Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 19
«  3 Księga Mojżeszowa 18 3 Księga Mojżeszowa 19 3 Księga Mojżeszowa 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza: [2] »„Rzeknij do całej Gminy Synów Izraela i przemów do nich: „Bądźcie świętymi, albowiem Świętym jestem Ja, Bóg wasz Wiekuisty. [3] »Każdy, czcijcie matkę swoją i ojca swojego i przestrzegajcie sobót Moich. Ja jestem Bogiem waszym Wiekuistym. [4] »Nie zwracajcie się ku bałwanom, odlewanych bożków też nie sporządzajcie sobie. Ja jestem Bogiem waszym Wiekuistym. [5] »Gdy będziecie zarzynać ofiarę pokojową dla Wiekuistego, – zarzynajcie ją gwoli przysparzaniu łaski dla was. [6] »W dniu zarzynania ofiary niech zostanie spożywaną i nazajutrz, a co na trzeci dzień zostanie, niech się spali w ogniu, –  [7] »wszakże, jeżeli zostanie spożytą na dzień trzeci, staje się obrzydliwością, nie zostanie przyjętą ku przysparzaniu łaski. [8] »Ten zaś, co zjadł z niej, poniesie winę swoją, – gdyż znieważył świętość Wiekuistego: osoba ta zostanie wytępioną z pośród ludu swego. [9] »Gdy będziecie żniwo żąć w Kraju waszym, nie wyrzynaj aż do kraju pola swego, ni pokłosia nie pozbieraj żniwa swego. [10] »Nie obieraj do szczętu winnicy swojej i nie pozbieraj jagód pojedynczych we winnicy swojej; pozostawisz je biednemu lub też przychodniowi. Ja jestem Bogiem waszym Wiekuistym. [11] »Nie kradnijcie, nie popełniajcie fałszu, ani kłamu żaden względem bliźniego swojego. [12] »Nie przysięgajcie fałszywie na Imię Moje, gdyż znieważysz Imię Boga twego. Ja jestem Wiekuistym. [13] »Nie krzywdź bliźniego twego i nie obdzieraj go; nie przetrzymuj przez noc zarobku najemnika przy sobie do rana. [14] »Nie złorzecz głuchemu, ani nie kładź przed ślepym zawady: bój się Boga twojego. Ja jestem Wiekuistym. [15] »Nie popełniajcie nieprawości w sądzie, nie uwzględniaj osoby biednego, ani nie uszanuj osoby możnego: wedle sprawiedliwości sądź bliźniego swego. [16] »Nie chadzaj, jako oszczerca pośród ludu swego, ani nie stawaj przy krwi bliźniego swojego. Ja jestem Wiekuistym. [17] »Nie nienawidź brata swego w sercu twojem, napominaj bliźniego swego, ażebyś nie ponosił grzechu zań. [18] »Nie mścij się, ani nie chowaj gniewu dzieciom twego ludu, lecz miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Ja jestem Wiekuistym. [19] »Przestrzegajcie przepisów Moich: nie spuszczaj bydła swojego różnorodnie, ani nie zasiewaj pola swego różnorodnie, też i sukno mieszaniny różnorodnej – niechaj nie odziewa ciebie. [20] »Mężczyzna, który obcuje z kobietą, podczas gdy ona niewolnicą jest przyznaną mężowi, lecz jeszcze nie została wykupioną, ani też nie została jej nadaną wolność, – dochodzenie niechaj się odbędzie, wszelako nie zostaną uśmierceni, ponieważ nie została wyzwoloną. [21] »On zaś niech przyniesie, jako pokutną swą ofiarę Wiekuistemu do drzwi Namiotu Przybytku: barana ofiary pokutnej, [22] »a kapłan rozgrzeszy go baranem tym ofiary pokutnej przed Wiekuistym za uchybienie jego, które on popełnił i zostanie odpuszczone jemu to, co zgrzeszył w uchybieniu swojem. [23] »Gdy wejdziecie do Kraju i zasadzicie jakiekolwiek drzewo o owocach jadalnych, zostawiajcie owoc jego, jako nieobrzynalny: przez trzy lata uważajcie go za nieobrzynalny, niechaj nie będzie spożywany. [24] »Roku czwartego będzie wszystek owoc jego poświęcony ku dziękczynieniu Wiekuistemu. [25] »Piątego roku zaś spożywajcie owoc jego; – ażeby On pomnażał wam plony drzewa tego. Ja jestem Bogiem waszym Wiekuistym. [26] »Nie jadajcie razem ze krwią; nie wróżcie, ani nie czarujcie. [27] »Nie ostrzygajcie boków głowy waszej i nie niszcz końców brody twojej. [28] »Nie czyńcie nacięć na waszem ciele z powodu umarłego, ani nie róbcie na sobie nakłuwanego napisu. Ja jestem Wiekuistym. [29] »Nie hańb córki swojej, oddawając ją nierządowi, ażeby Kraj nie stał się nierządnym, przez co by się Kraj przepełnił wszeteczeństwem. [30] »Przestrzegajcie Moich sobót i Świątynię Moją czcijcie. Ja jestem Wiekuistym. [31] »Nie zwracajcie się do guślarzy, ani do wróżbitów, i nie poszukiwajcie ich, ażeby nie nabawić się nieczystości przez nich. Ja jestem Bogiem waszym Wiekuistym. [32] »Wstawaj przed siwizną i szanuj osobę starca. Bój się Boga twego. Ja jestem Wiekuistym. [33] »Jeśli u ciebie będzie przebywał przychodzień w Kraju waszym, nie krzywdźcie go. [34] »Jak krajowiec z pośród was niech u was będzie przychodzień, który przebywa wśród was: miłuj go, jak siebie samego, albowiem przybyszami byliście w Kraju Egipskim. Ja jestem Bogiem waszym Wiekuistym. [35] »Nie popełniajcie nieprawości w sądzie, ani też na mierze, na wadze, lub na miarce. [36] »Miewajcie rzetelne szale wagi, kamienie rzetelne, rzetelną efę i rzetelny hin. Ja jestem Bogiem waszym Wiekuistym, który wywiodłem [na wolnośc] was z Kraju Egipskiego. [37] »Przestrzegajcie wszystkich Mych przepisów i wszystkich Moich praw, – i wykonywujcie je. Ja jestem Wiekuistym”. 
«  3 Księga Mojżeszowa 18 3 Księga Mojżeszowa 19 3 Księga Mojżeszowa 20  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.