Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 22
«  5 Księga Mojżeszowa 21 5 Księga Mojżeszowa 22 5 Księga Mojżeszowa 23  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »„Nie będziesz spostrzegał wołu brata twego, albo owcy jego, zabłąkanych, a ociągał się od nich, koniecznie musisz zwrócić je z powrotem bratu swemu. [2] »Wszakże, jeśli brat twój nie jest blizkim ciebie, ani ty go nie znasz, – zabierzesz je do domu swego, a będzie z tobą, aż go brat twój będzie szukał, [poczem] zwrócisz mu. [3] »Tak postąpisz również z osłem jego, tak postąpisz również z szatą jego i tak postąpisz również z każdą zgubą jego, którą on zagubi, a ty ją odnajdziesz: nie będziesz mógł ociągać się. [4] »Nie będziesz spostrzegał osła brata swego, albo wołu jego, padających na drodze, a ociągał się od nich, – koniecznie je stawiał będziesz [razem] z nim [na nogi]. [5] »Niech mężczyzny szata nie będzie na kobiecie, ani niech mężczyzna nie wdziewa szat kobiety, gdyż wszeteczeństwem jest Bogu twemu Wiekuistemu każdy, kto popełni to. [6] »Jeśli się nadarzy tobie gniazdo ptasie w drodze, na jakiemkolwiek drzewie, lub na ziemi: [a w niem] pisklęta, lub jajeczka, a matka siedziałaby na tych pisklętach, lub jajeczkach, tedy nie zabierzesz matki wraz z młodemi, [7] »koniecznie puścisz wolno matkę, natomiast młode weźmiesz sobie, – by się działo dobrze tobie, ażebyś długo żył. [8] »Gdy będziesz nowy dom budował, sprawisz na dachu swoim poręcz, ażebyś nie obarczał domu twego krwią, jeśli z niego spadnie ktoś. [9] »Nie będziesz zasiewał winnicy twojej dwojako [kil’ajim], ażeby się nie stawał nietykalnym plon nasienia, którebyś wysiewał, i urodzaj tej winnicy. [10] »Nie będziesz orał społem wołem i osłem. [11] »Nie wdziewaj szat mieszanych [szaatnēz]: wełny i lnu razem. [12] »Sznurki sprawisz sobie na czterech rogach okrycia twego, którem będziesz się okrywał. [13] »Jeżeli pojmie ktoś żonę i przystąpi do niej, lecz znienawidzi ją, [14] »rozpuści o niej wieść krzywdzącą i powie: „Kobietę tę pojąłem i przystąpiłem do niej, lecz nie znalazłem u niej dziewiczości”. [15] »Niech tedy weźmie ojciec tej dziewczyny i jej matka, okażą dziewiczość tej dziewczyny starszym miasta w bramie, [16] »i ojciec dziewczyny tej rzeknie do tych starszych: „Wydałem córkę swoją za męża tego za małżonkę, on zaś znienawidził ją, [17] »i on, oto! rozpuścił o niej wieść krzywdzącą, mówiąc: „Nie znalazłem u twej córki dziewiczości”, – ależ, oto! dziewiczość córki mojej”, – i rozłoży szatę przed starszymi miasta. [18] »Wówczas wezmą starsi tego miasta, mężczyznę tego i oćwiczą go, [19] »a ponadto skażą go na grzywnę stu srebrników i dadzą [je] ojcu tej dziewczyny, ponieważ rozpuścił wieść krzywdzącą o dziewicy Izraelskiej, ona zaś [po]zostanie jemu żoną: nie będzie mógł odprawić jej po wsze dnie swoje. [20] »Jeśli wszakże prawdą okaże się ta rzecz: nie znalazła się dziewiczość u dziewczyny tej, –  [21] »niechaj tedy wyprowadzą dziewczynę tę do drzwi domu ojca jej i ukamienują ją miasta jej mieszkańcy kamieniami, a[ż] ona zemrze, ponieważ niegodziwość popełniła w Izraelu, żyjąc rozwiąźle w domu ojca swego, – a wytępisz zło[czyńcę] z pośród ciebie. [22] »Jeśli znajdzie się mężczyzna, obcujący z kobietą zamężną, niech oboje zemrą: mężczyzna ten, obcujący z tą kobietą [zamężną], i kobieta ta, a wytępisz zło[czyńców] z [pośród Synów] Izraela. [23] »Jeśli będzie dziewczyna dziewica, zaręczona z mężczyzną, a spotka ją mężczyzna inny i legnie przy niej, [24] »wywiedziecie tedy ich oboje do bramy owego miasta i będziecie gromić ich kamieniami, a[ż] zemrą: dziewczynę gwoli temu, iż o pomoc nie wołała [,znajdując się] w mieście, zaś mężczyznę tego gwoli temu, iż dręczył niewiastę [należącą do] bliźniego swojego, a wytępisz zło[czyńców] z pośród ciebie. [25] »Jeśli wszakże w polu spotka ów mężczyzna tę dziewczynę zaręczoną, a mężczyzna ten porwie ją i legnie przy niej, niech umiera ten mężczyzna, który legł z nią, on sam; –  [26] »dziewczynie zaś nie uczynisz nic: – ta dziewczyna nie ma grzechu śmiertelnego, albowiem tak, jak gdyby powstał ktoś na bliźniego swego i go zamordował na śmierć, – tak się ma ta sprawa: [27] »Gdy[ż] ją spotkał w polu, zaręczona ta dziewczyna wołała o pomoc [niewątpliwie], lecz nie miała zbawcy. [28] »Jeśli spotka mężczyzna dziewczynę dziewicę, która nie była zaręczona, schwyci ją i legnie przy niej, a zostaliby odkryci, –  [29] »tedy niech mężczyzna ten, który legł z nią, da ojcu tej dziewczyny pięćdziesiąt [seklów] srebra, ona zaś [po]zostanie jemu żoną – zato, iż ją dręczył: nie będzie mógł odprawić jej po wsze dnie swoje”. [30] »(23:1) „Niech nikt nie pojmie [za żonę] małżonki ojca swego, ani nie odkrywa poły ojca swego. 
«  5 Księga Mojżeszowa 21 5 Księga Mojżeszowa 22 5 Księga Mojżeszowa 23  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.