Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 13
«  5 Księga Mojżeszowa 12 5 Księga Mojżeszowa 13 5 Księga Mojżeszowa 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(13:2) Jeżeli wstanie z pośród ciebie prorok, albo miewający sny [=jasnowidzący we śnie], i on poda tobie znak lub cud, [2] »(13:3) a [nawet] urzeczywistni się ów znak, czy cud, – [ale który] do ciebie rzeknie, mówiąc: „Będziem postępować za obcemi bogi”, – których ty nie znałeś, – „i będziem służyć [,ofiarując] im”, –  [3] »(13:4) nie usłuchasz słów proroka tego, czy też tego mającego sny [jasnowidzącego we śnie], albowiem Bóg wasz Wiekuisty was doświadacza [tem], ażeby poznać, czy istotnie wy kochacie Boga waszego Wiekuistego z całego serca waszego i z całej duszy waszej. [4] »(13:5) Za Bogiem waszym Wiekuistym postępujcie, bójcie się Jego i przykazań Jego przestrzegajcie, głosu Jego słuchajcie, Jemu służcie i do Niego lgnijcie. [5] »(13:6) Natomiast prorok ów, czy też ów miewający sny, niech zostanie uśmiercony, gdyż on odstępstwo głosił od Boga waszego Wiekuistego, Który wywiódł [na wolność] was z Kraju Egipskiego, Który wyzwolił cię z domu niewolników, – ażeby wytrącić ciebie z Drogi, którą przykazał ci Bóg twój Wiekuisty postępować po niej, – ażebyś wytępił winowajcę z pośród ciebie. [6] »(13:7) Gdyby zwodził ciebie brat twój, matki twojej, syn, czy też syn twój, lub twa córka, żona ulubiona twoja, albo twój przyjaciel, który jest [ci drogi], jak osoba twoja [własna], w tajemnicy, mówiąc: „Pójdziem, będziem służyć [,ofiarując] obcym bogom!” których ni nie znałeś ty, ani ojcowie twoi, [7] »(13:8) z pośród bóstw narodów, które [są] dookoła was, które są blizkie ciebie, lub od ciebie oddalone, od [jednego] krańca ziemi, aż do [drugiego] krańca ziemi, –  [8] »(13:9) nie zgadzaj się z nim i nie usłuchaj, go, a niech się [też] oko twoje nie lituje nad nim, nie żyw zmiłowania [nad nim], ani nie ukrywaj go. [9] »(13:10) Owszem [koniecznie] zabij ty go [sam]: niech ręka twoja padnie jako pierwsza nań, ażeby go uśmiercić, ręce zaś całego ludu potem: [10] »(13:11) będziesz go kamieniami gromił, aż on zemrze, ponieważ pragnął on odtrącić ciebie od Boga twego Wiekuistego, Który wywiódł [na wolność] cię z Kraju Egipskiego, z domu niewolników. [11] »(13:12) Wszystek zaś Izrael [,skoro] dowie się, ulęknie się, – i [już] nie będą popełniali więcej czegoś podobnego do uczynku niedobrego tego – pośród ciebie. [12] »(13:13) Jeśli dowiesz się [coś] o jednem z twoich miast, które Bóg twój Wiekuisty daje tobie, ażebyś osiadł tam, – mianowicie, [13] »(13:14) [iż] mężowie złoczyńcy wystąpili z pośród ciebie i wytrącili [z prawej drogi] mieszkańców miasta swego, mówiąc: „Pójdziem, będziem służyć obcym bogom!” – których nie znaliście [uznawaliście], –  [14] »(13:15) dochodź, badaj, dopytywuj się dokładnie; a [jeśli], oto! prawdą, stwierdzoną [okaże się] ta rzecz: wszeteczeństwo to zostało popełnione pośród ciebie, –  [15] »(13:16) musisz wybić mieszkańców miasta tego ostrzem miecza; poświęć je zagładzie, oraz wszystko, co w niem się znajduje: bydło jego, – ostrzem miecza, [16] »(13:17) zaś wszystek jego łup skupisz w środku [głównego] placu jego i spalisz w ogniu miasto to, wraz z wszystkim łupem jego całkowicie dla Boga twego Wiekuistego, – niech kurhanem ono będzie na wieki, niech nie odbudowuje się. [17] »(13:18) A niech też nie przylgnie do ręki twojej nic z tego, co zostało zagładzie poświęcone [chērem], – ażeby Wiekuisty odwrócił Się od zapalczywego gniewu Swego, a [owszem] udzielił miłosierdzia tobie, był miłościw tobie i rozmnażał ciebie, – tak, jak On poprzysiągł [pra]ojcom twoim, [18] »(13:19) gdy [mianowicie] będziesz słuchał głosu Boga twego Wiekuistego, ażeby przestrzegać wszystkich przykazań Jego, które Ja przykazuję tobie dziś, – ażebyś wykonywał to, co uznaje za prawe Bóg twój Wiekuisty”. 
«  5 Księga Mojżeszowa 12 5 Księga Mojżeszowa 13 5 Księga Mojżeszowa 14  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.