Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 26
«  2 Księga Mojżeszowa 25 2 Księga Mojżeszowa 26 2 Księga Mojżeszowa 27  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Sporządzisz Przybytek [miszkān] z dziesięciu opon – z bisioru kręconego, błękitu, szkarłatu i karmazynu, z cherubami, które wykonasz robotą przemyślną. [2] »Długość jednej opony dwadzieścia osiem łokci, a szerokość jednej opony cztery łokcie, – miara jedna dla wszystkich opon tych. [3] »Pięć opon niech będzie spinanych jedna z drugą, a [i drugie] pięć opon niech będzie spinanych jedna z drugą. [4] »Zrobisz pętlicę błękitną na brzegu jednej opony na kraju, gdzie się spina i tak samo sporządzisz na brzegu krańcowej opony przy drugiem miejscu spinania. [5] »Pięćdziesiąt pętlic sporządzisz przy jednej oponie i pięćdziesiąt pętlic sporządzisz na krańcu opony, która znajduje się przy drugiem miejscu spinania; pętlice te będą przeciwległe jedna względem drugiej. [6] »Sporządzisz pięćdziesiąt zapinek ze złota i zepniesz opony jedną z drugą zapomocą tych zapinek, a Przybytek stanie się całością. [7] »Sporządzisz opony z wełny koziej dla Namiotu nad Przybytkiem, sporządzisz ich jedenaście opon: [8] »długość jednej opony trzydzieści łokci, a szerokość jednej opony cztery łokcie, – miara jedna dla [tych] jedenastu opon. [9] »Zepniesz pięć opon osobno i sześć opon osobno, szóstą zaś oponę złożysz we dwoje z przedniej strony Namiotu. [10] »Sporządzisz pięćdziesiąt pętlic na brzegu jednej opony krańcowej w miejscu, gdzie się spina, a pięćdziesiąt pętlic na brzegu opony drugiej, którą spaja się. [11] »Sporządzisz zapinek pięćdziesiąt z miedzi, wprowadzisz zapinki te do owych pętlic, i spoisz Namiot ten, a stanie się całością. [12] »A nadmiar zwisający z opon Namiotu: połowa opony zbywającej, niech zwisa na tyłach Przybytku, [13] »zaś łokieć z jednej strony i łokieć z drugiej strony nadmiaru długości opon namiotu – niechaj zwisa po bokach Przybytku z jednej i z drugiej strony, ażeby przykrywały go. [14] »Sporządzisz pokrowiec dla Namiotu ze skór baranich zabarwionych na czerwono, zaś nakrywę ze skór borsuczych z wierzchu. [15] »Sporządzisz deski dla Przybytku z drzewa akacjowego stojące. [16] »Długość deski dziesięć łokci, a półtora łokcia szerokość jednej deski. [17] »Po dwa czopy u każdej deski, złączone jeden z drugim, tak sporządzisz u wszystkich desek Przybytku. [18] »Sporządzisz deski dla Przybytku: dwadzieścia desek po stronie południowej, [19] »zaś czterdzieści podstaw ze srebra sporządzisz pod tych dwadzieścia desek: dwie podstawy pod jedną deskę do obu czopów jej i dwie podstawy pod jedną deskę do obu czopów jej; [20] »a dla drugiego boku Przybytku po stronie północnej również dwadzieścia desek, [21] »zaś czterdzieści podstaw ich ze srebra: dwie podstawy pod jedną deskę i dwie podstawy pod jedną deskę. [22] »Dla tylnej ściany Przybytku od zachodu sporządzisz sześć desek, [23] »a dwie deski sporządzisz na węgły Przybytku w tylnej ścianie. [24] »Niech one przystawają z dołu, a niech one również przystawają szczelnie z góry do jednego pierścienia. Tak niech będzie z obydwiema, które będą na obu węgłach. [25] »Będzie [zatem razem] osiem desek, których podstawy będą ze srebra, szesnaście podstaw, dwie podstawy pod jedną deską. [26] »Zrobisz listwy z drzewa akacjowego: pięć dla desek jednego boku Przybytku, [27] »pięć listew dla desek drugiego boku Przybytku w tylnej ścianie od zachodu, [28] »oraz listwę środkową w środku desek tych, która przebiega od końca do końca. [29] »Deski te powleczesz złotem, też i pierścienie ich sporządzisz ze złota, jako osady dla listew, listwy zaś [same] powleczesz złotem. [30] »Przybytek ten wystawisz wedle przepisu – tak, jak pokazano ci na Górze. [31] »Sporządzisz zasłonę z błękitu, Szkarłatu, karmazynu i bisioru kręconego; robotą przemyślną sporządzisz w niej cheruby. [32] »Umieścisz ją na czterech słupach akacjowych, powleczonych złotem, z haczykami ze złota, a [opartych] na czterech podstawach ze srebra. [33] »Zasłonę tę umieścisz pod zapinkami, wniesiesz tam za tę zasłonę arkę Świadectwa, – a zasłona ta będzie tworzyć dla was przedział między Świątynią a Przenajświętszem [Świątynią nad Świątyniami], [34] »i położysz wieko na arkę Przymierza w Przenajświętszem. [35] »Natomiast umieścisz stół zewnątrz zasłony, zaś świecznik naprzeciw stołu przy bocznej ścianie Przybytku od południa, podczas gdy stół umieścisz przy boku północnym. [36] »Sporządzisz kotarę u wejścia do Namiotu z błękitu, szkarłatu, karmazynu i bisioru kręconego – wyrobu hafciarskiego. [37] »Dla kotary tej sporządzisz pięć słupów akacjowych, które powleczesz złotem, też i haczyki ze złota, – i ulejesz dla nich pięć podstaw z miedzi. 
«  2 Księga Mojżeszowa 25 2 Księga Mojżeszowa 26 2 Księga Mojżeszowa 27  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.