Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 3
«  3 Księga Mojżeszowa 2 3 Księga Mojżeszowa 3 3 Księga Mojżeszowa 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jeżeli ofiarą pokojową będzie ofiara jego: Gdy z rogacizny zechce ją złożyć – jużto samca, już samicę, bez skazy niech w ofierze je przyniesie przed Wiekuistego. [2] »Niech położy rękę swoją na głowę swej ofiary i zarżnie ją u drzwi Namiotu Obecności, a kapłanie, Synowie Arona, pokropią krwią tą ołtarz dookoła. [3] »Następnie przyniesie z ofiary pokojowej tej – ofiarę ogniową dla Wiekuistego: łój okrywający trzewia, oraz wszystek łój, będący przy tych trzewiach, [4] »obie nerki, wraz z łojem znajdującym się przy nich, który jest przy polędwicach; a co do przepony, która przy wątrobie, niech ją zdejmie wraz z nerkami. [5] »Następnie puszczą to z dymem Synowie Arona na ołtarzu po całopaleniu, składanem na drwach, znajdujących się na ogniu: ofiara to ogniowa ku woni miłej dla Wiekuistego. [6] »Gdy zaś z trzody ofiara jego, ofiarą pokojową dla Wiekuistego, – samca, lub samicę, bez skazy, niech w ofierze ją przyniesie. [7] »Jeśli jagnię zechce złożyć jako ofiarę swoją, niech w ofierze je przyniesie przed Wiekuistego. [8] »Niech położy rękę swoją na głowę swej ofiary i zarżnie ją u drzwi Namiotu Obecności, a Synowie Arona pokropią krwią jej ołtarz dookoła. [9] »Następnie przyniesie z ofiary pokojowej tej ofiarę ogniową dla Wiekuistego: tłuszcz jej, ogon całkowity, który odetnie u samego grzbietu, tłuszcz okrywający trzewia, oraz wszystek łój, będący przy tych trzewiach, [10] »obie nerki wraz z łojem, znajdującym się przy nich, który jest przy polędwicach; a co do przepony, która przy wątrobie, niech ją zdejmie wraz z nerkami. [11] »Następnie puści je kapłan z dymem na ołtarzu: jako karmę ofiary ogniowej dla Wiekuistego. [12] »Jeżeli ofiarą jego będzie koza, niech w ofierze ją przyniesie przed Wiekuistego. [13] »Niech położy rękę swoją na jej głowę i zarżnie ją przed Namiotem Obecności, a Synowie Arona pokropią krwią jej ołtarz dookoła. [14] »Następnie niech przyniesie z niej ofiarę swoją, ofiarę ogniową dla Wiekuistego: tłuszcz okrywający trzewia, oraz wszystek łój, będący przy tych trzewiach, [15] »obie nerki, wraz z łojem znajdującym się przy nich, który jest przy polędwicach; a co do przepony, która przy wątrobie, niech ją zdejmie wraz z nerkami. [16] »Następnie puści je kapłan z dymem na ołtarzu: jako karmę ofiary ogniowej ku woni miłej, wszystek tłuszcz – dla Wiekuistego. [17] »Ustawa to wieczysta dla pokoleń waszych we wszystkich siedzibach waszych: łoju żadnego, ani żadnej krwi nie spożywajcie”. 
«  3 Księga Mojżeszowa 2 3 Księga Mojżeszowa 3 3 Księga Mojżeszowa 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.