Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 19
«  4 Księga Mojżeszowa 18 4 Księga Mojżeszowa 19 4 Księga Mojżeszowa 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza i do Arona, mówiąc: [2] »„To jest przepis zarządzenia [tora], które Wiekuisty przykazał, mówiąc: „Rzeknij do Synów Izraela, ażeby wzięli [i przywiedli] do ciebie jałowicę rudą, bez skazy, w której by nie było wady, a na której by nie postało było jarzmo; [3] »wy oddacie ją kapłanowi Eleazarowi [El’azar], a on rozkaże wyprowadzić ją za Obóz, i zarżnie się [ją tam] wobec niego. [4] »Kapłan Eleazar nabierze nieco krwi jej palcem swoim i pokropi ku przodowi Namiotu Obecności krwią jej siedmiokrotnie. [5] »Następnie spali się jałowicę tę w obecności jego: skórę jej, oraz mięso jej i krew jej, razem z jej pomiotem spali się, [6] »a kapłan ten weźmie drwa cedrowego, izopu i karmazynu, i wrzuci na środek krowy tej płonącej. [7] »Potem niech ten kapłan wypierze szaty swoje i wykąpie ciało swoje w wodzie, a wróci do Obozu, – wszakże kapłan ten nieczystym pozostanie do wieczora. [8] »Również ten, kto ją spalił, niech wypierze szaty swoje w wodzie i wykąpie ciało swoje w wodzie, wszakże nieczystym pozostanie do wieczora. [9] »Mężczyzna czysty zbierze popiół jałowicy tej i złoży go za Obozem na czystem miejscu, ażeby służył Gminie Synów Izraela na przechowanie dla wód pokropienia, gdyż ofiara to zagrzeszna; –  [10] »[a] i ten, który zbierał popiół jałowicy tej, niech wypierze szaty swoje, – wszakże nieczystym pozostanie do wieczora. Niech to będzie dla Synów Izraela, oraz dla przychodnia przebywającego wśród nich, – przepisem wieczystym: [11] »„Kto się dotknie zwłok osoby jakiejkolwiek ludzkiej, a [więc] nieczystym będzie przez dni siedem, –  [12] »niech on się rozgrzesza nim [popiołem tym] na dzień trzeci i na dzień siódmy, a stanie się czystym; jeśli zaś nie będzie się rozgrzeszał [popiołem tym] na dzień trzeci i na dzień siódmy, – czystym się nie stanie. [13] »Ktokolwiek dotknie się zwłok osoby ludzkiej, która zemrze, a nie rozgrzeszy się, – on zanieczyścił [tem] Przybytek Wiekuistego, – niech zostanie wytraconą ta osoba z Izraela; skoro wodą pokropienia nie skrapiano go, – pozostaje on nieczystym, gdyż nieczystość jego [nadal] tkwi w nim jeszcze. [14] »Oto zarządzenie [tora] [na wypadek], jeśli zemrze człowiek w namiocie: Wszystko, co przybędzie do namiotu i cokolwiek, znajdzie się w namiocie tym, – nieczystem będzie przez dni siedem. [15] »Również przedmiot otwarty każdy, na którym nakrywy niema przylegającej, staje się nieczystym. [16] »Też i cokolwiek dotknie się na powierzchni pola – zabitego mieczem, bądź umarłego [śmiercią naturalną], lub też kości ludzkiej, albo grobu, – nieczystym będzie przez dni siedem. [17] »Niech wezmą dla takiego nieczystego – popiołu z pogorzeliska ofiary tej zagrzesznej, następnie niech naleje żywej [źródlanej] wody nań do naczynia, [18] »weźmie izopu i zanurzy go we wodzie tej mężczyzna czysty, poczem pokropi namiot ten, oraz wszystkie te naczynia i osoby, które były tam, a również i tego, co się dotknął kości, poległego, umarłego, albo grobu. [19] »Niech ten czysty pokropi takiego nieczystego dnia trzeciego, oraz dnia siódmego, a rozgrzeszy go z dniem siódmym, on zaś [sam] niech wypierze szaty swoje i niech wykąpie się we wodzie, – a wieczorem będzie czystym. [20] »Kto zaś zanieczyści się, a nie będzie się rozgrzeszał, – niech zostanie wytraconą ta osoba z pośród Zgromadzenia, – ponieważ zanieczyścił Świątynię Wiekuistego; wodą pokropienia nie skrapiano go, – [więc] on [nadal] jest nieczystym. [21] »Niech to będzie dla was przepisem wieczystym. Również skrapiający wodą pokropienia niech wypierze szaty swoje, jak i [naogół] kto się dotknie wody tej pokropienia, – nieczystym będzie do wieczora. [22] »Czegokolwiek dotknie się nieczysty, będzie nieczystem, – [zwłaszcza] osoba, która dotknie się, – nieczystą będzie do wieczora”. 
«  4 Księga Mojżeszowa 18 4 Księga Mojżeszowa 19 4 Księga Mojżeszowa 20  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.