Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 37
«  2 Księga Mojżeszowa 36 2 Księga Mojżeszowa 37 2 Księga Mojżeszowa 38  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Běcālěēl sporządził arkę z drzewa akacjowego: dwa i pół łokcia długości, półtora łokcia szerokości i półtora łokcia wysokości; [2] »powlókł ją szczerem złotem od wewnątrz i od zewnątrz, sporządził do niej koronę ze złota dookoła [3] »i odlał dla niej cztery pierścienie ze złota do czterech krawędzi jej: dwa pierścienie dla jednego boku, a dwa pierścienie dla drugiego boku. [4] »Sporządził drążki z drzewa akacjowego, powlókł je złotem [5] »i przeprowadził drążki te przez te pierścienie po bokach arki, ażeby nosić arkę [zapomocą nich]. [6] »Następnie sporządził wieko ze szczerego złota: dwa i pół łokcia długości, a półtora łokcia szerokości, [7] »i sporządził dwa cheruby ze złota, wykuwając wykonał je na obu krańcach wieka: [8] »cheruba jednego – na brzegu z tej strony, drugiego zaś cheruba – na brzegu z drugiej strony; z tego wieka wykonał cheruby na obu brzegach. [9] »A cheruby te rozpościerały skrzydła u góry, przysłaniając wieko skrzydłami swojemi, – twarze ich były zwrócone: jedno ku drugiemu, ku wieku były zwrócone twarze tych cherubów. [10] »On sporządził stół z drzewa akacjowego: dwa łokcie długości, łokcia szerokości, a półtora łokcia wysokości, [11] »powlókł go szczerem złotem, sporządził dlań brzeg ze złota dookoła: [12] »sporządził też dla niego listwę na piędź szeroką dookoła i dorobił brzeg ze złota do listwy jego dookoła; [13] »ponadto odlał dlań cztery pierścienie ze złota i umieścił pierścienie te na czterech węgłach, które są u czterech jego nóg. [14] »Przy listwie tej znajdowały się pierścienie te, jako osady dla drążków, ażeby nosić stół [zapomocą nich]. [15] »Sporządził drążki te z drzewa akacjowego i powlókł je złotem, ażeby nosić stół [zapomocą nich]. [16] »Następnie sporządził sprzęty i naczynia do stołu należące: misy jego, oraz czasze, kielichy i dzbany jego, któremi będzie się rozlewać [ofiary polewne], – ze szczerego złota. [17] »Sporządził świecznik ze szczerego złota, wykuwając sporządził ten świecznik, słupiec jego i ramiona jego; kielichy, gałki i kwiaty jego wychodziły z niego. [18] »Sześć ramion będzie wychodziło z boków jego: trzy ramiona świecznika z jednego boku, a trzy ramiona świecznika z drugiego boku; [19] »trzy kielichy o kształcie migdałowego kwiecia na jednem ramieniu, oraz gałka i kwiat, i trzy kielichy o kształcie migdałowego kwiecia na drugiem ramieniu, oraz gałka i kwiat, – tak na sześciu tych ramionach, wychodzących ze świecznika. [20] »Zaś na świeczniku samym cztery kielichy o kształcie migdałowego kwiecia, oraz gałki jego i kwiaty jego: [21] »gałka pod parą ramion – z niego, gałka pod parą ramion – z niego i gałka pod parą ramion – z niego, – u sześciu ramion wychodzących ze świecznika. [22] »Gałki i ramiona ich pochodziły z niego: cały wykuty z jednej bryły ze szczerego złota. [23] »Sporządził siedem lampek do niego, oraz szczypczyki jego i popielniczki jego ze szczerego złota. [24] »Z talentu szczerego złota wykonał go, oraz wszystkie sprzęty jego. [25] »Sporządził ołtarz dla kadzidła z drzewa akacjowego: łokcia długości i łokcia szerokości o kształcie czworoboku, a dwa łokcie wysokości; – z niego [wychodziły] narożniki jego. [26] »Powlókł go szczerem złotem, wierzch i ściany jego dookoła, oraz narożniki jego, i dorobił doń brzeg ze złota dookoła. [27] »Również po dwa pierścienie złote sporządził doń pod brzeg jego po obu bokach jego, po obu jego stronach, jako osady dla drążków, ażeby niemi nosić go, [28] »a drążki te sporządził z drzewa akacjowego i powlókł je złotem. [29] »On przyrządził też olej do pomazania ścięty i kadzidło z wonności czyste, sposobem sporządzających kadzidła. 
«  2 Księga Mojżeszowa 36 2 Księga Mojżeszowa 37 2 Księga Mojżeszowa 38  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.