Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 25
«  5 Księga Mojżeszowa 24 5 Księga Mojżeszowa 25 5 Księga Mojżeszowa 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »„Jeśli będzie spór pomiędzy ludźmi i przystąpią do sądu, a oni [sędziowie] będą ich sądzili, i przyznają słuszność mającemu słuszność, zaś uznają winnym winowajcę, –  [2] »niech się dzieje [tak]: Jeżeli będzie zasługiwał winowajca na bicie, niech go sędzia każe kłaść i każe jego bić przed sobą wedle winy jego w ilości [oznaczonej razów]. [3] »Wszakże do czterdziestu [razów] niech go bije, lecz nie więcej; ponieważ, jeśli będzie bił go więcej ponad te nadmiernemi razy, stanie się sponiewieranym brat twój wobec ciebie. [4] »Nie zawieraj wołowi [żuchwy] podczas, gdy on młóci. [5] »Gdy mieszkają bracia razem, a jeden z nich umiera, nie mając dziecka, – niech nie wyjdzie żona umarłego tego postronnie za obcego męża; szwagier jej niech przystąpi do niej, pojmie ją za żonę sobie i szwagrowe [lewiratowe] zawrze z nią małżeństwo. [6] »A pierworodny, którego ona zrodzi, niech wstępuje pod imię brata jego umarłego, ażeby imię jego nie zostało wymazane z [pośród Synów] Izraela. [7] »Wszakże, jeśli nie zechce mąż ów pojąć bratowej swojej, niech bratowa jego wyjdzie ku bramie do starszych [senatorów, szechów miasta] i rzeknie: „Mój szwagier wzbrania się utrwalić bratu swemu imię w Izraelu, nie chce zawrzeć zemną małżeństwa szwagrowego!” [8] »Tedy starsi miasta zawezwą go i przemówią doń. [Jeżeli] on stanie i rzeknie: „Nie chcę pojąć jej!”, –  [9] »niech bratowa jego przystąpi tedy doń wobec starszych tych, niech mu ściągnie sandał z jego nogi, niech splunie przed nim i niech odezwie się i rzeknie: „Tak się postępuje z mężem, który nie odbudowuje domu brata swego!”; –  [10] »on zaś [odtąd] niech się zowie w Izraelu: „Dom wyzutego”. [11] »Jeżeli mężczyźni będą mieli zwadę z sobą, jeden z drugim, a przybliży się żona jednego, ażeby wybawić męża swego z ręki bijącego go, wyciągnie rękę swoją i uchwyci za srom jego, –  [12] »utniesz tedy dłoń jej, – a niech się nie lituje oko twoje. [13] »Nie miewaj w worku swoim dwojakich kamieni [do ważenia]: większego i mniejszego. [14] »Nie miewaj w domu swoim dwojakich ef [miar]: większej i mniejszej. [15] »Owszem miewaj [tylko] kamień pełny i rzetelny, miewaj [tylko] efę [miarę] pełną i rzetelną, ażeby się stawał długim żywot twój na Ziemi, którą Bóg twój Wiekuisty daje tobie; [16] »gdyż [,zaiste!] czemś obrzydliwem jest u Boga twego Wiekuistego każdy, sprawiający sobie tamte, każdy popełniający nieprawość. [17] »Pomnij co wyrządził ci Ămalēk w drodze, gdyście szli z Egiptu: [18] »co to miał spotkanie z tobą w drodze i powycinał [z] pośród ciebie wszystkich, wlokących się za tobą, podczas gdy ty [byłeś] wyczerpany i strudzony, – i nie lękał się przed Bogiem. [19] »Niechaj tedy będzie [tak]: Gdy Bóg twój Wiekuisty udzieli ci spokoju od wszystkich wrogów twoich dookoła w Kraju, który Bóg twój Wiekuisty daje tobie, jako dziedzictwo, ażeby zająć go na dziedziczną własność, – wymażesz pamięć Amaleka z pod niebios, – a nie zapominaj tego”. 
«  5 Księga Mojżeszowa 24 5 Księga Mojżeszowa 25 5 Księga Mojżeszowa 26  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.