Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 23
«  5 Księga Mojżeszowa 22 5 Księga Mojżeszowa 23 5 Księga Mojżeszowa 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(23:2) Niech nie miewa wstępu [zdolności zawierania małżeństwa] trzebieniec, ni rzezaniec do Zgromadzenia Wiekuistego. [2] »(23:3) Niech nie miewa wstępu mamzēr [z nieprawego łoża] do Zgromadzenia Wiekuistego, też i dziesiąte pokolenie [jeszcze] niech u niego nie ma wstępu do Zgromadzenia Wiekuistego. [3] »(23:4) Niech nie miewa wstępu Ammonejczyk, czy też Moabejczyk do Zgromadzenia Wiekuistego, też i dziesiąte pokolenie [jeszcze] niech nie miewa z nich wstępu do Zgromadzenia,Wiekuistego na wieki [zawsze], [4] »(23:5) gwoli temu, iż nie wyszli na spotkanie wasze z chlebem i wodą, na drodze, gdyście [byli] wyruszyli z Egiptu, [lecz] przeciwnie wynajęto przeciwko tobie Bileama [Bil’am], syn Běōra z Pětōru Aram-Nahărajemskiego [Mezopotamsko-Syryjskiego], ażeby cię przeklął. [5] »(23:6) Wszakże Bóg twój Wiekuisty nie chciał słuchać Bileama, owszem Bóg twój Wiekuisty zamienił ci tę klątwę na błogosławieństwo, ponieważ umiłował ciebie Bóg twój Wiekuisty. [6] »(23:7) Nie będziesz [skutkiem tego] szukał pomyślności ich, ani powodzenia ich po wszystkie twoje dnie na wieki [zawsze]. [7] »(23:8) Nie brzydź się Ědomejczykiem, gdyż on bratem twoim jest, ani nie brzydź się Egipcjaninem, gdyż przychodniem byłeś, w kraju jego: [8] »(23:9) dzieci, które będą im się rodzić – pokolenie trzecie [u nich] będzie miało wstęp do Zgromadzenia Wiekuistego. [9] »(23:10) Jeśli wyruszysz obozem na wrogów twoich, miej się na baczności przed czemśkolwiek złem. [10] »(23:11) Jeśli będzie pośród ciebie mężczyzna, który nie będzie czystym z powodu przydarzenia [w] nocy, niech on wyjdzie poza obóz, – [tem mniej] on nie ma [wówczas] wstępu do wnętrza obozu, –  [11] »(23:12) [dopiero] gdy się będzie ku zachodowi miało, umyje się we wodzie, a skoro słońce zaszło już, będzie [znowu] wstęp miał do obozu. [12] »(23:13) Będziesz miał ustronie poza obozem i tam wychodził, [13] »(23:14) a [ponadto] będziesz rydlik miał przy sprzęcie twoim, ażebyś, – gdy ty będziesz siadał tam, – rozkopywał [ziemię] nim, potem zaś zakrywał znów nieczystość twoją, [14] »(23:15) gdyż [,zaiste!] Bóg twój Wiekuisty postępuje wśród obozu twego, ażeby cię ocalać, ażeby wrogów twoich kłaść przed tobą: – niechże [zatem] będzie świętym obóz twój, ażeby On nie widział pośród ciebie czegoś sromotnego i nie odwracał Się od ciebie. [15] »(23:16) Nie wydasz panu jego niewolnika, który schroni się da ciebie [właśnie] przed [tym] panem swoim. [16] »(23:17) Przy tobie niechaj on przebywa pośród ciebie w miejscowości, którą on wybierze sobie w jednej z bram [w któremkolwiek z miast] twoich, gdzie mu się spodoba, – a nie będziesz ty go krzywdził. [17] »(23:18) Niech nie będzie nierządnicy z pośród Córek Izraela, ani niech nie będzie nierządnika z pośród Synów Izraela. [18] »(23:19) Nie będziesz wnosił podarunku nierządnicy, ni zapłaty nierządnika do Gmachu [Świątyni] Boga twego Wiekuistego, gdyż są wszeteczeństwem Bogu twojemu Wiekuistemu oba one. [19] »(23:20) Nie będziesz na lichwę dawał bratu twemu: na lichwę pieniężną, [ni] na lichwę od żywności, na lichwę od czegokolwiek, co jest lichwą. [20] »(23:21) Cudzoziemcowi będziesz [mógł] na lichwę dawać, wszakże bratu twemu nie będziesz [mógł] na lichwę dawać, ażeby Bóg twój Wiekuisty błogosławił tobie we wszystkich poczynaniach twoich w Kraju, do którego ty przybywasz, ażeby zająć go na dziedziczną własność. [21] »(23:22) Jeśli ty ślubował będziesz Bogu twojemu Wiekuistemu ślubowanie, nie opóźniaj się ze spełnieniem go, gdyż [,zaprawdę!] Bóg twój Wiekuisty dochodził będzie go u ciebie i na ciebie spadnie [kara za] grzech. [22] »(23:23) Wszakże, jeśli zaniechasz ślubowania, nie będziesz miał na sobie grzechu. [23] »(23:24) Ale, co przez twoje wyszło wargi, – [nato] bacz, ażebyś wykonywał, – tak, jak ślubowałeś Bogu twemu Wiekuistemu dobrowolnie, co wyrzekłeś usty swemi. [24] »(23:25) Gdy wnijdziesz do winnicy bliźniego twego, będziesz [mógł] jagody winne jadać wedle woli twej do syta, lecz do naczynia swego nie będziesz wkładał [nic]. [25] »(23:26) Gdy wnijdziesz w zboże [na pniu] bliźniego swego, będziesz: [mógł] zrywać źdźbła ręką swoją, ale sierpem nie wywijaj nad zbożem [na pniu] bliźniego swego”. 
«  5 Księga Mojżeszowa 22 5 Księga Mojżeszowa 23 5 Księga Mojżeszowa 24  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.