Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 3
«  5 Księga Mojżeszowa 2 5 Księga Mojżeszowa 3 5 Księga Mojżeszowa 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »„[Potem] zwróciliśmy się i wyszliśmy szlakiem Baszańskim [ku Baszanowi]. – [Wtem] wyszedł król Baszański Og na spotkanie nasze, on i cały jego lud do boju pod Edrei, –  [2] »[lecz] Wiekuisty rzekł do mnie: „Nie lękaj się go, albowiem w rękę twą oddałem go, oraz wszystek jego lud i jego kraj. Postąpisz z nim – tak, jak postąpiłeś z królem Emōrejczyków Sychonem, który rezydencję miał w Cheszbonie”. [3] »Bóg nasz Wiekuisty oddał w rękę naszą też i króla Baszańskiego Oga, oraz wszystek jego lud, i rozgromiliśmy go, aż nie pozostawiono jemu szczątku [jednego uchodźcy]. [4] »Zdobyliśmy też wszystkie miasta jego w owym czasie. Nie było grodu, któregobyśmy nie odebrali mu, – sześćdziesiąt miast, cały obwód Argōbu, królestwo Oga w Baszanie, [5] »wszystkie te miasta warowne o wysokim murze, o drzwiach i zaworach, oprócz miast otwartych [,których było] bardzo dużo, –  [6] »i poświęcilim je zagładzie, – tak, jak uczyniliśmy z królem Cheszbonu Sychonem, poświęcając zagładzie miasto całe: mężczyzn, kobiety i dziatwę; [7] »wszakże bydło wszelkie i łup miast zagrabilim sobie. [8] »[Tak] zabralim wówczas Kraj z ręki obu królów Emorejskich, którzy [panowali] po [wschodniej] stronie Jordanu [w Eberhajjardenie], od Doliny [Potoku] Arnonu, aż do Góry Chermońskiej, –  [9] »Sydończycy [Cidōnim] nazywają Chermon Syrjonem, zaś Emōrejczycy nazywają go Sěnirem, –  [10] »[mianowicie] wszyskie miasta Równiny [Miszor], cały Gilead i cały Baszan, aż do Salki [Salka] i Edrei, miasta królestwa Oga w Baszanie. [11] »Zaprawdę! jedynie król Baszanu Og pozostał z reszty Refaejczyków, którego, oto! łoże, z żelaza łoże, wszak znajduje się w stolicy Synów Ammona [Rabbat Běnē-Ammon], – [którego] długość dziewięć łokci, a szerokość cztery łokcie, na łokieć [dorosłego] człowieka. [12] »[Owóż] kraj ten, [który] zajęliśmy na dziedziczną własność w owym czasie: od Arōēru, leżącego nad Doliną [Potokiem] Arnonu, połowę Góry Gileadu, wraz z miastami jej, oddałem [pokoleniu] Rubinowemu i [pokoleniu] Gadowemu, [13] »zaś resztę Gileada, oraz cały Baszan, królestwo Oga, oddałem połowie pokolenia Menasowego [haMěnaszsze], cały obwód Argobu, – cały ten Baszan, [który] nazywa się Krajem Refaejczyków. [14] »Jair, syn Menasego otrzymał cały obwód Argobu, aż do granicy Geszurejczyków [Gěszūri] i Maachejczyków [Maăchati], i on nazwał je, [t.j.] Baszan, od imienia swego, – Siołami [Chawwot] Jāira, – aż po dzień dzisiejszy, [15] »Machirowi oddałem Gilead, [16] »a [pokoleniu] Rubinowemu i [pokoleniu] Gadowemu oddałem od Gileadu [Gil’ad], aż do Doliny [Potoku] Arnonu, – środkiem doliny tej granica, – i aż do Doliny [Potoku] Jabboku, granicy Synów Ammona, [17] »[następnie] Step [Araba] z Jordanem, jako granicą, – i od Genezaretu [Kinneret], aż do Morza Stepowego [Jam Haārābā], Morza Słonego, u stóp Pisgi ku wschodowi. [18] »Przykazałem wówczas, mówiąc: „Bóg wasz Wiekuisty oddał wam Krainę tę, ażeby zająć ją na dziedziczną własność; – wy wszelako uzbrojeni przeprawicie się przed bracią waszą, Synami Izraela, wszyscy wojownicy [z pośród was], –  [19] »jedynie żony wasze, dziatwa wasza i dobytek wasz, – wiem, iż dobytek macie liczny, – pozostaną w miastach waszych, które dałem wam, –  [20] »dopóki Wiekuisty pokoju nie użyczy braci waszej i oni nie zajmą Kraju na dziedziczną własność, który Bóg wasz Wiekuisty daje im w Eberhajjardenie [po [zachodniej] stronie Jordanu], a wy wrócicie każdy do dziedzicznej swej własności, którą oddałem wam”. [21] »Jozuemu [Jěhōszūa] przykazałem w owym czasie, mówiąc: „Widziałeś na swe własne oczy wszystko, czego Bóg wasz. Wiekuisty dokonał względem obu królów tych, – tak postąpi Wiekuisty względem, wszystkich królestw, do których się przeprawiasz. [22] »[Więc] nie trwóżcie się przed nimi, albowiem Bóg wasz Wiekuisty, On jest tym, Który toczy dla was boje”. [23] »Błagałem Wiekuistego w owym czasie, mówiąc: [24] »„Panie Wiekuisty! Ty zacząłeś okazywać słudze Swemu wielkość Twoją i potężną Twoją moc, iż gdzież jest jaka moc w niebiesiech, czy na ziemi, któraby działała na podobieństw czynów Twoich i potęgi Twojej. [25] »Niechżeż się przeprawię [przez ten Jordan] i ujrzę piękny Kraj, który [leży] po [tamtej, zachodniej] stronie Jordanu, piękną tę Górę [Har] i Liban [Lěbanōn]”. [26] »Lecz Wiekuisty zżymał się na mnie gwoli wam i nie wysłuchał mnie, – Wiekuisty rzekł do mnie: „Dość ci! Nie przemawiaj więcej do Mnie w sprawie tej. [27] »Wyjdź na wierzchołek Pisgi, podnieś wzrok swój ku zachodowi, ku północy, ku południowi i ku wschodowi, i oczyma swemi patrzaj, gdyż nie przejdziesz przez ten Jordan. [28] »Przykaż [to] Jozuemu i dodawaj siły mu i mocy, gdyż on przeprawi się przez Jordan na czele ludu tego i on odda im na dziedzictwo – Kraj, który będziesz widział”. [29] »Przebywaliśmy [wówczas] w Nizinie naprzeciw Bētpěōru [Chramu [Baala] Peor[skiego]]. 
«  5 Księga Mojżeszowa 2 5 Księga Mojżeszowa 3 5 Księga Mojżeszowa 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.