Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 9
«  3 Księga Mojżeszowa 8 3 Księga Mojżeszowa 9 3 Księga Mojżeszowa 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ósmego dnia działo się, iż Mojżesz wezwał Arona i synów jego, oraz starszych Izraela, [2] »i rzekł do Arona: „Weźmij sobie młodego cielca na ofiarę zagrzeszną i barana na ofiarę całopalną – bez skazy i złóż je w ofierze przed Wiekuistym; –  [3] »zaś do Synów Izraela rzekniesz, mówiąc: „Weźcie kozła na ofiarę zagrzeszną, cielca i jagnię jednoroczne, – bez skazy – na ofiarę całopalną, [4] »wołu i barana na ofiary pokojowe, ażeby je składać przed Wiekuistym, i ofiarę śniedną zaczynioną w oliwie, albowiem Wiekuisty objawił wam się dziś”. [5] »Oni wzięli to, co Mojżesz przykazał, [i przynieśli] przed Namiot Obecności, cała Gmina przystąpiła i stanęła przed Wiekuistym, [6] »a Mojżesz rzekł: „Oto, co Wiekuisty przykazał – uczyńcie, a objawi się wam Majestat Wiekuistego”. [7] »Wówczas rzekł Mojżesz do Arona: „Przystąp do ołtarza, złóż ofiarę swą zagrzeszną i ofiarę swoją całopalną, i rozgrzeszaj siebie samego i lud, składaj również ofiarę ludu i rozgrzeszaj ich – tak; jak Wiekuisty przykazał”. [8] »Aron przystąpił do ołtarza i zarżnął cielca swojej ofiary zagrzesznej; [9] »synowie Arona podali jemu krew, a on umoczył we krwi tej palec swój i pomazał narożniki ołtarza, krew [pozostałą] zaś wylał u stóp ołtarza; [10] »łój, nerki i oponę przy wątrobie z ofiary tej zagrzesznej puścił z dymem na ołtarzu – tak, jak Wiekuisty przykazał Mojżeszowi, [11] »mięso zaś i skórę spalił w ogniu poza obozem. [12] »Następnie zarżnął ofiarę całopalną; synowie Arona podali jemu krew, a on pokropił ołtarz dookoła; [13] »podali mu też tę ofiarę całopalną w kawałach wraz z głową, a on puścił [to] z dymem na ołtarzu, [14] »– trzewia zaś i golenie spłukał [przedtem] i puścił z dymem na ołtarzu obok całopalnej tej ofiary. [15] »Potem przywiódł ofiarę ludu, ujął kozła ofiary zagrzesznej ludu, zarżnął go i złożył go, jako ofiarę zagrzeszną – , tak, jak poprzedniego; [16] »przywiódł ofiarę całopalną i przyrządził ją wedle przepisu; [17] »przyniósł ofiarę śniedną, napełnił dłoń swą nią i puścił z dymem na ołtarzu, oprócz całopalnej ofiary porannej: [18] »nakoniec zarżnął wołu i barana na ofiary pokojowe ludu; synowie Arona podali mu krew, a on pokropił nią ołtarz dookoła; [19] »zaś co do łojów wołu tego i barana tego, ogona i [łoju] pokrywającego, co do nerek i przepony wątroby, –  [20] »złożyli łoje te obok mostków, a on puścił z dymem łoje te na ołtarzu, [21] »samymi zaś mostkami oraz łopatką prawą dokonał Aron obrotu przed Wiekuistym – wedle rozkazu, który Mojżesz obwieścił. [22] »Aron podniósł ręce swoje ku ludowi i błogosławił im, – i zstąpił po przyrządzeniu ofiary tej zagrzesznej, ofiary tej całopalnej i tych ofiar pokojowych. [23] »Następnie wstąpił Mojżesz z Aronem do Namiotu Obecności, poczem wyszli, błogosławili ludowi, a Majestat Wiekuistego objawił się wobec całego ludu; –  [24] »ogień wyszedł z przed Wiekuistego i pochłonął na ołtarzu całopalną tę ofiarę i te łoje, – gdy to cały widział lud, wydali okrzyk i padli na oblicza swoje. 
«  3 Księga Mojżeszowa 8 3 Księga Mojżeszowa 9 3 Księga Mojżeszowa 10  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.