Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 17
«  4 Księga Mojżeszowa 16 4 Księga Mojżeszowa 17 4 Księga Mojżeszowa 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(17:16) Wówczas rzekł Wiekuisty do Mojżesza, mówiąc: [2] »(17:17) „Rzeknij do Synów Izraela i przyjm od nich po lasce od [każdego] rodu [szczepowego] od wszystkich książąt ich [przełożonych nad] ich rodami [szczepowemi] – dwanaście lasek, napiszesz imię zaś każdego na lasce jego, [3] »(17:18) a imię Arona napiszesz na lasce Lewiego, gdyż jedna laska [przypada] na [każdego] naczelnika rodów ich [szczepowych], –  [4] »(17:19) i złożysz je w Namiocie Obecności przed Świadectwem [arką tablic Świadectwa, =arką Przymierza], gdzie Ja Się objawiam wam, [5] »(17:20) a [będzie tak, iż] ten, którego ja wybiorę, – zakwitnie laska jego, [tem] uśmierzę [i odeprę] od Siebie szemrania Synów Izraela, któremi oni podburzają przeciw wam”. [6] »(17:21) Mojżesz rzekł [to] do Synów Izraela i wszyscy ich książęta dali mu po lasce na jednego księcia z rodów ich szczepowych, [razem] dwanaście lasek [było], a [ponadto] – Arona laska między ich laskami, [7] »(17:22) Mojżesz zaś złożył laski te przed Wiekuistym [=arką Przymierza Wiekuistego] w Namiocie [arki tablic] Świadectwa. [8] »(17:23) Nazajutrz działo się, iż gdy Mojżesz wszedł do Namiotu Świadectwa, – oto! zakwitła była laska Arona z domu Lewi, wypuściła pączki, wydała kwiat i [już] dojrzałe miała migdały. [9] »(17:24) Mojżesz wyniósł wszystkie laski te z przed [arki Przymierza] Wiekuistego do wszystkich Synów Izraela, a oni obejrzeli i zabrali każdy laskę swoją. [10] »(17:25) Wówczas Wiekuisty rzekł do Mojżesza: „Wróć laskę Arona przed Świadectwo dla przechowania, jako znak dla tych krnąbrnych synów, ażebyś położył kres szemraniu ich przeciwko Mnie, a oni nie wymierali”. [11] »(17:26) Mojżesz wykonał [to], – [tak,] jak Wiekuisty przykazał mu, tak wykonał on. [12] »(17:27) Wówczas rzekli Synowie Izraela do Mojżesza, mówiąc; „Oto! my konamy, giniemy, my wszyscy giniemy. [13] »(17:28) Skoro każdy, kto się kolwiek zbliży [ofiarując, haqqarēb] do Przybytku Wiekuistego, zemrze, czyż my do szczętu mamy wymrzeć?”. 
«  4 Księga Mojżeszowa 16 4 Księga Mojżeszowa 17 4 Księga Mojżeszowa 18  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.