Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 28
«  2 Księga Mojżeszowa 27 2 Księga Mojżeszowa 28 2 Księga Mojżeszowa 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A ty każ przystąpić do siebie bratu swemu Aronowi i synom jego z nim z pośród Synów Izraela gwoli piastowaniu Mi kapłaństwa: Aronowi [Ahărōn], oraz synom Arona Nadabowi, Ăbihūowi, Eleazarowi [El’azar] i Itamarowi. [2] »Sporządzisz święte szaty dla brata swego Arona ku czci i na ozdobę. [3] »I ty rzekniesz do wszystkich mądrych na umyśle, kogo napełniłem duchem mądrości, ażeby sporządzili szaty Arona dla wyświęcenia go – gwoli piastowaniu Mi kapłaństwa. [4] »Oto te są szaty, które mają sporządzić: napierśnik, naramiennik, płaszcz i szatę przetykaną, oraz zawój i pas. Niech sporządzą szaty święte dla brata twego Arona i dla synów jego – gwoli piastowaniu Mi kapłaństwa. [5] »Niech oni też wezmą złota, błękitu, szkarłatu, karmazynu i bisioru [6] »i niech sporządzą naramiennik ze złota, błękitu, szkarłatu, karmazynu i bisioru kręconego – wyrobu przemyślnego. [7] »Dwa skrzydła spajające się niech on miewa na obu krańcach swoich, któremi będzie spajany, [8] »a pas naramiennika, który będzie na nim tego samego co on wyrobu będąc, niech wychodzi z niego, ze złota, błękitu, szkarłatu, karmazynu i bisioru kręconego. [9] »Weźmiesz dwa kamienie szohamowe [szōham] i wyryjesz na nich imiona synów Izraela: [10] »sześć ich imion na kamieniu jednym, [a sześć imion pozostałych na kamieniu drugim wedle rodowodów ich. [11] »Robotą rytownika na kamieniu tak, jak się wyrzyna pieczęć, wyryjesz na obu kamieniach imiona synów Izraela, – obwiedzione osadami ze złota sporządzisz je. [12] »Oba te kamienie umieścisz na skrzydłach naramiennika, jako kamienie pamiątkowe dla Synów Izraela, a Aron nosić będzie ich imiona przed Wiekuistym na obu swoich barkach ku pamięci. [13] »Sporządzisz osady ze złota, [14] »oraz dwa łańcuszki ze szczerego złota, które uczynisz splatanemi robotą plecioną, – i przymocujesz łańcuszki te splecione do osad tych. [15] »Sporządzisz napierśnik wyroczny wyrobu przemyślnego wedle wyrobu naramiennika sporządzisz go, – ze złota, błękitu, szkarłatu, karmazynu i bisioru kręconego sporządzisz go. [16] »Czworobocznym niech on będzie i podwójnym: piędź długości jego i piędź szerokości jego. [17] »Nasadzisz go kamieniem wysadzanym w cztery rzędy kamieni, [a mianowicie] rząd: rubin, topaz i szmaragd – rzędem pierwszym; [18] »drugi rząd: karbunkuł, szafir i jaspis, [19] »trzeci rząd: opal, agat i ametyst, [20] »czwarty rząd: chryzolit, onyks i beryl; – obwiedzione złotem niechaj one będą w osadach swoich. [21] »Kamieni tych niech będzie wedle imion Synów Izraela, dwanaście wedle imion ich, wyrżniętemi pieczęciami wedle imienia każdego z osobna niech one będą dla dwunastu plemion. [22] »Sporządzisz dla napierśnika łańcuszki splatane wyrobu plecionego – ze szczerego złota. [23] »A do napierśnika sporządzisz dwa pierścienie ze złota i umieścisz oba te pierścienie na obu krańcach napierśnika, [24] »przymocujesz obie plecionki ze złota do obu pierścieni na krańcach napierśnika [25] »i oba końce obu plecionek przymocujesz do obu osad i umieścisz na skrzydłach napierśnika od strony twarzy. [26] »Sporządzisz dwa pierścienie ze złota i przymocujesz je do obu krańców napierśnika, na brzegu jego, który znajduje się po stronie wewnętrznej napierśnika. [27] »Sporządzisz dwa pierścienie ze złota i przymocujesz je na obu skrzydłach naramiennika u dołu od strony twarzy, u spojenia jego, powyżej pasa naramiennika. [28] »Niech spinają napierśnik z pierścieni jego do pierścieni naramiennika sznurkiem błękitu, ażeby przylegał do pasa naramiennika, a napierśnik nie zsuwał się z naramiennika. [29] »A Aron niech nosi imiona Synów Izraela na napierśniku wyrocznym nad sercem swojem, gdy będzie wchodził do Świątyni – na pamiątkę przed Wiekuistym zawsze. [30] »Ty złożysz na napierśniku wyrocznym urim i tummim, ażeby one były nad sercem Arona, gdy będzie wchodził przed Wiekuistego, ażeby Aron nosił wyrocznię Synów Izraela, nad sercem swojem przed Wiekuistym [będąc w Przenajświętszem] zawsze. [31] »Sporządzisz płaszcz pod naramiennik całkowicie z błękitu. [32] »Niech będzie otwór jego dla głowy w środku niego, zaś obwódka niech będzie dookoła otworu jego, roboty tkacza, – jak u otworu pancerza niech będzie u niego, ażeby się nie rozdzierał. [33] »U spodu jego sporządzisz jabłuszka granatowe z purpury, błękitu, szkarłatu i karmazynu, na spodzie jego dookoła, oraz dzwonki ze złota wśród nich dookoła: [34] »dzwonek złoty i jabłuszko granatowe, dzwonek złoty i jabłuszko granatowe na spodzie płaszcza dookoła. [35] »Niech go Aron ma na sobie w czasie służby, ażeby się dźwięk rozlegał jego, gdy będzie wchodził do Świątyni przed Wiekuistego i gdy będzie wychodził, ażeby nie umierał. [36] »Sporządzisz djadem ze szczerego złota, wyryjesz na nim – tak, jak się wyrzyna pieczęć; „Świętość Wiekuistemu” [37] »i przymocujesz go sznurkiem błękitnym, ażeby był na zawoju; po przedniej stronie zawoju niech będzie, [38] »a niech będzie na czole Arona, albowiem Aron będzie znosił uchybienia na Świętościach, które Synowie Izraela będą poświęcali, we wszystkich swoich darach świętych, – więc na jego czole niech on będzie zawsze gwoli [wyjednaniu] łaski dla nich u Wiekuistego. [39] »Utkasz szatę z bisioru, sporządzisz zawój z bisioru i sporządzisz pas wyrobu hafciarza. [40] »Dla synów Arona sporządzisz szaty, sporządzisz dla nich pasy, też i mitry sporządzisz dla nich ku czci i na ozdobę. [41] »Wdziejesz je na brata twego Arona i na synów jego z nim, pomażesz ich olejem, upełnomocnisz ich i poświęcisz ich, ażeby piastowali Mi kapłaństwo. [42] »Sporządź dla nich spodnie lniane dla zakrycia nagości ciała: od bioder do goIeni niech sięgają. [43] »Niech na sobie mają je Aron i synowie jego, gdy będą wchodzić do Namiotu Obecności, albo gdy będą przystępować do ołtarza gwoli pełnieniu służby w Świątyni, ażeby nie ściągali grzechu na siebie i nie umierali. Przepis to wieczysty dla niego i dla potomstwa jego po nim. 
«  2 Księga Mojżeszowa 27 2 Księga Mojżeszowa 28 2 Księga Mojżeszowa 29  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.