Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 27
«  4 Księga Mojżeszowa 26 4 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wówczas przystąpiły córki Cělafchada, syna Chefera, syna Gilěada [Gil’ad], syna Menasego [Měnaszsze] z rodów Menasego, syna Józefa, – a te [oto były] imiona córek jego: Machla, Noa, Chogla, Milka i Tirca, –  [2] »i stanęły przed Mojżeszem i przed kapłanem Elěazarem, oraz przed książętami i całą Gminą u drzwi Namiotu Obecności, mówiąc: [3] »„Ojciec nasz zmarł w pustyni, a on [zresztą] nie był pośród gminu tych, którzy zmówili się przeciwko Wiekuistemu w gminie Koracha, lecz za grzech [swój] umarł w czasie, gdy on nie miał synów. [4] »Czemuż [więc] zabraknie imienia naszego ojca z pośród rodu jego, ponieważ nie ma syna? Zatem daj nam posiadłość [dziedziczną] pośród braci naszego ojca”. [5] »Mojżesz przedłożył sprawę ich Wiekuistemu, [6] »a Wiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc: [7] »„Słusznie mówią córki Cělafchada. Musisz im posiadłość dać dziedziczną pośród braci ojca ich, zaczem przeniesiesz na nie dziedzictwo ojca ich. [8] »Zaś do Synów Izraela rzekniesz, mówiąc: „Jeśli umrze ktoś, nie mając syna, – będziecie dziedzictwo jego przenosili na córkę jego; [9] »a jeśliby on nie miał też i córki, – będziecie dziedzictwa jego oddawali braciom jego; [10] »a jeśliby on też i braci nie miał, – będziecie dziedzictwa jego oddawali braciom ojca jego; [11] »a jeśliby i ojciec jego nie miał braci, – będziecie dziedzictwo jego oddawali krewnemu najbliższemu doń z rodziny jego, a on to oddziedziczy. Niech to dla Synów Izraela przepisem będzie prawnym, – tak, jak Wiekuisty polecił Mojżeszowi”. [12] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza: „Wyjdź na tę górę Ăbarim i oglądaj Kraj, który oddałem Synom Izraela. [13] »A [skoro] oglądniesz go, przyłączysz się do ludu twego też i ty, – tak, jak przyłączył się brat twój Aron [Aharon], [14] »jakożeście byli krnąbrni wobec Moich słów w Pustyni Cynskiej podczas sarkania [měriba] Gminy, ażeby Mnie uświęcić wobec nich przy owej wodzie, która była wodą Meribatkadeszu [Měriba w Kadeszu] w Pustyni Cynskiej”. [15] »Wówczas rzekł Mojżesz do Wiekuistego, mówiąc: [16] »„Niech Wiekuisty, Bóg duchów wszelakiego ciała, ustanowi męża nad tą Gminą, [17] »który wyjdzie na ich czele, i który będzie wracał na ich czele, który będzie ich wywodził i który będzie ich przywodził, – ażeby nie była Gmina Wiekuistego, jak ta trzoda,, która jest bez pasterza”. [18] »Wiekuisty rzekł nato do Mojżesza: „Dobierz sobie Jozuego [Jěhoszūa], syna Nuna, męża, który ma ducha [Bożego] w sobie, i połóż rękę twoją nań; [19] »[potem] każ mu stanąć przed kapłanem Elěazarem wobec całej Gminy i ustanów go na oczach ich, [20] »[czem] złożysz część godności twojej nań, – ażeby słyszała [to] cała Gmina Synów Izraela. [21] »On zaś niechaj stawa przed kapłanem Eleazarem i u niego prosi wyroku Urim przed Wiekuistym [,gdyż tylko] wedle orzeczenia jego będą wyruszali i wedle orzeczenia jego będą wracali: on i wszyscy Synowie Izraela z nim i Gmina cała”. [22] »Mojżesz wykonał, jak Wiekuisty mu przykazał: przybrał [sobie] Jozuego i rozkazał stanąć mu przed kapłanem Eleazarem wobec całej Gminy, [23] »złożył ręce swoje nań i ustanowił go, – tak, jak Wiekuisty rzekł przez Mojżesza. 
«  4 Księga Mojżeszowa 26 4 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 28  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.