Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 34
«  4 Księga Mojżeszowa 33 4 Księga Mojżeszowa 34 4 Księga Mojżeszowa 35  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc: [2] »„Rozkaż Synom Izraela i rzeknij do nich: „Gdy[ż], zaiste! wy wejdziecie do Kraju Kanaanejskiego, tym jest [oto!] Kraj, który przypadnie wam, jako dziedzictwo, Kraj Kanaanejski, wedle granic jego: [3] »Strona południowa niech wam będzie od Pustyni Cynskiej [Cin] obok Edomu, [następnie] będzie u was sięgać granica południowa [też] od krańca Morza Słonego [Martwego] – ku wschodowi. [4] »Granica ta skręci się wam na południe od stoków [Góry] Akrabbimu, przejdzie ku Cynowi, wyloty jej zaś będą na południe od Kadeszbarnēi, wyjdzie do Chăcaraddaru [Chăcar Addar] i przejdzie do Acmonu [Acmon]; [5] »[potem] skręci się granica ta od Acmonu ku Nachalmicra[j]imowi [Potokowi Egipskiemu], a będą wyloty jej ku Morzu [Śródziemnemu]. [6] »A co do granicy zachodniej: będzie wam granicą Morze Wielkie [Śródziemne], ono niech granicą będzie wam zachodnią. [7] »To zaś granicą będzie wam północną: od Morza Wielkiego wykreślicie sobie Górę Hor, [8] »a od Góry Horu wykreślicie sobie w kierunku do Chămatu, zaś wyloty tej granicy będą ku Cědadowi; [9] »[potem] wyjdzie ta granica ku Zyfronowi, a wyloty jego będą ku Chăcarēnanowi [Chăcar-Ēnan], – to niech granicą będzie wam od północy. [10] »[Następnie] wykreślicie sobie, jako granicę [,zwróconą] ku wschodowi, od Chăcarēnanu [Chăcar-Ēnan], aż do Szěfamu; [11] »[poczem] zejdzie granica od Szěfamu ku Ribli [Ribla] na wschód od Ajinu, – [tam] zejdzie granica ta i zderzy się z bokiem [brzegiem] Morza Kinneretu, zwróconym ku wschodowi. [12] »Granica ta będzie [dalej] zstępowała ku Jordanowi, wylot zaś jej będzie do Morza Słonego. Takim niech wam będzie Kraj odnośnie granic swoich dookoła”. [13] »Mojżesz polecił Synom Izraela, mówiąc: „Takim jest Kraj, który otrzymacie, jako dziedzictwo – wedle losu, a który Wiekuisty przykazał oddać dziewięciu pokoleniom i połowie [jeszcze jednego] pokolenia. [14] »Albowiem pokolenie Synów [pokolenia] Rubinowego odebrało [już] – wedle domów swych rodowych, [zarówno jak] i pokolenie Synów [pokolenia] Gadowego – wedle domów swych rodowych, – a i połowa pokolenia Menasego odebrała [już], – dziedzictwo swoje, [15] »[mianowicie] oba pokolenia te i połowa pokolenia tego otrzymały dziedzictwo swoje po stronie Jordanu Jerychońskiego [,zwróconej] ku wschodowi”. [16] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza, mówiąc: [17] »„Oto! są imiona mężów, którzy będą oddawali na dziedzictwo Kraj wam: kapłan Eleazar i Jozue [Jěhoszūa], syn Nuna, [18] »[ponadto] po jednym książęciu na [każde] pokolenie przybierzecie, ażeby oddać, jako dziedzictwo, Kraj. [19] »A oto! te są imiona mężów tych: z pokolenia Judy [Jěhūda] – Kaleb, syn Jefunny [Jěfunne], [20] »z pokolenia Synów Szymona – Samuel [Szěmūēl], syn Ammihuda, [21] »z pokolenia Benjamina [Binjamin] – Ělidad, syn Kislona, [22] »z pokolenia Synów Dana – książę Bukki, syn Joglego [Jogli], [23] »z Synów Józefa: z pokolenia Synów Menasego [Měnaszsze] – Channiēl, syn Efoda, [24] »a z pokolenia Synów Efraima – książę Kěmuēl, syn Szyftana [Šiftan], [25] »z pokolenia Synów Zěbuluna – Ělicafan, syn Parnacha, [26] »z pokolenia Synów Isachara [Jissachar] – książę Paltiēl, syn Azzana, [27] »z pokolenia Synów Aszēra – książę Ăchihūd, syn Szělōmiego, [28] »a z pokolenia Synów Naftalego [Naftali] – książę Pědaēl [Pědah’ēl], syn Ammihūda. [29] »To są ci, którym Wiekuisty przykazał, ażeby nadali Synom Izraela dziedzictwo w Kraju Kanaanejskim”. 
«  4 Księga Mojżeszowa 33 4 Księga Mojżeszowa 34 4 Księga Mojżeszowa 35  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.