Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 21
«  3 Księga Mojżeszowa 20 3 Księga Mojżeszowa 21 3 Księga Mojżeszowa 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza, „Przemów do kapłanów, synów Arona i powiedz im: „Niech się przy osobie [zmarłej] nikt nie zanieczyszcza w ludzie swoim; [2] »lecz tylko przy krewnym, który jest najbliższym jemu: przy matce swojej, przy ojcu swoim, przy synie swoim, przy córce swojej, lub przy bracie swoim; [3] »również przy siostrze swojej, dziewicy spokrewnionej z nim, która nie wyszła za mąż, przy niej wolno mu się zanieczyścić; [4] »wszakże niech się nie zanieczyszcza przełożony przy współplemieńcach swoich, ażeby znieważyć siebie. [5] »Niech nie robią łysiny na głowach swoich, niech nie golą boków brody swojej, ani niech na swojem ciele nie czynią nacięć. [6] »Oni niech świętymi będą Bogu swemu, niech nie znieważają Imienia Boga swego, albowiem oni składają ofiary ogniowe Wiekuistego, ofiarę Boga swego, świętymi niech więc będą. [7] »Niech nie pojmują kobiety nierządnej, albo znieważonej, ani niechaj nie pojmują rozwiedzionej z mężem swoim, albowiem każdy z nich jest świętym Bogu swemu. [8] »Więc zachowaj go w czystości, gdyż on składa ofiarę Boga twego: niech u ciebie będzie świętym, albowiem świętym jestem Ja Wiekuisty, Który czyni was świętymi. [9] »Córka kapłana, jeśliby się pohańbiła, uprawiając nierząd, – ona ojca swego tem znieważa, – zostanie więc spalona w ogniu. [10] »Kapłan najwyższy z pośród braci swoich, na którego głowę zostanie wylany olej pomazania i którego wyświęci się, ażeby wdziewał szaty, – niech nie obnaża głowy swojej, ani niechaj nie rozdziera swoich szat, [11] »i niech nie przystępuje do żadnej osoby zmarłej; nawet przy swym ojcu, lub przy swojej matce, niech nie zanieczyszcza siebie. [12] »Niech nie wyjdzie ze Świątyni, ażeby nie znieważył Świątyni Boga swego, albowiem poświęcenie na nim oleju pomazania Boga jego. Ja jestem Wiekuistym. [13] »Niech on pojmie kobietę w dziewictwie jej. [14] »Wdowy, rozwiedzionej, znieważonej, lub nierządnej: niech on nie pojmie tych, – jedynie dziewicę tylko z pośród ludu swego niech za żonę pojmie. [15] »Niech on potomstwa swego nie znieważa w plemieniu swojem, albowiem Ja Wiekuisty czynię jego świętym”. [16] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc: [17] »„Przemów do Arona mówiąc: „Niechaj nikt z potomstwa twojego w pokoleniach ich, który będzie wadę miał, nie przystępuje [do ołtarza], ażeby składać w ofierze ofiarę Boga swojego. [18] »Zaprawdę żaden mężczyzna, który wadę ma, niech nie przystępuje [do ołtarza]: Mężczyzna ślepy, kulawy, krótko albo długonosy, [19] »albo też mężczyzna, który ma złamaną nogę, lub złamaną rękę, [20] »garbaty, suchotnik, kto ma na oku swojem bielmo, kto ma krostę, strup, albo uszkodzenie jądra; –  [21] »wogóle mężczyzna, który wadę ma, z potomstwa kapłana Arona, – niech nie przystępuje, ażeby składać [w ofierze] ofiary ogniowe Wiekuistego: on wadę ma, niech więc nie przystąpi, ażeby składać ofiarę Boga swego. [22] »Niemniej jednak może on spożywać chleb swojego Boga z rzeczy najświętszych, jak i poświęconych. [23] »Wszelako niech nie wchodzi do kotary, ani niech nie przystępuje do ołtarza, albowiem wadę ma, – ażeby nie znieważał świętości Moich, gdyż Ja Wiekuisty udzielam im świętości”. [24] »Mojżesz opowiedział to Aronowi i synom jego, oraz wszystkim Synom Izraela. 
«  3 Księga Mojżeszowa 20 3 Księga Mojżeszowa 21 3 Księga Mojżeszowa 22  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.