Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 20
«  3 Księga Mojżeszowa 19 3 Księga Mojżeszowa 20 3 Księga Mojżeszowa 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc: [2] »„Powiedz Synom Izraela: „Każdykolwiek z Synów Izraela, lub z przychodniów, którzy przebywają w Izraelu, który odda z potomstwa swojego Molochowi, niech zostanie uśmiercony: lud Kraju niech zatłucze go kamieniem. [3] »A Ja zwrócę Się przeciwko temu człowiekowi i wytracę go z pośród ludu jego, gdyż z potomstwa swego oddał Molochowi, ażeby kalać Świątynię Moją i znieważać święte Imię Moje. [4] »W razie, jeżeli lud Kraju będzie wzrok odwracał swój od tego męża, pomimo iż oddał z potomstwa swojego Molochowi, – ażeby nie uśmiercić jego, –  [5] »tedy Ja zwrócę Się przeciwko mężowi temu i przeciwko rodowi jego, i wytracę jego, oraz wszystkich, którzy sprzeniewierzają się za nim, sprzeniewierzając się z Molochem z pośród ludu ich. [6] »Jeżeli osoba będzie się zwracała do guślarzy, albo do wróżbitów, sprzeniewierzając się z nimi, – Ja zwrócę się przeciwko tej osobie i wytracę ją z pośród ludu jej. [7] »Uświęcajcie się i stawajcie się świętymi, gdyż Ja jestem Bogiem waszym Wiekuistym. [8] »Przestrzegajcie Mych przepisów i wykonywujcie je: Ja jestem Wiekuistym, Który czyni was świętymi. [9] »Jeśli ktokolwiek będzie złorzeczył ojcu swojemu, lub matce swojej, – niech zostanie uśmiercony: on złorzeczył ojcu swojemu, lub matce swojej, – krew jego nań. [10] »Jeśli ktoś shańbi kobietę zamężną, jeżeli shańbi żonę bliźniego swojego, – niech zostanie uśmiercony hańbiący, oraz która się shańbiła. [11] »Mężczyzna, który będzie obcował z żoną ojca swojego: srom odsłonił ojca swego, – oboje niech zostaną uśmierceni, krew ich na nich. [12] »Mężczyzna, który będzie obcował ze synową swoją, – oboje niech zostaną uśmierceni, – oni popełnili sprośność, krew ich na nich. [13] »Mężczyzna, który będzie obcował z mężczyzną – tak, jak z kobietą: wszeteczeństwo popełnili obaj, – niech zostaną uśmierceni, krew ich na nich. [14] »Mężczyzna, który pojmie kobietę, wraz z matką jej: to jest wszeteczeństwo, – niech spalą w ogniu jego i je, ażeby nie było wszeteczeństwa wśród was. [15] »Mężczyzna, który będzie obcował ze zwierzęciem, – niech zostanie uśmiercony, a zwierzę zabijecie też. [16] »Kobieta, która zbliży się do jakiegokolwiek zwierzęcia, ażeby z niem obcować, – zabij tę kobietę, a to zwierzę też, – niech zostaną uśmierceni, krew ich na nich. [17] »Mężczyzna, który pojmie siostrę swoją, córkę ojca swego, albo córkę matki swojej, – on będzie widział srom jej, a ona widziała srom jego: to jest hańba, – niech zostaną wytraceni wobec dzieci ludu swego: on siostry swojej srom odsłonił, – niech poniesie winę swoją. [18] »Mężczyzna, który będzie obcował z niewiastą w czasie słabości jej, on odsłoni srom jej i obnaży miejsce jej upływu i ona odsłoni sama miejsce swego krwi upływu, – oboje niech zostaną wytraceni z pośród ludu swego. [19] »Nie odsłaniaj sromu siostry matki twojej, lub siostry ojca twego: gdyż obnażył krewną swoją, – więc niech poniosą winę swoją. [20] »Mężczyzna, który będzie obcował ze stryjenką swoją: srom odsłonił stryja swego, – niech oni grzech poniosą swój: bezpotomnymi będą. [21] »Mężczyzna, który pojmie żonę brata swego, która dlań jest „oddaloną”: on obnażył srom swojego brata, – bezpotomnymi będą. [22] »Przestrzegajcie wszystkich Mych przepisów i wszystkich Moich praw i wykonywujcie je, ażeby was nie wypluł Kraj, do którego wiodę was, ażeby osiąść w nim. [23] »Nie postępujcie wedle przepisów narodu owego, który Ja odprawiam przed wami, albowiem oni popełniali to wszystko, więc ich obmierziłem Sobie, –  [24] »natomiast do was rzekłem: „Wy oddziedziczycie Ziemię ich, Ja ją oddam wam, ażeby oddziedziczyć ją, ziemię [Kraju], opływającą mlekiem i miodem. Ja jestem waszym Bogiem Wiekuistym, który wyróżniłem was z pośród narodów, [25] »więc i wy rozróżniajcie pomiędzy bydłem czystem, a nieczystem, i pomiędzy ptactwem czystem, a nieczystem, i nie plugawcie siebie samych bydłem, ptactwem, lub też czemkolwiek roi się ziemia, które wyróżniłem dla was, ażeby uznać za nieczyste. [26] »A będziecie Mi świętymi, albowiem świętym jestem Ja Wiekuisty, i was wyróżniłem z pośród narodów, ażebyście należeli do Mnie. [27] »Mężczyzna, albo kobieta, jeśli będzie wśród nich guślarzem, albo wróżbitą, – niech zostaną uśmierceni, niech zatłuczą ich kamieniem, krew ich na nich”. 
«  3 Księga Mojżeszowa 19 3 Księga Mojżeszowa 20 3 Księga Mojżeszowa 21  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.