Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 31
«  2 Księga Mojżeszowa 30 2 Księga Mojżeszowa 31 2 Księga Mojżeszowa 32  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Następnie rzekł Wiekuisty do Mojżesza, mówiąc: [2] »„Patrz, oto wezwałem imiennie Běcalēla [Běcal’ēl], syna Uriego [Uri], syna Chūra z pokolenia Judy. [3] »Napełniłem go duchem Bożym mądrości, roztropności, umiejętności i wszelakiej twórczości, [4] »ażeby miewać pomysły dla pracy w złocie, srebrze i miedzi, [5] »w ciosaniu kamieni dla oprawy i w ciosaniu drzewa, ażeby wykonywać wszelką robotę. [6] »A Ja oto przydałem mu Ohŏliāba, Syna Ăchisamacha z pokolenia Dana, oraz też i każdego mądrego, któremu włożyłem mądrość do serca, ażeby sporządzili wszystko, co Ja poleciłem tobie: [7] »Namiot Obecności, arkę Świadectwa, wraz z wiekiem, które [ma być] na niem, jakoteż wszystkie sprzęty Namiotu: [8] »stół i wszystkie sprzęty jego, świecznik szczerozłoty i wszystkie sprzęty jego, ołtarz kadzenia; [9] »ołtarz całopalenia i wszystkie sprzęty jego, miednicę i podstawę jej; [10] »szaty do [pełnienia] służby, szaty święte kapłana Arona i szaty synów jego do piastowania kapłaństwa; [11] »olej pomazania i kadzidło wonności dla Świątyni: niech to oni zrobią wszystko tak, jak Ja przykazałem tobie”. [12] »Następnie rzekł Wiekuisty do Mojżesza, mówiąc: [13] »„Ale sobót [szabbat] moich przestrzegajcie, albowiem znak to jest pomiędzy Mną a wami w pokoleniach waszych, ażebyście wiedzieli, iż Ja jestem Wiekuistym, który uświęca Was. [14] »Przestrzegajcie Soboty, gdyż ona dla was jest Świętością. Kto znieważa ją – winien zostać uśmiercony. Zaiste! każdy wykonywujący pracę w niej, – osoba ta niech zostanie wytracona z pośród ludu swego. [15] »Przez sześć dni wykonywa się pracę, ale dnia siódmego – Sobota odpoczynku, – Świętość dla Wiekuistego: wykonywujący pracę w Dniu Sobotnim – winien zostać uśmiercony. [16] »Niech Synowie Izraela przestrzegają Soboty, ażeby Sobotę obchodzili w pokoleniach swoich – przymierzem wieczystem; [17] »pomiędzy Mną a Synami Izraela znak to bowiem jest na wieczność, iż przez sześć dni tworzył Wiekuisty niebo i ziemię, zaś Siódmego Dnia zaniechał [szabat] działania i odpoczywał”. [18] »On dał Mojżeszowi, skoro przestał mówić z nim na Górze Synaju, dwie Tablice Świadectwa, tablice z kamienia, zapisane palcem Bożym. 
«  2 Księga Mojżeszowa 30 2 Księga Mojżeszowa 31 2 Księga Mojżeszowa 32  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.