Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 24
«  5 Księga Mojżeszowa 23 5 Księga Mojżeszowa 24 5 Księga Mojżeszowa 25  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »„Jeśli pojmie ktoś niewiastę [,jako małżonkę] i poślubi ją, niech się dzieje [tak]: Jeżeli ona nie znajdzie upodobania u niego, ponieważ znalazł u niej coś sprośnego, i on napisze [zatem] jej list rozwodowy, wręczy [go] jej i odprawi ją z domu swego, [2] »a ona [,skoro] wyjdzie z domu jego, pójdzie sobie i wyjdzie za innego męża, [3] »małżonek zaś ten drugi znienawidzi ją i on napisze [również] jej rozwodowy list, wręczy [go] jej i odprawi ją z domu swego, albo też małżonek drugi umrze, który wziął ją sobie za małżonkę, –  [4] »nie będzie mógł pierwszy jej małżonek, który odprawił ją, – ponownie pojąć jej, ażeby była mu małżonką po tem, iż stała się nieczystą [=dla niego niedostępną]: gdyż wszeteczeństwem byłoby przed Wiekuistym, – ażebyś nie obarczał grzesznością Kraju, który Bóg twój Wiekuisty daję tobie na dziedziczną własność. [5] »Jeśli pojmie ktoś niewiastę [,jako małżonkę] po raz pierwszy, niech [na wojnę] nie wyrusza z hufcem i niech kolej nie przychodzi nań dla żadnej sprawy: wolnym niech zostanie dla swojego domu przez rok jeden i niech rozwesela małżonkę swoją, którą pojął. [6] »Niech się nie bierze w zastaw żaren, lub kamienia młyńskiego, gdyż taki [gdyby] życie bierze w zastaw. [7] »Jeśli znajdzie się ktokolwiek, któryby osobę ukradł z braci swoich, Synów Izraela i zawładnąłby nim, lub sprzedałby go, – niech ów złodziej zemrze, a wytępisz zło[czyńcę] z pośród ciebie. [8] »Miej się na baczności co do plagi trądu, ażebyś przestrzegał bardzo i wykonywał, – zgodnie z wszystkiem, jak was będą pouczali kapłanie-Lewici [z pokolenia Lewiego], – tak, jak Ja przykazałem im, – będziecie przestrzegali wykonywać. [9] »Pamiętaj, co uczynił Bóg twój Wiekuisty Mirjamie w drodze, gdyście [byli wy]szli z Egiptu. [10] »Gdy dochodził będziesz u bliźniego twego jakiegokolwiek długu, nie będziesz [mógł] do domu jego wstąpić, ażeby brać u niego zastaw; [11] »zewnątrz stawaj, a człowiek, u którego ty masz dług, wyniesie [sam] do ciebie zastaw na dwór. [12] »Jeśli wszakże biednym on jest człekiem, nie kładź się [do snu] na zastawie [=zatrzymując zastaw] jego, [13] »lecz zwrócisz mu koniecznie zastaw ten o zachodzie słońca. On legnie w szacie swojej i będzie błogosławił ci, tobie zaś przybędzie zasługa przed Bogiem twoim Wiekuistym. [14] »Nie będziesz krzywdził najemnika, biednego, ubogiego z braci twoich, czy też z przychodniów [gēr] twoich, [którzy żyją] w Kraju twoim, w bramach [=miastach] twoich: [15] »W dniu jego [pracy] dasz zapłatę jego, zanim zajdzie nad nią słońce, albowiem on jest biednym i do niej lgnie on duszą swoją; – ażeby on nie zwracał się przeciwko tobie do Wiekuistego i na ciebie nie spadał[a kara za] grzech. [16] »Niech ojcowie nie zostaną uśmierceni za [swych] synów, a synowie [znów] niechaj nie zostaną uśmierceni za [swych] ojców; – lecz każdy niech za swój grzech zostaje uśmiercony. [17] »Nie wypaczaj prawa przychodnia [gēr], czy sieroty, i nie zabieraj, jako zastaw, szaty wdowy. [18] »Pomnij, iż byłeś niewolnikiem [sam] w Egipcie, a Bóg twój Wiekuisty wyzwolił ciebie stamtąd; – dlatego przykazuję tobie Ja wykonywać przykazanie to. [19] »Gdy będziesz żniwo twoje żąć na polu swojem, a zapomniesz snopu w polu tem, – nie będziesz [mógł] wracać, ażeby go zabierać; – przychodniowi [gēr], sierocie, albo wdowie niech przypadnie, ażeby Bóg twój Wiekuisty błogosławił tobie w każdem dziele twoich rąk. [20] »Gdy będziesz obijał oliwne drzewo twoje, nie przeglądaj [ponownie] gałązek za sobą; – przychodniowi, sierocie, albo wdowie niech przypadnie. [21] »Gdy będziesz obierał winnicę twoją, nie będziesz zbierał [ponownie] za sobą; – przychodniowi, sierocie, albo wdowie niech przypadnie. [22] »Pomnij, iż niewolnikiem byłeś w Kraju Egipskim; – dlatego przykazuję tobie Ja wykonywać przykazanie to”. 
«  5 Księga Mojżeszowa 23 5 Księga Mojżeszowa 24 5 Księga Mojżeszowa 25  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.