Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 28
«  5 Księga Mojżeszowa 27 5 Księga Mojżeszowa 28 5 Księga Mojżeszowa 29  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »„I będzie [tak]: Jeżeli będziesz słuchał wiernie głosu Boga twojego Wiekuistego, by przestrzegać wykonywania wszystkich przykazań Jego, które Ja przykazuję tobie dziś, – uczyni ciebie Bóg twój Wiekuisty wyższym ponad wszystkie ludy ziemi: [2] »Spłyną na ciebie wszystkie te błogosławieństwa i dosięgną ciebie, gdy będziesz [mianowicie] słuchał głosu Boga twego Wiekuistego: [3] »Błogosławionym ty [bądź] w mieście i błogosławionym ty [bądź] w polu. [4] »Błogosławion płód żywota twego i owoc Ziemi twojej, jakoteż bydła twego płód, rogacizny twojej rzut i przybytek trzody twojej. [5] »Błogosławion kosz twój, oraz dzieża twoja. [6] »Błogosławion ty, gdy wchodzisz, i ty błogosławion, gdy wychodzisz. [7] »Wiekuisty poda wrogów twoich, nastawających na ciebie, porażonymi przed tobą, iż na jednej drodze wyruszą przeciw tobie, a na siedmiu drogach będą przed tobą uchodzili. [8] »Wiekuisty przykaże błogosławieństwu [być] przy tobie w spichrzach twoich i we wszystkich przedsięwzięciach twoich, i będzie błogosławił tobie w Kraju, który Bóg twój Wiekuisty daje tobie. [9] »Wiekuisty ustanowi ciebie Sobie Narodem poświęconym, – tak, jak On poprzysiągł tobie, gdy ty [mianowicie] będziesz przestrzegał przykazań Boga twego Wiekuistego i będziesz postępował Drogami Jego. [10] »Wszystkie ludy ziemi ujrzą, iż Imię Wiekuistego wymieniane jest nad tobą, i będą trwożyć się przed tobą. [11] »Wiekuisty będzie ci udzielał obfitości ku dobremu w płodzie żywota twego, w płodzie bydła twego i w płodach ziemi, – na Ziemi, którą Wiekuisty poprzysiągł [pra]ojcom twoim – oddać tobie. [12] »Wiekuisty otworzy tobie skarb swój doskonały: niebo, ażeby dawać deszcz twojego Kraju w swoim czasie, i, ażeby błogosławić każdemu poczynaniu twemu; ażebyś wypożyczał ludom mnogim, a ty [zaś] sam nie pożyczał sobie. [13] »Wiekuisty będzie umieszczał cię na czele, a [zaś] nie na końcu; będziesz [postępował] tylko w górę, a nie będziesz [zaś zstępował] w dół; – gdy ty [mianowicie] będziesz słuchał przykazań Boga twojego Wiekuistego, które Ja przykazuję tobie dziś, ażeby przestrzegać ich i je wykonywać, [14] »a nie będziesz odstępował od tych wszystkich słów [rozkazów], które Ja przykazuję dzisiaj wam, – w prawo, albo w lewo, ażeby podążać za obcemi bogi, gwoli służeniu im. [15] »A [znowuż] będzie [tak]: Jeśli ty nie będziesz słuchał Boga twojego Wiekuistego, by przestrzegać gwoli wykonywaniu wszystkich przykazań Jego i przepisów Jego, które Ja przykazuję tobie dziś, – będą nachodziły ciebie wszystkie klątwy te i dopędzą ciebie: [16] »Przeklętym ty [bądź] w mieście i przeklętym ty [bądź] w polu. [17] »Przeklętym kosz twój, oraz dzieża twoja. [18] »Przeklętym płód żywota twego i owoc Ziemi twojej, rogacizny twojej rzut i przybytek trzody twojej. [19] »Przeklętym ty [bądź], gdy ty wchodzisz, i przeklętym ty [bądź], gdy wychodzisz. [20] »Wiekuisty naśle na ciebie przekleństwo, popłoch i ubytek na wszystkie poczynania twoje, których będziesz dokonywał, – aż do wytępienia twego i aż zostaniesz wygubiony wrychle, gwoli niegodziwości uczynków twoich, iż opuściłeś Mnie. [21] »Wiekuisty przyczepi do ciebie zarazę, aż zgładzi ciebie z Ziemi, do której ty przybywasz, ażeby zająć ją na dziedziczną własność. [22] »Wiekuisty porazi ciebie suchotami, zapaleniem, gorączką, żarem i posuchą, śniecią i rdzą, – one będą prześladować ciebie, aż wyginiesz. [23] »Niebo twoje, które jest nad głową twoją, będzie niby miedź, Ziemia zaś, która jest pod tobą, – żelazem. [24] »Wiekuisty da [jako] twego Kraju deszcz, – pył i proch, [który] na ciebie będzie padał z niebios, aż zostaniesz wyniszczony. [25] »Wiekuisty uczyni ciebie porażonym przed wrogami twymi: na jednej drodze wyruszysz przeciw niemu [w bój], a na siedmiu drogach uchodził będziesz przed nim; staniesz się grozą dla wszystkich królestw ziemi: [26] »[gdy[ż]] zwłoki twoje będą pastwą wszelakiemu ptactwu niebios i zwierzowi ziemi, a niemasz nikogo, coby je [choćby] płoszył. [27] »Wiekuisty porazi cię egipskim trądem, krwawicami, krostami i strupami, iż nie zdołasz się wyleczyć. [28] »Wiekuisty porazi ciebie szałem, ślepotą i biciem serca: [29] »[iż] będziesz chodził omackiem w południe, – jak omackiem chodzi ślepiec – po ciemności; nie będziesz powodzenia miał na drogach twoich, – będziesz tylko uciskany i ograbiany przez dnie wszystkie, a niemasz nikogo, coby nosił pomoc. [30] »Zaręczysz się z niewiastą, a mężczyzna inny będzie jej małżonkiem. Wybudujesz dom, lecz w nim nie zamieszkasz. Zasadzisz winnicę, lecz jej nie będziesz zbierał. [31] »Wół twój zarzynany w obecności twojej, lecz ty nie będziesz z niego jadał; osioł twój grabiony przed obliczem twojem, lecz nie wróci [już] do ciebie; trzoda twoja wydawana wrogom twoim, a niemasz nikogo, coby nosił pomoc. [32] »Synowie twoi i córy twoje – oddawani obcemu narodowi, a oczy twoje patrzą się i czezną [z tęsknoty] ku nim przez dzień cały [ustawicznie], lecz niemasz mocy w ręku twojem; [33] »płody Ziemi twojej, cały twój dorobek będzie zjadał lud, którego nie znasz, i będziesz tylko uciskany i gwałcony po wsze dnie [ustawicznie]; [34] »[tak], iż będziesz zmysły tracił na widok tego, co oczy twoje ujrzą. [35] »Wiekuisty porazi cię złośliwym trądem na kolanach i na goleniach, z którego nie zdołasz się wyleczyć, od stopy nogi twojej, aż do czaszki twojej. [36] »Wiekuisty zawiedzie ciebie, oraz króla twego, którego ty nad sobą ustanowisz, – do narodu, którego ty nie znałeś [sam], ani ojcowie twoi, – i będziesz służył tam obcym bogom z drzewa, czy kamienia. [37] »Staniesz się straszydłem, opowieścią i przysłowiem wśród wszystkich ludów, dokąd cię zapędzi Wiekuisty. [38] »Wyniesiesz obfity zasiew w pole, lecz zbierał będziesz mało, gdyż wyniszczy go szarańcza. [39] »Będziesz winnice sadził i uprawiał, lecz nie będziesz wina pił, ani nie uzbierzesz, albowiem pożre je robactwo. [40] »Oliwne drzewa będziesz miał w obrębie całym dzierżaw twoich, lecz nie będziesz maścił się oliwą, gdyż oliwki twoje pospadają. [41] »Synów będziesz miał i córki, lecz twoimi nie [po]zostaną, gdyż w niewolę pójdą. [42] »Wszystkie drzewa twoje i Ziemi twojej plon zabierze świerszcz. [43] »Przychodzień, mieszkający pośród ciebie, będzie cię przechodził coraz wyżej, ty zaś schodził będziesz coraz niżej. [44] »On będzie wypożyczał tobie, ty zaś nie będziesz wypożyczał jemu; on się stanie głową, ty zaś będziesz w tyle. [45] »Nachodziły będą ciebie wszystkie klątwy te, one będą cię ścigały, będą ciebie dopadały, aż zostaniesz wytępiony, – ponieważ nie słuchałeś głosu Boga twojego Wiekuistego, ażeby przestrzegać przykazań Jego i przepisów Jego, które On przykazał tobie. [46] »One będą znakiem i dowodem naprzeciwko] tobie i przeciw potomstwu twemu na wieki. [47] »Miasto, iż ty nie służyłeś Bogu twojemu Wiekuistemu w radości i zadowoleniu przy dostatku wszystkiego, –  [48] »będziesz służył [poniewoli] wrogom twoim, których Wiekuisty naśle przeciw tobie, o głodzie, pragnieniu, nagości i niedostatku wszystkiego; nałoży się żelazne jarzmo na szyję twoją, aż się nie wytępi ciebie. [49] »Wiekuisty naniesie na ciebie lud zdaleka, z krańców ziemi, – tak, jak przylatuje orzeł, lud, którego nie zrozumiesz mowy, [50] »naród srogi, który nie uwzględni starca, ani nie zlituje się nad chłopcem: [51] »on zeżre bydła twego płód i Ziemi twojej plon, aż zostaniesz wytępiony, skoro nie zostawi tobie zboża, wina, ni oliwy, ani rzutu rogacizny twojej, ni przychowka trzody twojej, aż on ciebie zgubi; [52] »on oblęgał będzie ciebie we wszystkich miastach twoich, aż upadną mury twe najwyższe i [najbardziej] warowne, na których ty polegasz, w całym Kraju twoim; on oblęgał będzie ciebie we wszystkich bramach [miastach] twoich, w całym Kraju twoim, który Bóg twój Wiekuisty oddał tobie, [53] »[ – tak, iż] będziesz żarł żywota swego płód, ciało synów twoich i córek twoich, które dał ci Bóg twój Wiekuisty, – w oblężeniu i ucisku, gdy cię niemi będzie dręczył wróg twój. [54] »Mąż najtkliwszy pośród ciebie i najbardziej wypieszczony będzie patrzał nieżyczliwie na swojego brata, na małżonkę swoją własną i na resztę dzieci swoich, które [jeszcze] pozostawi, –  [55] »ażeby nie dać komu z nich [cząstki] ciała dzieci swoich, które on pożerał będzie, gdy[ż] mu nie zostało [więcej] nic w oblężeniu i ucisku, któremi ciebie będzie dręczył wróg twój we wszystkich bramach [miastach] twoich. [56] »[Niewiasta znów] najtkliwsza pośród ciebie i najbardziej wypieszczona, która nie przywykła stawiać stopy nogi swojej na ziemię skutkiem rozpieszczenia i delikatności, patrzała będzie nieżyczliwie na własnego męża swego, na swojego syna i na córkę swoją, [57] »[ażeby nie dawać komu z nich] błony swojej, wychodzącej z niej, albo dzieci swoich, które ona urodzi[ła], albowiem będzie żarła je – wobec braku czegokolwiek – potajemnie – w oblężeniu i ucisku, któremi ciebie będzie dręczył wróg twój w bramach [miastach] twoich. [58] »Jeżeli nie będziesz przestrzegał wykonywania wszystkich słów [nakazów] Nauki [Tory] tej, spisanych w księdze tej, ażeby obawiać się Imienia tego, otaczanego czcią i lękiem, Boga twojego Wiekuistego, –  [59] »uczyni Wiekuisty nadzwyczajnemi klęski twoje i potomstwa twego klęski, klęski wielkie, nieodstępne, choroby złe i długotrwałe; [60] »On ześle znów przeciwko tobie wszelkie dolegliwości egipskie, przed któremi bałeś się, a do ciebie przylgną one; [61] »ale też chorobę wszelką i wszelaką plagę, które nie są wypisane w księdze Nauki [Tory] tej, – Wiekuisty naprowadzi je na ciebie, aż zostaniesz wytępiony; [62] »[ – tak,] iż nieliczną wy pozostaniecie garstką miasto, żeście byli, jak gwiazdy na niebie, co do mnóstwa, – ponieważ nie słuchałeś głosu Boga twojego Wiekuistego. [63] »I [wówczas] będzie [tak]: Jak wam Wiekuisty rad był czynić dobrze wam i rozmnażać was, tak wam będzie Wiekuisty rad wygubić was i wytępić was, ażebyście zostali zmieceni z powierzchni Ziemi, dokąd ty udajesz się, ażeby zająć ją na dziedziczną własność. [64] »Wiekuisty rozprószy ciebie między wszystkie ludy od [jednego] krańca ziemi, aż do [drugiego] krańca ziemi, a ty będziesz służył tam obcym bogom, których ty nie znałeś [sam], ani [też] ojcowie twoi, z drzewa, czy kamienia. [65] »Lecz i pośród ludów owych nie zaznasz spokoju i nie będzie miejsca odpoczynku dla stopy nogi twojej: Wiekuisty bowiem da ci tam serce niespokojne, oczy wytęsknione i utrapienie duszy. [66] »Życie twoje będzie ci [jakgdyby] uwieszone opodal, będziesz w nocy trwożył się i za dnia, i nie będziesz wierzył w życie swoje: [67] »Rankiem będziesz mówił: „[O!] któż da [mi] wieczór?”, a wieczorem będziesz mawiał: „[O!] któż da [mi] ranek?” – skutkiem lęku serca twego, którego doznawasz, [jak] i na widok tego, co oczy twoje ujrzą. [68] »Wiekuisty zawróci ciebie do Egiptu na okrętach drogą, o której rzekłem tobie: „Nie będziesz jej oglądał więcej!” Tam będziecie się zaprzedawać [sami] wrogom swoim za niewolników i za niewolnice, ale niemasz kupca”. 
«  5 Księga Mojżeszowa 27 5 Księga Mojżeszowa 28 5 Księga Mojżeszowa 29  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.