Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 17
«  5 Księga Mojżeszowa 16 5 Księga Mojżeszowa 17 5 Księga Mojżeszowa 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »„Nie zarżynaj Bogu twojemu Wiekuistemu – wołu, albo owcy, któraby posiadała wadę, lub wogóle coś szpetnego, gdyż to jest obrzydliwością [u] Boga twojego Wiekuistego. [2] »Jeśli znajdzie się wśród ciebie w którejkolwiek z bram i miast] twoich, które Bóg twój Wiekuisty daje tobie, – mężczyzna, lub kobieta, który popełni, co się złem wydaje Bogu twojemu Wiekuistemu, przestępując Przymierze Jego, [3] »iżby [mianowicie] poszedł, służył obcym bogom i bił pokłony im, słońcu, czyteż księżycowi, albo komukolwiek z hufca niebieskiego, na co Ja nie zezwoliłem. [4] »Skoro ci się to doniesie i ty się dowiesz o tem, będziesz dokładnie badał, a oto! prawda, potwierdzi się ta rzecz, wszeteczeństwo to zostało popełnione w Izraelu, –  [5] »wtedy wyprowadzisz mężczyznę tego, lub też kobietę tę, którzy popełnili niegodziwy czyn ten, do bram [miast] twoich, mężczyznę, czy kobietę, i będziesz ich kamieniami gromił, aż zemrą. [6] »Na zeznanie świadków dwóch, czy też świadków trzech niech zostanie uśmiercony skazaniec, [ale] nie zostanie uśmierconym na zeznanie jednego świadka. [7] »Ręka świadków niech nań padnie wpierw, zaś całego ludu ręka w końcu, a wytępisz zło[czyńcę] z pośród ciebie. [8] »Jeśli będzie ci za trudną jakaś sprawa przy sądzie – między krwią, a krwią, między sporem, a sporem, czy też między plagą, a plagą, – ze spraw spornych w bramach twoich, – tedy wstaniesz i wyjdziesz do miejscowości owej, którą wybierze Bóg twój Wiekuisty, [9] »przystąpisz do kapłanów-Lewitów [z pokolenia Lewi], [albo] do sędziego, który będzie w owym czasie, – i zasięgniesz zdania [ich], a oni [o]rzekną ci w tej sprawie spornej, –  [10] »[wówczas] postąpisz wedle orzeczenia, które ci wyrzekną z miejscowości owej, którą wybierze Wiekuisty, i ty przestrzegał będziesz wykonywania we wszystkiem, jak ci wskażą. –  [11] »Wedle zarządzenia, którego ci udzielą, wedle wyroku, który ci wydadzą, – będziesz postępował; nie odstąpisz od owego orzeczenia, które ci wyrzekną, ani w prawo, ani w lewo. [12] »Człek ten zaś, który będzie działał butnie, iż kapłana nie usłucha, ustanowionego dla pełnienia służby tam przed Bogiem twoim Wiekuistym, czy też sędziego, – niech ten człowiek zemrze, a ty wytępisz zło[czyńcę] z Izraela. [13] »Wszystek lud zaś dowie się i przejmie strachem, a już nie będą więcej stawać się butnymi. [14] »Skoro wnijdziesz do Kraju, który Bóg twój Wiekuisty daje tobie, zajmiesz go na dziedziczną własność i osiądziesz w nim, a rzekniesz: „Pragnąłbym nad sobą ustanowić króla, jak te wszystkie ludy, które [żyją] dookoła mnie”. [15] »Tedy będziesz mógł nad sobą ustanowić króla, którego wybierze Bóg twój Wiekuisty: z pośród braci twojej nad sobą ustanowisz króla, [lecz] nie będziesz mógł nad sobą przełożyć cudzoziemca, który nie jest bratem twoim. [16] »Wszelako niech nie mnoży sobie koni, ani niechaj nie zawraca ludu ku Egiptowi gwoli pomnażaniu koni, gdyż powiedział Wiekuisty do was: „Nie wracajcie więcej drogą tą przenigdy”. [17] »A niech on też nie mnoży sobie żon, ażeby serce jego nie stawało się odstępnem, – a i srebra, czyli złota niech nie mnoży sobie zbytnio. [18] »Niech się [raczej] dzieje [tak]: Skoro on zasiądzie na królestwa swego tronie, niech napisze sobie odpis Nauki [Tory] tej w księdze przed kapłanami-Lewitami [z pokolenia Lewi]. [19] »Niech ona będzie przy nim, on zaś niech w niej czyta przez wszystkie dnie żywota swego, ażeby nauczał się obawiać Boga swego Wiekuistego, [i] przestrzegać wszystkich słów tej Tory i wszystkich tych przepisów, ażeby je wykonywać, –  [20] »iżby serce jego nie stawało się wyniosłem ponad braćmi jego, ani on nie odstępował od Przykazania, ani w prawo, ani w lewo, – ażeby wytrwał długie czasy w królowaniu swojem, on i synowie jego pośród Izraela”. 
«  5 Księga Mojżeszowa 16 5 Księga Mojżeszowa 17 5 Księga Mojżeszowa 18  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.