Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 33
«  4 Księga Mojżeszowa 32 4 Księga Mojżeszowa 33 4 Księga Mojżeszowa 34  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »To są, oto! pochody Synów Izraela, którzy wyszli [na wolność] z Egiptu wedle hufców swoich pod wodzą Mojżesza i Arona. [2] »Mojżesz spisał postoje ich na pochodach ich na rozkaz Wiekuistego, a to są, oto! pochody ich wedle postojów ichj [3] »oni wyruszyli z Ramzesu [Ra’měsēs] w pierwszym miesiącu, piętnastego dnia miesiąca pierwszego: nazajutrz po [ofierze] pesachu wyszli Synowie Izraela [na wolność] z ramieniem podniesionem w obecności Egipcjan wszystkich, [4] »a [podczas gdy] Egipcjanie grzebali tych, co to Wiekuisty pośród nich poraził – wszystkich pierworodnych, a i nad bóstwami ich Wiekuisty wykonywał sądy. [5] »Synowie Izraela wyruszyli z Ramzesu [Ra’měsēs] i rozłożyli się obozem w Sukkocie [Sukkōt]; [6] »wyruszyli z Sukkotu i rozłożyli się obozem w Ētamie, który [położony był] na krańcu pustyni; [7] »wyruszyli z Etamu, zwrócili się ku Pihachirotowi, który [położony był] naprzeciw Baalcěfōnu, i rozłożyli się obozem przed Migdolem; [8] »wyruszyli z Pihachirotu, przeszli środkiem morza ku pustyni, uszli drogę trzech dni po pustyni Etamu i rozłożyli się obozem w Marze [Mara]; [9] »wyruszyli z Mary, przybyli do Ēlimu, – a w Ēlimie [było] dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt palm, – i rozłożyli się obozem tam; [10] »wyruszyli z Elimu i rozłożyli się obozem nad Morzem Sitowem [Jam-Suf]; [11] »wyruszyli od Morza Sitowego i rozłożyli się obozem na Pustyni Synskiej [Sin]; [12] »wyruszyli z Pustyni Synskiej i rozłożyli się w Dafce [Dafka]; [13] »wyruszyli z Dafki i rozłożyli się obozem w Aluszu; [14] »wyruszyli z Aluszu i rozłożyli się obozem w Rěfidimie, – a nie było tam dla ludu wody, ażeby pić; [15] »wyruszyli z Rěfidimu i rozłożyli się obozem na Pustyni Synajskiej [Sinaj]; [16] »wyruszyli z Pustyni Synajskiej i rozłożyli się obozem w Kibrothattaawie [Kibrot-Hattaăwa]; [17] »wyruszyli z Kibrothattaawy i rozłożyli się obozem w Chăcērocie; [18] »wyruszyli z Chăcērotu i rozłożyli się obozem w Ritmie; [19] »wyruszyli z Ritmy i rozłożyli się obozem w Rimmonperecie; [20] »wyruszyli z Rimmonperecu i rozłożyli się obozem w Libnie [Libna]; [21] »wyruszyli z Libny i rozłożyli się obozem w Rissie [Rissa]; [22] »wyruszyli z Rissy i rozłożyli się obozem w Kěhēlacie [Kěhēlata]; [23] »wyruszyli z Kěhēlaty i rozłożyli się obozem przy Górze Szeferze; [24] »wyruszyli z Góry Szeferu i rozłożyli się obozem w Chăradzie [Chărada]; [25] »wyruszyli z Chărady i rozłożyli się obozem w Makhēlocie; [26] »wyruszyli z Makhēlotu [Makhēlot] i rozłożyli się obozem w Tachacie [Tachat]; [27] »wyruszyli z Tachatu i rozłożyli się obozem w Terachu; [28] »wyruszyli z Terachu i rozłożyli się w Mitce [Mitka]; [29] »wyruszyli z Mitki i rozłożyli się obozem w Chaszmonie [Chaszmona]; [30] »wyruszyli z Chaszmony i rozłożyli się obozem w Mosērocie [Mosērot]; [31] »wyruszyli z Mosērotu i rozłożyli się obozem w Běnējaăkanie; [32] »wyruszyli z Běnējaăkanu i rozłożyli się obozem w Chor-haggidgadzie [Chor-Haggidgad]; [33] »wyruszyli z Chorhaggidgadu i rozłożyli się obozem w Jotbacie [Jotbata]; [34] »wyruszyli z Jotbaty i rozłożyli się obozem w Abronie [Abrona]; [35] »wyruszyli z Abrony i rozłożyli się obozem w Ecjongeberze; [36] »wyruszyli się z Ecjongeberu i rozłożyli się obozem w Pustyni Cynskiej [Cin], to jest [w] Kadeszu; [37] »wyruszyli z Kadeszu i rozłożyli się obozem przy Górze Horze [Hōr], na krańcu Kraju Edomskiego. [38] »[wówczas] wyszedł kapłan Aron na Górę Hor, na rozkaz Wiekuistego, i umarł tam w czterdziestym roku od wyjścia [na wolność] Synów Izraela z Kraju Egipskiego, w piątym miesiącu, pierwszego [dnia] miesiąca tego, –  [39] »a miał Aron sto dwadzieścia i trzy lat, gdy umarł na Górze Horze. [40] »Wtem dowiedział się Kanaanejczyk, król Ăradu, który miał siedzibę w Negebie, w Kraju Kanaanejskim, o nadciąganiu Synów Izraela. [41] »[Następnie] wyruszyli z Góry Horu i rozłożyli się obozem w Calmonie [Calmōna]; [42] »wyruszyli z Calmony i rozłożyli się obozem w Pūnōnie; [43] »wyruszyli z Punonu i rozłożyli się obozem w Obocie [Obot]; [44] »wyruszyli z Obotu i rozłożyli się obozem w Ijjēhaabarimie [Ijjē-Haăbarim] na granicy Moabu; [45] »wyruszyli z Ijjimu i rozłożyli się obozem w Dibongadzie; [46] »wyruszyli z Dibongadu i rozłożyli się obozem w Almondiblatajemie [Almon-Diblatajěma]; [47] »wyruszyli z Almondiblatajemy i rozłożyli się obozem przy Górach Abarimskich [Hare-Haăbarim] przed [Górą] Něbō; [48] »wyruszyli od Gór Abarimskich i rozłożyli się obozem na Stepach Moabskich nad Jordanem [Jardēn] pod Jerychem; [49] »a leżeli obozem nad Jordanem od Bēthajěsimotu, aż do Abēlhaszszyttimu [Abel-Haššittim] na Stepach Moabskich. [50] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza na Stepach Moabskich nad Jordanem Jerychońskim, mówiąc: [51] »„Rzeknij do Synów Izraela i powiedz im: „Skoro, zaprawdę! wy przeprawicie się przez Jordan do Kraju Kanaanejskiego, –  [52] »wydziedziczycie [wypędzicie] wszystkich mieszkańców Kraju z przed siebie, zniszczycie wszystkie malowidła ich, też i wszystkie posągi ich odlewane zniszczycie i wszystkie wzgórza [święte, bamōt] ich spustoszycie, –  [53] »wydziedziczycie [wypędzicie mieszkańców] Kraj[u], a [sami] osiądziecie w nim, albowiem wam oddałem Kraj, ażebyście go nabyli na dziedziczną własność. [54] »Będziecie nabywali Kraj na dziedzictwo wedle losu, wedle rodzin waszych: liczniejszej wyznaczycie dziedzictwo większe, a zaś [mniej] nielicznej wyznaczycie dziedzictwo mniejsze, – dokąd komu wyjdzie los, [tam] niech mu przypadnie, – wedle [przynależności do] pokoleń [właściwych] rodowych domów waszych będziecie nabywali dziedziczną własność. [55] »Jeśli zaś nie wydziedziczycie [wypędzicie] mieszkańców Kraju z przed siebie, – stanie się, [iż] ci, których pozostawicie z nich, cierniami będą dla oczu waszych i kolcami dla boków waszych, i będą doskwierali wam w Kraju, w którym wy będziecie mieszkać: [56] »i będzie, iż, jak Ja zamierzałem uczynić im, postąpię z wami ”. 
«  4 Księga Mojżeszowa 32 4 Księga Mojżeszowa 33 4 Księga Mojżeszowa 34  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.