Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 1
«  2 Księga Mojżeszowa 40 3 Księga Mojżeszowa 1 3 Księga Mojżeszowa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wówczas wezwał Wiekuisty Mojżesza i rzekł do niego z Namiotu Obecności, mówiąc: [2] »„Rzeknij do Synów Izraela i powiedz im: „Jeśli kto z was zechce złożyć ofiarę Wiekuistemu, – tedy z bydła: z rogacizny albo z trzody winniście przynosić ofiarę waszą. [3] »Jeżeli całopaleniem ofiara jego z rogacizny, niech w ofierze on przyniesie samca bez skazy, – u drzwi Namiotu Obecności niech w ofierze złoży go celem przysporzenia sobie łaski u Wiekuistego. [4] »Niech położy rękę swoją na głowę całopalenia, a zostanie przyjęte łaskawie dla niego – dla rozgrzeszenia go. [5] »Następnie zarżnie się cielca tego przed Wiekuistym, a kapłanie, Synowie Arona, przyniosą krew i pokropią krwią tą ołtarz dookoła, który znajduje się u drzwi Namiotu Obecności; [6] »potem zdejmie się skórę z całopalenia tego i pokraje je na części jego. [7] »Synowie zaś kapłana Arona nałożą ogień na ołtarz i ułożą drwa na ogniu tym. [8] »Następnie włożą kapłanie, Synowie Arona, te części, oraz głowę i tłuszcz na drwa, leżące na ogniu, znajdującym się na ołtarzu, [9] »a trzewia jego i golenie jego opłucze się wodą. Wszystko to niech kapłan puści z dymem na ołtarzu: całopalenie to, ofiara ogniowa ku woni miłej dla Wiekuistego. [10] »A jeżeli z trzody ofiara jego: z owiec albo z kóz – jako całopalenie, niech w ofierze on przyniesie samca bez skazy. [11] »Niech go się zarzyna u boku ołtarza, od północy, przed Wiekuistym, – a kapłanie, Synowie Arona, pokropią krwią jego ołtarz dookoła; [12] »potem pokraje się go na części jego, [osobno] głowę jego i tłuszcz jego, a kapłan ułoży to wszystko na drwach, leżących na ogniu, znajdującym się na ołtarzu, [13] »a trzewia i golenie opłucze wodą. Wszystko to niech w ofierze kapłan złoży i puści z dymem na ołtarzu: całopalenie to, ofiara ogniowa ku woni miłej dla Wiekuistego. [14] »Jeżeli zaś z ptactwa całopaleniem ofiara jego przed Wiekuistym, tedy niech przyniesie ofiarę swoją: z synogarlic lub z gołębi młodych. [15] »Kapłan przybliży je w ofierze do ołtarza, nadrze głowę i puści: z dymem na ołtarzu, krew zaś jego wyciśnie się na ołtarza ścianę. [16] »Następnie odejmie gardziel jej wraz z pierzem jej i rzuci obok ołtarza ku wschodowi na miejsce popiołu, [17] »nadłamie ją w skrzydłach jej, lecz nie oderwie, i kapłan puści ją z dymem na ołtarzu, na drwach leżących na ogniu: całopalenie to, ofiara ogniowa ku woni miłej dla Wiekuistego. 
«  2 Księga Mojżeszowa 40 3 Księga Mojżeszowa 1 3 Księga Mojżeszowa 2  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.