Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 20
«  5 Księga Mojżeszowa 19 5 Księga Mojżeszowa 20 5 Księga Mojżeszowa 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »„Gdy wyruszysz w bój przeciwko wrogowi twemu i ujrzysz konnicę i wojenne wozy, lud liczniejszy niźli ty, – nie trwóż się przed nimi, albowiem Bóg twój Wiekuisty z tobą, Który wywiódł ciebie z Kraju Egipskiego. [2] »I niechaj będzie [tak]: Gdy będziecie [mieli] do boju przystępować, – kapłan wystąpi i przemówi do ludu, [3] »on [mianowicie] rzeknie do nich: „Słuchaj, Izraelu! wy przystępujecie dziś do boju z wrogami waszymi, – niech nie zmięknie serce wasze, ani nie lękajcie się, ni nie niepokójcie się, ani nie przerażajcie się przed nimi; [4] »gdyż [,zaprawdę!] Bóg wasz Wiekuisty, On postępuje z wami, ażeby toczyć dla was boje z wrogami waszymi, gwoli wybawieniu was”. [5] »Urzędnicy zaś niech przemówią do ludu, mówiąc: „Kto [tu] jaki jest mężczyzna, który zbudował nowy dom, a nie odnowił go, – niech on sobie pójdzie i do domu swego wraca, albowiem mógłby umrzeć w boju, a ktośby inny go [dom] odnowił. [6] »Kto [tu] jaki jest mężczyzna, który zasadził winnicę, a nie obchodził winobrania z niej, – niech on sobie pójdzie i do domu swego wraca, albowiem mógłby umrzeć w boju, a ktoś inny by obchodził winobranie z niej [winnicy]. [7] »Kto [tu] jaki jest mężczyzna, który zaręczył się z kobietą, ale jej nie pojął, – niech on sobie pójdzie i do domu swego wraca, albowiem mógłby umrzeć w boju, a ktoś inny by ją pojął”. [8] »„Niech [następnie] urzędnicy przemówią do ludu jeszcze więcej i niech rzekną: „Kto [tu] jaki jest mężczyzna, który jest trwożliwy i miękkiego serca, – niech on sobie pójdzie i do domu swego wraca, iżby się nie topiło serce braci jego za przykładem serca jego”. [9] »I niechaj będzie [tak]: Skoro urzędnicy zakończą przemawianie do ludu, naznaczą dowódców hufców na czele [,jako naczelników] ludu. [10] »Ilekroć będziesz pod miasto przystępował, ażeby je zwalczyć, przedkładał będziesz jemu pokój. [11] »I niechaj będzie [tak]: Jeśli [miasto to] odpowie ci pokojem i otworzy tobie [bramy], – wszystek lud, który się znajduje tam, będzie tobie płacił haracz i służył tobie [po niewoli]. [12] »Jeżeli zaś nie będzie zawierało pokoju z tobą, lecz podejmie z tobą walkę, – oblęgaj je, [13] »a Bóg twój Wiekuisty wyda je w ręce twoje, ty zaś powybijesz wszystkich mężczyzn jego ostrzem miecza. [14] »Jedynie kobiety i dzieci, oraz bydło i wogóle wszystko, co w tem mieście będzie, wszystek jego łup zagrabisz sobie i spożywał będziesz wrogów twoich łup, który Bóg twój Wiekuisty oddał tobie. [15] »Tak będziesz postępował z wszystkiemi miastami odległemi od ciebie bardzo, które nie należą do miast ludów tych, –  [16] »natomiast z miast ludów tych, które Bóg twój Wiekuisty daje tobie na dziedziczną własność, nie ostawisz przy życiu [żywej] duszy: [17] »Lecz [,zaiste!] poświęcisz ich zagładzie całkowicie, [mianowicie] Chittejczyka, Emōrejczyka, Kanaănejczyka, Pěrizzejczyka, Chiwwejczyka i Jěbūsejczyka, – tak, jak przykazał ci Bóg twój Wiekuisty. –  [18] »Ażeby oni nie nauczali was postępować wedle wszelakich wszeteczeństw swoich, które oni popełniali dla [czci] bogów swoich, a czem [przeciwnie]byście wy stawali się grzesznymi przed Bogiem waszym Wiekuistym. [19] »Gdy oblegał będziesz miasto dłuższy czas, ażeby je zwalczyć, celem zdobycia go, nie niszcz [za]drzew[ienia] jego, podnosząc siekierę na nie, gdyż ty z niego będziesz jadł [owoce], [zatem] go nie ścinaj, – czyż człowiekiem bowiem drzewo polne, iżby przed tobą uchodziło do obleganego miasta? [20] »Wszakże drzewo, o którem będziesz wiedział, iż ono nie jest drzewem dawającem jadło, takowe [sobie] niszcz i ścinaj, a [owszem] buduj [nawet niem] wał oblężeniowy [zasieki] przeciwko miastu, które podejmuje z tobą bój, aż do upadku jego”. 
«  5 Księga Mojżeszowa 19 5 Księga Mojżeszowa 20 5 Księga Mojżeszowa 21  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.