Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 14
«  5 Księga Mojżeszowa 13 5 Księga Mojżeszowa 14 5 Księga Mojżeszowa 15  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »„Dziećmi jesteście Boga waszego Wiekuistego, [więc] nie nacinajcie sobie [skóry], ni nie róbcie łysiny [,wyrywając włosy sobie] między oczyma waszemi, – po umarłym, [2] »gdyż ty, zaprawdę! jesteś ludem poświęconym Bogu twemu Wiekuistemu i ciebie wybrał Wiekuisty, ażebyś był mu ludem własnym z pośród ludów wszystkich, które [żyją] na powierzchni ziemi. [3] »Nie spożywaj nic wstrętnego. [4] »To jest bydło, które jeść będziecie [mogli]: Wół [rogacizna], owca, koza, [5] »kozica, jeleń, łania, koziorożec, bawół, łoś i antylopa, –  [6] »[naogół] każde bydlę, które [jedno] ma kopyto, lecz rozszczepia je przecięciem [niejako] na kopyta dwa [,a ponadto] przeżuwa żułek z pośród bydła, – takie jeść będziecie [mogli]. [7] »Wszakże tego nie będziecie jadać z pośród przeżuwających żułek, albo z pośród mających kopyto rozszczepione: wielbłąda, sarny, ani też królika, pomimo, że one przeżuwają żułek, lecz nie rozdwajają kopyta, [więc] są nieczystemi one dla was: [8] »[ani znowuż]: wieprza, pomimo że rozdwojone ma kopyto, wszakże nie [przeżuwa] żułka, – nieczystym on jest dla was; – mięsa ich nie jedzcie, ani nie tykajcie się padliny ich. [9] »To będziecie [mogli] jadać ze wszystkiego, co znajduje się we wodzie: Wszystko, co płetwy ma i łuski, będziecie jadać, –  [10] »czegokolwiek zaś, co nie ma płetw, lub łusek, nie będziecie jadać: ono jest nieczystem dla was. [11] »Wszelkie ptactwo czyste – będziecie jadać. [12] »Oto! to jest, czego nie będziecie jadać z nich: orła, kościołoma, czarnego orła, [13] »sokoła, sępa i kani, [14] »kruka wszelakiego wedle rodzajów jego, [15] »strusia, sowy, czajki, czy jastrzębia wedle rodzajów jego, [16] »raroga, puszczyka, łabędzia, [17] »pelikana, dzięcioła, nurka, [18] »bociana, sojki wedle rodzajów jej, dudka i nietoperza; [19] »[również] wszelkiego płaza skrzydlatego, – nieczystym jest on dla was; one [wszystkie] nie będą spożywane. [20] »Wszelkie zaś ptactwo czyste – będziecie spożywali. [21] »Nie jadajcie padliny żadnej: przychodniowi, który w twoich [mieszka] bramach, będziesz ją oddawał, ażeby ją spożywał, albo sprzedasz [ją] obcemu, gdyż, zaprawdę! jesteś ludem poświęconym Bogu swemu Wiekuistemu. Nie gotuj koźlęcia w mleku matki jego. [22] »Wydzielaj dziesięcinę z wszelakiego plonu nasienia twojego, które wychodzi na pole każdego roku. [23] »Będziesz spożywał przed Bogiem twoim Wiekuistym – w miejscowości [świętej], którą On wybierze, ażeby Imieniu Swemu dawać Rezydencję tam, dziesięcinę zboża twego, moszczu twego i oliwy twojej, oraz pierworodne rogacizny twojej i trzody twojej, ażebyś się nauczył bać Boga twego Wiekuistego po wsze dnie. [24] »Jeśli wszakże dla ciebie za długą będzie droga, iż nie mógłbyś unieść tego, gdy[ż] dla ciebie będzie za odległą ta miejscowość, którą wybierze Bóg twój Wiekuisty, ażeby Imię Swoje mieścić tam, skoro pobłogosławi tobie Bóg twój Wiekuisty, –  [25] »zamienisz je na srebro [pieniądze], zawiążesz pieniądze te [i zabierzesz] w ręku swojem, i udasz się do miejscowości tej, którą wybierze Bóg twój Wiekuisty, [26] »poczem wydasz te pieniądze na wszystko, czegokolwiek] dusza twa zapragnie: na rogaciznę, lub na trzodę, na wino, albo na napoje upajające, [wogóle] na wszystko, czegokolwiek] zażąda od ciebie dusza twoja, będziesz jadał tam przed Bogiem twoim Wiekuistym i radował się ty i dom twój; [27] »ale i Lewita, który [mieszka] w bramach twoich, – nie opuścisz go, gdyż on udziału nie posiada, ni dziedzictwa obok ciebie. [28] »Po upływie [każdych] lat trzech wyniesiesz wszystką dziesięcinę plonów twoich owego roku i złożysz w bramach twoich, [29] »a przyjdzie Lewita, – gdyż on udziału nie posiada, ni dziedzictwa obok ciebie, – również i przychodzień i sierota, oraz wdowa, którzy [żyją] w bramach twoich, i będą jedli i nasycali się, ażeby błogosławił tobie Bóg twój Wiekuisty w każdem dziele twoich rąk, którego będziesz dokonywał”. 
«  5 Księga Mojżeszowa 13 5 Księga Mojżeszowa 14 5 Księga Mojżeszowa 15  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.