Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 26
«  3 Księga Mojżeszowa 25 3 Księga Mojżeszowa 26 3 Księga Mojżeszowa 27  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nie sporządzajcie sobie bożków, ani też nie ustawiajcie posągów sobie, ani brył kamiennych, ani też nie umieszczajcie kamieni rytych w Kraju waszym, ażeby na nich bić pokłony, gdyż zaprawdę Ja jestem Bogiem waszym Wiekuistym. [2] »Przestrzegajcie odpoczynków [świątecznych, = sobót] Moich i czcijcie Świątynię Moją. Ja jestem Wiekuistym. [3] »Jeżeli będziecie postępować wedle przepisów Moich, przestrzegać przykazań Moich i je wykonywać: [4] »tedy będę dawał deszcze wasze w swoim czasie, Kraj będzie wydawał plon swój, a drzewa polne będą wydawały owoce swoje. [5] »Młoćba będzie u was dosięgała winobrania, a winobranie będzie dosięgało siejby; – będziecie zajadali chleb swój do syta i będziecie mieszkali bezpiecznie w Kraju waszym. [6] »Będę dawał pokój w Kraju: będziecie leżeć, a nikt nie będzie niepokoił was, albowiem wyplenię dziką zwierzynę z Kraju, a miecz nie będzie chodził po Kraju waszym. [7] »Będziecie ścigać wrogów waszych, oni zaś będą padali przed wami od miecza. [8] »Pięciu z was będzie ścigać sto, zaś sto z was będzie ścigać mirjadę, i wrogowie wasi będą padali przed wami od miecza. [9] »Ja zwrócę Się ku wam, będę rozpleniał was, będę rozmnażał was, i dotrzymam przymierza Mojego z wami. [10] »Będziecie spożywali bardzo stare [plony], będziecie wyprzątali stare przed nowem. [11] »Umieszczę Siedzibę Moją wśród was i nie obmierzę Sobie was. [12] »Będę postępował wśród was, będę Bogiem wam, a wy będziecie Mi narodem. [13] »Ja jestem Bogiem waszym Wiekuistym, Który wywiodłem was [na wolność] z Kraju Egipskiego, ażebyście nie należeli do nich, jako niewolnicy, połamałem łańcuchy jarzma waszego i powiodłem was wyprostowanych. [14] »Jeżeli zaś nie będziecie słuchać Mnie i nie będziecie wykonywać wszystkich tych przykazań, [15] »jeżeli będziecie gardzić przepisami Mojemi, a prawa Moje będziecie obmierzali sobie, iż nie będziecie wykonywać wszystkich Mych przykazań, gdy będziecie unicestwiali przymierze Moje; [16] »więc i Ja też postąpię z wami tak: ześlę na was zgrozę, wycieńczenie i gorączkę, które niszczą wzrok i zatruwają duszę. Będziecie rozsiewali nadaremnie nasienie wasze: wrogowie wasi będą je spożywać. [17] »Będę zwracał Się przeciwko wam: będziecie doznawać porażek przed wrogami waszymi, nieprzyjaciele wasi będą władać wami; wy będziecie uciekali, gdy was nikt nie ściga. [18] »Jeżeli pomimo to nie będziecie słuchać Mnie, będę bardziej smagał was, siedmiokrotnie za grzechy wasze. [19] »Będę kruszył zuchwałą pychę waszą, uczynię niebo wasze, jak gdyby z żelaza, a ziemię waszą – niby miedź. [20] »Siła wasza będzie się napróżno wyczerpywać: Kraj wasz nie będzie dawał plonów swoich, a drzewa Kraju nie będą owoców dawać swoich. [21] »A jeżeli będziecie postępować krnąbrnie wobec Mnie i nie będziecie chcieli słuchać Mnie, będę nasyłał na was dodatkowo razy, siedmiokrotnie wedle grzechów waszych. [22] »Będę nasyłał na was zwierzynę dziką, a ona pozbawi was potomstwa, wytępi bydło wasze i wypleni was: drogi wasze opustoszeją. [23] »Jeżeli pomimo to nie ukorzycie się przede Mną, a będziecie postępować krnąbrnie względem Mnie, –  [24] »będę Ja też postępował z wami opornie i będę raził was ponownie, siedmiokrotnie za grzechy wasze: [25] »Sprowadzę na was miecz, który wywrze pomstę za Przymierze; wy będziecie skupiać się po miastach waszych, lecz ześlę pomór między was, iż będziecie się oddawać sami w ręce wroga, –  [26] »gdyż połamię wam podpory chleba, tak, iż dziesięć kobiet będzie chleb wasz w jednym piecu piec i będą oddawać wedle wagi, – wy zaś będziecie jedli, wszakże nie będziecie syci. [27] »Jeżeli zaś pomimo to nie będziecie słuchać Mnie, a będziecie postępować krnąbrnie wobec Mnie, –  [28] »będę również postępował z wami opornie w zapalczywości i będę smagał was ponownie, siedmiokrotnie za grzechy wasze: [29] »Będziecie pożerali ciało synów waszych, ciało córek waszych wy będziecie pożerali. [30] »Będę niszczył chramy wasze na wzgórzach, będę tępił obeliski wasze i będę wasze rzucał trupy obok martwych bogów waszych. Ja obmierzę Sobie was. [31] »Obrócę miasta wasze w gruzy, spustoszę świątynie wasze i nie będę przyjmował miłej woni ofiar waszych. [32] »Ja spustoszę Kraj, iż będą się przerażać z powodu niego wrogowie wasi, którzy zamieszkają w nim, [33] »podczas gdy was rozprószę wśród narodów i będę dobywał za wami miecza; Kraj wasz będzie pustynią, miasta wasze rumowiskiem. [34] »Wówczas przyjmie Kraj z zadowoleniem swe okresy odpoczynku [szabbat] przez wszystkie dnie spustoszenia, gdy wy będziecie w kraju wrogów waszych; wówczas Kraj odpocznie [tiszbat], wówczas będzie Kraj obchodził „odpoczynek” [szabbat] i odbędzie ku zadowoleniu „odpoczynki” [soboty] swoje: [35] »przez wszystkie dnie spustoszenia będzie miewać odpoczynek [tiszbat], którego nie przestrzegał w „odpoczynkach” [szabbatot] waszych, gdyście wy mieszkali w nim. [36] »A co do pozostałych wśród was, – wprowadzę bojaźliwość do serc ich w krajach wrogów ich, iż ich będzie pędził szelest liścia podmuchiwanego – tak, że będą uciekali w popłochu, jak przed mieczem i będą padać, podczas gdy nie ściga nikt, [37] »że będą potykać się jeden o drugiego, jakgdyby [uchodząc] przed mieczem, podczas gdy nie ściga nikt. Nie będziecie mieć ostoji wobec wrogów waszych, [38] »będziecie zgubieni wśród narodów, pożre was ziemia wrogów waszych. [39] »Ci zaś, którzy pozostaną jeszcze wśród was, – oni będą czeznąć za grzechy swoje w krajach wrogów waszych i też za grzechy ojców swoich u nich będą czeznąć. [40] »Potem będą wyznawali grzechy swoje i grzechy przodków swoich w sprzeniewierzeniach swoich, których dopuszczali się względem Mnie, oraz zwłaszcza, iż postępowali krnąbrnie wobec Mnie. [41] »Zatem i Ja opornie będę postępował z nimi i zawiodę ich do kraju wrogów ich. Może wówczas ukorzy się ich serce: oni będą pokutować za grzechy swoje, –  [42] »a Ja wspomnę wtedy na przymierze Moje z Jakóbem, też na przymierze Moje z Izakiem, a też i na przymierze Moje z Abrahamem, i na Kraj wspomnę. [43] »Kraj zostanie opuszczony przez nich i przyjmował będzie chętnie odpoczynki [soboty szabbatot] swoje, gdy będzie opustoszały po nich, a oni będą pokutować za grzechy swoje dlatego, ponieważ gardzili prawami Mojemi, a przepisy Moje obmierzali sobie. [44] »Wszelako mimo to, gdy będą w kraju wrogów swoich, nie pogardzę nimi, ni ich nie obmierzę Sobie, ażeby ich wytępić, ażeby zniweczyć przymierze Moje z nimi, gdyż Ja jestem Bogiem ich Wiekuistym. [45] »Będę wspominał dla nich na Przymierze przodków, których wywiodłem [na wolność] z Kraju Egipskiego wobec ludów, ażeby być im Bogiem. Ja jestem Wiekuistym”. [46] »Oto są przepisy, prawa i zarządzenia, które Wiekuisty nadał pomiędzy Sobą, a Synami Izraela na Górze Synaju przez Mojżesza. 
«  3 Księga Mojżeszowa 25 3 Księga Mojżeszowa 26 3 Księga Mojżeszowa 27  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.