Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 4
«  4 Księga Mojżeszowa 3 4 Księga Mojżeszowa 4 4 Księga Mojżeszowa 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza i Arona, mówiąc: [2] »„Zbierz ilość Synów Kěhata z pośród Synów Lewiego wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich, [3] »od liczącego lat trzydzieści wzwyż, aż do liczącego lat pięćdziesiąt, każdego, który występuje z hufcem, ażeby wykonywać pracę w Namiocie Obecności. [4] »Oto to jest służba Synów Kěhata w Namiocie Obecności, w Przenajświętszem [Qōdesz Haqqŏdašim]: [5] »Aron wnijdzie i synowie jego, ilekroć będzie Obóz miał wyruszyć, zdejmą kotarę zasłaniającą i okryją nią Arkę Świadectwa, [6] »[poczem] włożą na nią pokrowiec ze skóry borsuczej, rozpostrą z wierzchu sukno całkowicie z błękitu i założą drążki jej. [7] »Następnie rozpostrą na stole wystawnym sukno błękitne i złożą nań miski, czasze, kielichy i dzbany do polewania [ofiar polewnych], a chleb ustawiczny niech na nim [również] będzie, –  [8] »[poczem] rozpostrą nad niemi sukno karmazynowe, które okryją [znowu] okryciem ze skóry borsuczej, i założą drążki jego. [9] »[Następnie] wezmą sukno błękitne i okryją [niem] świecznik do świecenia, oraz lampki, szczypczyki i popielniczki jego, i wszystkie jego naczynia do oleju, któremi pełnią służbę przy nim, –  [10] »[poczem] włożą go, oraz wszystkie przybory jego do pokrowca ze skóry borsuczej i złożą na nosze. [11] »[Następnie] rozpostrą sukno błękitne nad ołtarzem pozłacanym, okryją je powłoką ze skóry borsuczej i założą drążki jego, [12] »[poczem] wezmą wszystkie przybory służbowe, któremi pełnią służbę w Świątyni [samej] i włożą do sukna błękitnego, okryją je [następnie] pokrowcem ze skóry borsuczej i złożą na nosze. [13] »[Następnie] usuną popiół z ołtarza i rozpostrą na nim sukno purpurowe, [14] »[poczem] złożą na nie wszystkie przybory jego, któremi pełnią służbę przy nim: węglarki, widełki, łopatki i kropielnice, i [wogóle] wszystkie przybory ołtarza, [poczem] rozpostrą nad nim pokrowiec ze skóry borsuczej i założą drążki jego. [15] »Tak nakryje Aron i synowie jego całkowicie Świątynię [samą], oraz wszystkie przybory Świątyni, ilekroć będzie Obóz miał wyruszyć, [poczem] Synowie Kěhata przystąpią, ażeby nosić, ale niechaj nie tykają się Świątyni [świętości], albowiem by pomarli. Te [przedmioty] są brzemieniem Synów Kěhata w Namiocie Obecności. [16] »Zakres [obowiązków] Eleazara, syna kapłana Arona, [będzie obejmował]: olej do świecenia, kadzidło wonne, ofiarę śniedną ustawiczną, oraz olej pomazania, również nadzór nad Przybytkiem całym, oraz wszystkiem, co w nim się znajduje, nad Świątynią [samą] i nad przyborami jej”. [17] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza i Arona, mówiąc: [18] »„Nie dawajcie ginąć szczepowi rodów Kěhata z pośród Lewitów. [19] »To im [mianowicie] czyńcie, ażeby ostawali się przy życiu, a nie umierali, jeśli będą przystępować do tego, co jest Przenajświętszem: Aron i synowie jego niech wchodzą i ustanawiają ich każdego z osobna wedle służby jego i przy brzemieniu jego. [20] »Ale [ci] niech nie wchodzą, ażeby patrzeć, gdy rozbiera [zakrywa] się Świątynię, albowiem by pomarli”. [21] »Następnie rzekł Wiekuisty do Mojżesza, mówiąc: [22] »„Zbierz ilość Synów Gerszona [Gērěszōn], ich również, wedle rodzin ojców ich i wedle rodów ich, –  [23] »[więc] od liczącego lat trzydzieści wzwyż, aż do liczącego lat pięćdziesiąt, odbędziesz przegląd ich, – każdego, który występuje, by do hufca przynależeć, ażeby wykonywać służbę przy Namiocie Obecności. [24] »Oto to jest służba rodów [szczepu] Gersońskiego, – odnośnie pełnienia służby i noszenia brzemion. [25] »Oni będą [mianowicie] nosić opony Przybytku, oraz Namiot Obecności, nakrywę jego i pokrowiec ze skóry borsuczej, który na nim jest na wierzchu, oraz zasłonę drzwi Namiotu Obecności, –  [26] »zapony przedsionka, kotarę drzwi bramy przedsionka, który biegnie dookoła Przybytku i ołtarza, powrozy ich i wszystkie sprzęty [potrzebne do] służby ich; wszystko, cokolwiek należy czynić przy nich, niech oni wykonują. [27] »Wedle rozkazów Arona i synów jego niech odbywa się wszelka służba Synów Gerszona w Namiocie Obecności co do wszelkich brzemion ich, jakoteż i co do wszelkiej pracy ich, – wy będziecie naznaczali na nich obowiązki odnośnie wszelkich brzemion ich. [28] »Oto to jest służba rodów Synów Gerszona przy Namiocie Obecności, – a posterunek ich pod ręką Itamara, syna kapłana Arona. [29] »[Również] Synów Merariego, wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich, odbędziesz przegląd ich, [30] »od liczącego lat trzydzieści wzwyż, aż do liczącego lat pięćdziesiąt, będziesz przegląd ich odbywał, – każdego, który występuje z hufcem, – gwoli pełnieniu służby w Namiocie Obecności. [31] »A to jest oto zakres obowiązków [odnośnie] noszenia przez nich brzemion we wszystkiej służbie ich przy Namiocie Obecności: deski Przybytku, oraz listwy, słupy i podstawy jego, [32] »słupy przedsionka dookoła, oraz podstawy, kołki i powrozy ich, zarówno jak i wszystkie przybory ich i [wogóle] wszystko, co [potrzebne do] roboty przy nich; – wedle imion będziecie odbywali przegląd i [naznaczali] przybory [należące do] zakresu obowiązków [odnośnie] noszenia brzemion przez nich. [33] »To jest oto służba rodów Merariego, co do wszelkiej służby ich przy Namiocie Obecności pod ręką Itamara, syna kapłana Arona”. [34] »Wówczas odbył Mojżesz, wraz z Aronem i książętami Gminy przegląd Synów Kěhata, wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich, –  [35] »od liczącego lat trzydzieści wzwyż, aż do liczącego lat pięćdziesiąt, każdego, który występuje z hufcem, gwoli [pełnieniu] służby przy Namiocie Obecności. [36] »A było podlegających przeglądowi z pośród nich wedle rodów ich, – dwa tysiące siedemset pięćdziesięciu. [37] »To są ci, którzy podlegali przeglądowi z pośród rodów Kěhata, każdy [z nich] który pełni służbę przy Namiocie Obecności, a których Mojżesz odbył przegląd, oraz Aron, wedle rozkazu Wiekuistego przez Mojżesza. [38] »Zaś podlegających przeglądowi z pośród Synów Gerszona wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich, –  [39] »od liczącego lat trzydzieści wzwyż, aż do liczącego lat pięćdziesiąt, każdego, który występuje z hufcem gwoli [pełnieniu] służby w Namiocie Obecności, –  [40] »podlegających przeglądowi z pośród nich wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich [było]: dwa tysiące sześćset trzydziestu. [41] »To są ci, którzy podlegali przeglądowi z pośród rodów Synów Gerszona, każdy [z nich], który pełni służbę przy Namiocie Obecności, – a których Mojżesz odbył przegląd, oraz Aron, wedle rozkazu Wiekuistego. [42] »Zaś podlegających przeglądowi z pośród rodów Synów Merariego wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich, –  [43] »od liczącego lat trzydzieści wzwyż, aż do liczącego lat pięćdziesiąt, – każdego, który występuje z hufcem gwoli [pełnieniu] służby przy Namiocie Obecności, –  [44] »podlegających przeglądowi z pośród nich wedle rodów ich [było]: trzy tysiące dwustu. [45] »To są ci, którzy podlegali przeglądowi z pośród rodów Synów Merarego, których Mojżesz odbył przegląd, oraz Aron, wedle rozkazu Wiekuistego przez Mojżesza. [46] »Wszystkich, którzy byli przy przeglądzie, których przegląd odbył Mojżesz, oraz Aron i książęta Izraela z pośród Lewitów, wedle rodów ich i wedle rodzin ojców ich, –  [47] »od liczącego lat trzydzieści wzwyż, aż do liczącego lat pięćdziesiąt, każdego, który występuje – gwoli [pełnieniu] służby pracy, oraz służby noszenia brzemion przy Namiocie Obecności, –  [48] »podlegających przeglądowi z pośród nich było osiem tysięcy pięćset osiemdziesięciu. [49] »Wedle rozkazu Wiekuistego przez Mojżesza ponaznaczano ich każdego z osobna – do służby jego i do noszenia brzemion, oraz [odbyto] przegląd swój, – tak, jak Wiekuisty polecił Mojżeszowi. 
«  4 Księga Mojżeszowa 3 4 Księga Mojżeszowa 4 4 Księga Mojżeszowa 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.