Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 30
«  2 Księga Mojżeszowa 29 2 Księga Mojżeszowa 30 2 Księga Mojżeszowa 31  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Sporządzisz ołtarz do kadzenia kadzideł, z drzewa akacjowego sporządzisz go: [2] »łokcia długości i łokcia szerokości, – czworobocznym niech on będzie, – a dwa łokcie szerokości – z niego [będą wychodzić] narożniki jego. [3] »Powleczesz go szczerem złotem, wierzch i ściany jego dookoła, oraz narożniki jego; i dorobisz do niego brzeg dookoła ze złota. [4] »Również dwa pierścienie ze złota dorobisz doń pod brzeg jego, sporządzisz je po obu bokach jego, po obu jego stronach; one będą osadami dla drążków, ażeby zapomocą nich nosić go; [5] »a drążki te sporządzisz z drzewa akacjowego i obwleczesz złotem je. [6] »Umieścisz go przed zasłoną, która jest przed arką Świadectwa, przed wiekiem, które jest nad Świadectwem, gdzie Ja będę miał Siedzibę Moją u ciebie. [7] »Niech na nim Aron puści z dymem wonności; każdego poranku, gdy będzie porządkował lampy, niech on je również puści z dymem. [8] »Gdy Aron będzie zapalał lampy te przed wieczozem, niech on to puści z dymem, jako kadzenie stałe przed Wiekuistym w pokoleniach waszych. [9] »Nie składajcie na nim kadzidła postronnego, ani też całopalenia, lub ofiary bezkrwawej, ani też nie polewajcie przy nim zalewki. [10] »Raz tylko do roku niech Aron rozgrzesza na jego narożnikach; krwią ofiary zagrzesznej pojednania raz jeden do roku niech na nim rozgrzesza w pokoleniach waszych: to jest czemś Przenajświętszem przed Wiekuistym. [11] »Następnie rzekł Wiekuisty do Mojżesza, mówiąc: [12] »„Gdy będziesz zbierał ilość Synów Izraela wedle podlegających przeglądowi z pośród nich, niech dadzą każdy okup swej osoby Wiekuistemu, gdy będą podlegali przeglądowi, ażeby nie było wśród nich moru, gdy będą podlegali przeglądowi. [13] »Niech oni dadzą to: każdy, kto przychodzi do przeglądu, – połowę sekla wede sekla [szekel] Świątyni, – dwadzieścia ger [gera] na sekel – , pół takiego sekla, jako dań dla Wiekuistego. [14] »Każdy przychodzący do przeglądu od liczącego lat dwadzieścia wzwyż – niech składa dań Wiekuistemu. [15] »Najbogatszy niech nie daje więcej, a najbiedniejszy niech nie daje mniej od połowy sekla, jako dań [dla] Wiekuistego, – gwoli rozgrzeszaniu osób waszych. [16] »Srebro to okupne przyjmiesz od Synów Izraela i będziesz je wydawał na służbę Namiotu Obecności; – niechaj to będzie dla Synów Izraela ku pamięci przed Wiekuistym, gwoli rozgrzeszaniu osób waszych. [17] »Następnie rzekł Wiekuisty do Mojżesza, mówiąc: [18] »„Sporządzisz miednicę z miedzi, oraz podstawę jej z miedzi, – do umywania i umieścisz ją pomiędzy Namiotem Obecności a ołtarzem; tam będziesz nalewał wodę, [19] »a Aron i synowie jego będą umywali w niej ręce swoje i nogi swe. [20] »Gdy będą wchodzili do Namiotu Obecności niech się umywają wodą, ażeby nie zmierali, – albo, gdy będą przystępować do ołtarza, dla pełnienia służby, ażeby puszczać z dymem ofiarę ogniową przed Wiekuistym, [21] »niech umywają [również] ręce swoje i nogi swe, ażeby nie zmierali. Niech to dla nich będzie ustawą wieczystą, dla niego i dla potomstwa jego w pokoleniach ich. [22] »Następnie rzekł Wiekuisty do Mojżesza, mówiąc: [23] »„A ty weź też sobie korzenie najprzedniejsze: mirry samościekłej pięćset [seklów], cynamonu wonnego połowę tego: dwieście pięćdziesiąt [seklów], trzciny wonnej dwieście pięćdziesiąt [seklów], [24] »kasji pięćset [seklów] – według sekla Świątyni, oraz hin oleju oliwnego, –  [25] »i sporządź z tego olej święty do pomazania, maść sporządzoną sposobem sporządzających maści: będzie to olej święty do pomazania, [26] »którym pomażesz Namiot Obecności, arkę [Tablic] Świadectwa, [27] »stół i wszystkie sprzęty jego, świecznik i wszystkie sprzęty jego, ołtarz kadzenia, [28] »ołtarz całopaleń i wszystkie sprzęty jego, oraz miednicę i podstawy jej; [29] »poświęcisz je, a one staną się Przenajświętszem, cokolwiek dotknie się ich – stanie się uświęconem. [30] »Również i Arona i synów jego pomażesz i uświęcisz ich, gwoli piastowaniu mi kapłaństwa. [31] »Zaś do Synów Izraela rzekniesz, mówiąc: „To będzie dla Mnie olejem świętym do pomazania w pokoleniach waszych: [32] »ciała ludzkiego niech się nim nie maści, ani w składzie jego nie sporządzajcie takowego, gdyż on jest Świętością, – więc niech Świętością będzie wam. [33] »Ktokolwiek będzie sporządzał maść takową, lub kto da z niej cokolwiek na postronnego – niech będzie wytraconym z ludu swego. [34] »Następnie rzekł Wiekuisty do Mojżesza: „Weź sobie wonności: balsam, onyks, galban, wonności i kadzidła czyste, – niech będzie z każdego w równej ilości. [35] »Sporządzisz z tego kadzidło, sporządzone sposobem sporządzających kadzidła, zamieszany [należycie], czysty, poświęcony. [36] »Zetrzesz to na miał i będziesz kładał je przed Świadectwem w Namiocie Obecności, gdzie będę miał Siedzibę Mą u ciebie: Przenajświętszem niech wam będzie. [37] »Kadzidła, które będziesz sporządzał, w składzie jego – nie sporządzajcie dla siebie; Świętością niech ono będzie dla ciebie przed Wiekuistym. [38] »Ktokolwiek coś sporządzał będzie takowego, ażeby używać woni jego, – niech będzie wytraconym z ludu swego. 
«  2 Księga Mojżeszowa 29 2 Księga Mojżeszowa 30 2 Księga Mojżeszowa 31  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.