Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 23
«  4 Księga Mojżeszowa 22 4 Księga Mojżeszowa 23 4 Księga Mojżeszowa 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wówczas rzekł Bileam do Balaka: „Zbuduj mi na [miejscu] tem ołtarzy siedem, i przygotuj dla mnie tu wołów siedem i baranów siedem”. [2] »Balak uczynił tak, jak Bileam rzekł, poczem Balak składał [,jako ofiary całopalne] z Bileamem [razem] po wole i po baranie na ołtarzu każdym; –  [3] »Bileam zaś rzekł do Balaka: „Stań sobie przy całopaleniach twoich, a ja pójdę: a nuż! przypadkiem ukaże mi się Wiekuisty, co mi kolwiek wskaże On, opowiem tobie”, – i odszedł na wzgórze. [4] »Bóg ukazał się Bileamowi, a on rzekł do Niego: „Siedem tych ołtarzy wystawiłem i złożyłem [,jako ofiary całopalne] po cielcu i po baranie na ołtarzu każdym. [5] »Wiekuisty zaś włożył rzecz [tę] w usta Bileama i rzekł: „Wróć do Balaka i przemówisz tak”. [6] »Zaczem on [Bileam] wrócił do niego [Balaka], gdy on, oto! stał [jeszcze] przy całopaleniu swojem, on i wszyscy książęta Moabscy, –  [7] »i wygłosił przypowieść swoją, on mówił: „Z Aramu prowadzi mnie król Moabski Balak, z gór Kedemu [wschodu], mówiąc: „Bywajże [i] przeklnij mi Jakóba! przybywaj i złorzecz Izraelowi!”. [8] »„Jak ja przeklinał będę [,kogo] nie przeklnął Wszechmocny? i jak będę ja złorzeczył [,komu] Wiekuisty nie złorzeczył? [9] »Gdyż ze szczytu skał go widzę, z pagórków patrzę nań: oto! lud [,który] samotnie mieszka, a do narodów nie zalicza się. [10] »Któż zliczył proch Jakóba i [któż] porachuje ćwiartkę Izraela? Obym ja sam umarł śmiercią prawych i oby był mój koniec taki sam”. [11] »Lecz Balak rzekł do Bileama: „Cóż to uczyniłeś mi? Ażeby przeklnąć wrogów moich sprowadziłem ciebie, a oto! błogosławiłeś im tak bardzo!” [12] »Nato on [Bileam] odparł i rzekł: „Czyż nie muszę tego, co mi Wiekuisty do ust włoży moich, przestrzegać przy mówieniu?”. [13] »A Balak rzekł do niego: „Pójdźno zemną na inne miejsce, skąd go ujrzysz, – jednak będziesz tylko widział jego część, zaś nie oglądniesz go w całości, – a przeklnij mi go stamtąd”, [14] »i zabrał go na Sědē-Cōfim [Pole Strażników], na szczyt Pizgi, gdzie zbudował ołtarzy siedem, i składał po cielcu i po baranie [,jako ofiarę całopalną] na ołtarzu każdym, [15] »on [Bileam] zaś rzekł do Balaka: „Postań sobie tu przy całopaleniu twojem, a ja [może] będę miał spotkanie tam”. [16] »Wówczas Wiekuisty ukazał się Bileamowi, włożył rzecz [tę] w usta jego i rzekł: „Wróć do Balaka i przemówisz tak”. [17] »Zaczem on [Bileam] przystąpił do niego [Balaka], gdy on, oto! stał przy całopaleniu swem, a książęta Moabscy przy nim, – i Balak rzekł do niego: „Co powiedział Wiekuisty?” [18] »Nato wygłosił on przypowieść swą i rzekł: „Wstań Balaku i posłuchaj, skłaniaj uszy swoje ku mnie, o Cyppora synu: [19] »Nie człowiekiem jest Wszechmocny, ażeby On zawodził, ni Adama Synem, ażeby się namyślał. Czyż On powie, a nie zrobi, – On rzeknie, a nie spełni? [20] »Oto! ażeby błogosławić, otrzymałem [polecenie], On [Sam] błogosławił, – a ja nie odwrócę tego. [21] »Nie widzi się nieszczęścia na Jakóba, ani nie przewiduje się udręki dla Izraela: Bóg jego Wiekuisty z nim i królewski odgłos surmy pośród niego. [22] »Wszechmocny, który wywiódł ich [na wolność] z Egiptu, – [niejako] moc bawołu ma. [23] »Zaiste! niemasz wróżby przeciw Jakóbowi, ani gusła przeciw Izraelowi. Z czasem powie się o Jakóbie i o Izraelu, co Wszechmocny zdziałał: [24] »oto! lud – powstanie jak lwica i podniesie się jak lew, nie legnie, aż nie będzie zjadał łupu i nie będzie krwi poległych pił”. [25] »Wówczas rzekł Balak do Bileama: „Nie przeklinaj go, ani też go nie błogosław”. [26] »Nato odparł Bileam i rzekł do Balaka: „Czyż nie rzekłem tobie, mówiąc: „Wszystko, co Wiekuisty rzeknie, to ja będę wykonywał”. [27] »Balak zaś rzekł do Bileama: „A nuż! zabiorę cię na inne miejsce, a nuż! się spodoba Bogu, a przeklniesz mi go stamtąd”. [28] »Balak zabrał więc Bileama na wierzchołek Peōru, który spogląda na pustynię, [29] »a Bileam rzekł do Balaka: „Zbuduj mi na [miejscu] tem ołtarzy siedem, i przygotuj mi na [miejscu] tem cielców siedem i baranów siedem”. [30] »Balak uczynił, jak Bileam rzekł, i złożył po cielcu i po baranie [,jako ofiarę całopalną] na ołtarzu każdym. 
«  4 Księga Mojżeszowa 22 4 Księga Mojżeszowa 23 4 Księga Mojżeszowa 24  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.