do oleju pomazania i do kadzidła wonności, [7] »kamienie onyksowe [szoham], oraz kamienie oprawne dla ēfodu [naramiennika] i dla chōszenu [napierśnika]. [8] »Niech wystawią mi Świątynię, a Ja będę rezydował wśród nich, –  [9] »we wszystkiem, – tak jak pokażę tobie budowę Przybytku i budowę wszystkich sprzętów jego; – dokładnie to wykonacie. [10] »Niech sporządzą arkę z drzewa akacjowego [sittim]: dwa i pół łokcia długości, półtora łokcia szerokości i półtora łokcia wysokości. [11] »Powleczesz ją szczerem złotem, powleczesz ją od wewnątrz i od zewnątrz i dorobisz do niej brzeg ze złota dookoła. [12] »Odlejesz dla niej cztery pierścienie ze złota, umieścisz je na czterech węgłach jego: dwa pierścienie z jednego boku jej, a dwa pierścienie z drugiego boku jej. [13] »Sporządzisz drążki z drzewa akacjowego, powleczesz je złotem. [14] »i przeprowadzisz drążki te przez te pierścienie po bokach arki, ażeby nosić arkę tę zapomocą ich. [15] »W pierścieniach arki niech będą te drążki, niechaj nie odstąpią od niej. [16] »Do arki tej złożysz Świadectwo [tablice Świadectwa], które Ja dam tobie. [17] »Sporządzisz wieko ze złota szczerego: dwa i pół łokcia długości i półtora łokcia szerokości. [18] »Sporządzisz dwa cheruby [kěrūby] ze złota, wykuwając sporządzisz je na obu krańcach tego wieka: [19] »jednego cheruba [kěrub] sporządź na brzegu z tej strony, drugiego zaś cheruba na brzegu z drugiej strony, – z tego wieka sporządzajcie cheruby na obu brzegach. [20] »A cheruby te niech rozpościerają skrzydła u góry, przysłaniając skrzydłami swojemi to wieko, twarze zaś ich zwrócone: jedno ku drugiemu, [a] ku wieku niech będą zwrócone twarze tych cherubów. [21] »Umieścisz wieko to na arce z wierzchu, do arki zaś złożysz Świadectwo, które Ja dam tobie. [22] »Ja tam będę przybywał do ciebie i Ja będę rozmawiał z tobą z ponad wieka tego między obu cherubami, które będą na arce Świadectwa, – o wszystkiem, co ci zlecę dla Synów Izraela. [23] »Sporządzisz stół z drzewa akacjowego: dwa łokcie długości, łokcia szerokości i półtora łokcia wysokości. [24] »Powleczesz gę szczerem złotem i dorobisz do niego brzeg ze złota dookoła. [25] »Sporządzisz też dla niego na piędź wysoką listwę dookoła, a do tej listwy jego dorobisz brzeg ze złota dookoła. [26] »Sporządzisz dlań cztery pierścienie ze złota i umieścisz te pierścienie na czterech węgłach, które są u czterech jego nóg. [27] »Przy listwie tej niech będą te pierścienie, jako osady dla drążków, ażeby nosić stół zapomocą nich. [28] »Drążki te sporządzisz z drzewa akacjowego i powleczesz je złotem; – zapomocą nich będzie się nosić stół ten. [29] »Sporządzisz miski jego, oraz czaszy, dzbany i kielichy jego, które mi będzie się rozlewać [ofiary polewne]; – ze szczerego złota wykuwając niech się zrobi świecznik ten: słupiec jego i ramiona jego, oraz kielichy, gałki i kwiaty jego niech wychodzą z niego. [30] »Na stole tym będziesz układał chleb wystawny przede Mną zawsze. [31] »Sporządzisz świecznik ze szczerego złota, wykuwając niech się zrobi świecznik ten: słupiec jego i ramioną jego oraz kielichy, gałki i kwiaty niech wychodzą z niego. [32] »Sześć ramion będzie wychodzić z boków jego: trzy ramiona świecznika z jednego boku, a trzy ramiona świecznika z drugiego boku, [33] »zaś trzy kielichy o kształcie kwiecia, migdałowego na jednem ramieniu, gałka i kwiat, i trzy kielichy o kształcie kwiecia migdałowego na jednem ramieniu, gałka i kwiat, – tak na sześciu tych ramionach wychodzących ze świecznika, [34] »a na świeczniku samym cztery kielichy o kształcie kwiecia migdałowego, oraz gałki jego i kwiaty jego: [35] »gałka pod parą ramion z niego i gałka pod parą ramion z niego, u sześciu ramion wychodzących ze świecznika. [36] »Gałki i ramiona ich niech będą z niego: cały niech będzie kuty z jednej bryły ze szczerego złota. [37] »Sporządzisz siedem lampek do niego – tak, iż skoro zapali się lampy jego, będzie świecić ku przodowi. [38] »Szczypczyki jego i popielniczki jego [sporządź również] ze szczerego złota. [39] »Z talentu szczerego złota niechaj się sporządzi go [samego], oraz wszystkie sprzęty te. [40] »Patrz i sporządź wedle kształtu ich, który pokazano ci na Górze. 
«  2 Księga Mojżeszowa 24 2 Księga Mojżeszowa 25 2 Księga Mojżeszowa 26  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.