Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 30
«  5 Księga Mojżeszowa 29 5 Księga Mojżeszowa 30 5 Księga Mojżeszowa 31  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »„Ale dziać się będzie: skoro spełnią się na tobie wszystkie zapowiedzi te: błogosławieństwo [,zarówno jak] i przekleństwo, które przedłożyłem tobie, – a ty weźmiesz sobie [to] do serca wśród narodów owych wszystkich, dokąd Bóg twój Wiekuisty wyprze ciebie, [2] »[skutkiem czego] nawrócisz się do Boga twego Wiekuistego i będziesz słuchał głosu Jego zgodnie z wszystkiem, co Ja przykazuję tobie dziś, – ty i synowie twoi, – z całego serca twego i z całej duszy twojej, –  [3] »zawróci tedy Bóg twój Wiekuisty jeńców twoich, On zlituje się nad tobą i skupi ciebie znów z pośród wszystkich ludów, dokąd Bóg twój Wiekuisty rozprószy ciebie. [4] »Jeżeli [nawet] będą wygnańcy twoi na [samym] krańcu niebios i stamtąd skupi ciebie Bóg twój Wiekuisty: zabierze ciebie stamtąd [5] »i wyprowadzi ciebie Bóg twój Wiekuisty do Kraju, który dziedzicznie posiadali ojcowie twoi, i ty [też] nabędziesz [znów] go na dziedziczną własność, On udzieli pomyślności tobie i uczyni cię liczniejszym, od ojców twoich. [6] »Bóg twój Wiekuisty uszlachetni serce twoje i potomstwa twego serca, ażebyś ukochał Boga twojego Wiekuistego z całego serca twego i z całej duszy twojej – gwoli życiu twemu. [7] »Bóg twój Wiekuisty rzuci [wówczas] wszystkie klątwy owe na wrogów twoich, na nieprzyjaciół twoich, którzy prześladowali ciebie. [8] »[Skoro] ty nawrócisz się i będziesz słuchał głosu Wiekuistego i wykonywał wszystkie przykazania Jego, które Ja przykazuję tobie dziś, –  [9] »Bóg twój Wiekuisty udzieli tobie obfitości we wszystkich poczynaniach twoich, w żywota twego płodzie, [jak i] w płodzie bydła twego i w Ziemi twojej plonie ku dobremu, gdyż [,zaiste!] Wiekuisty znowu będzie tobie rad, jak był rad [pra]ojcom twoim, –  [10] »jeśli będziesz [mianowicie] słuchał głosu Boga twojego Wiekuistego, by przestrzegać przykazań Jego i przepisów Jego, spisanych w tej ksiądze Nauki [Tory], jeżeli nawrócisz się do Boga twojego Wiekuistego z całego serca twego i z całej duszy twojej. [11] »Gdyż [,zaprawdę!] Przykazanie to, które Ja polecam tobie dziś, nie jest czemś dla ciebie nadzwyczajnem, ani też odległem: [12] »Ono nie jest w niebie, iżby [można było] mawiać: „Któż wyjdzie dla [z] nas ku niebiosom, przyjmie je dla nas i je nam obwieści, ażebyśmy je wykonywali.” [13] »Nie jest ono też za morzem, iżby [można było] mawiać; „Któż dla [z] nas przeprawi się za morze, przyjmie je dla nas i je nam obwieści, ażebyśmy je wykonywali.” [14] »Gdyż [,zaprawdę!] bliską ciebie jest rzecz ta bardzo: w ustach twoich i w sercu twojem, ażebyś ją wykonywał. [15] »Patrz: Przedłożyłem tobie dziś życie i pomyślność, [jak] i śmierć i nieszczęście: [16] »tem, iż Ja przykazuję tobie dziś umiłować Boga twego Wiekuistego, ażebyś postępował Drogami Jego i przestrzegał przykazań Jego, przepisów Jego i zasad prawnych Jego, [gwoli temu,] żebyś żył i rozmnażał się, a Bóg twój Wiekuisty błogosławił tobie w Kraju, do którego się udajesz, ażeby go nabyć na dziedziczną własność. [17] »Wszakże, jeśli serce twe odwróci się, [iż] nie będziesz słuchał, wyprzesz się, będziesz bił pokłony obcym bogom i będziesz służył im, –  [18] »oświadczam dzisiaj wam, iż napewno zostaniecie wygubieni, nie będziecie mieli długich dni na Ziemi tej, co ty przeprawiasz się przez Jordan, ażeby przybyć tam gwoli nabyciu jej na dziedziczną własność. [19] »Powołuję dziś na świadków przeciw wam niebiosa i ziemię, [iż] przedłożyłem [do wyboru] życie ci i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo, ty [zaś] wybierz życie, ażebyś ostał się przy życiu, ty i potomstwo twoje, –  [20] »gdy [mianowicie] miłował [będziesz] Boga twojego Wiekuistego, słuchał głosu Jego i lgnął do Niego, albowiem On jest życiem twojem i dni twoich przedłużeniem, – gwoli temu, ażebyś siedzibę miał na Ziemi, którą Wiekuisty zaprzysiągł [pra]ojcom twoim: Abrahamowi, Izakowi i Jakóbowi, iż ją odda im”. 
«  5 Księga Mojżeszowa 29 5 Księga Mojżeszowa 30 5 Księga Mojżeszowa 31  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.