Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 5
«  5 Księga Mojżeszowa 4 5 Księga Mojżeszowa 5 5 Księga Mojżeszowa 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Mojżesz zawołał do wszystkich [synów] Izraela i rzekł do nich: „Słuchaj, Izraelu! przepisów i zasad prawnych, które Ja wypowiem wobec was dziś; nauczcie się ich i przestrzegajcie wykonywania ich. [2] »Bóg nasz Wiekuisty zawarł z nami Przymierze na Chorebie. [3] »Nie z [pra]ojcami naszymi zawarł Wiekuisty Przymierze to, lecz z nami, [właśnie] z [samymi] nami, którzy tu jesteśmy wszyscy żywi dziś. [4] »Osobiście rozmawiał Wiekuisty z wami na Górze z pośród ognia, [5] »[podczas gdy] ja stałem między Wiekuistym, a wami w owym czasie, ażeby wam ogłosić mowę Wiekuistego, gdyż wy się lękaliście ognia, a nie wyszliście na Górę, – mówiąc: [6] »„Ja [jestem] Bogiem twoim Wiekuistym, Który wywiodłem cię [na wolność] z Kraju Egipskiego z domu niewolników. [7] »Nie miewaj obcych bogów oprócz Mnie. [8] »Nie sprawiaj posągu sobie, postaci żadnej [czegokolwiek], co znajduje się w niebiesiech na górze, lub co znajduje się na ziemi na dole, albo co znajduje się we wodzie poniżej ziemi, [9] »[ani] nie bij im pokłonów, ani też nie służ im, albowiem Ja jestem Bogiem twoim Wiekuistym, Wszechmocnym, Żarliwym, Nawiedzającym grzechy ojców na synach, na trzeciem i na czwartem pokoleniu – wśród tych, którzy nienawidzą Mnie, [10] »a [zaś] Świadczącym miłosierdzie tysiącznemu pokoleniu – wśród tych, którzy Mnie miłują i którzy przestrzegają przykazań Moich. [11] »Nie wymieniaj Imienia Boga twego Wiekuistego do fałszu, albowiem Wiekuisty nie uniewinni tego, który wymieni Imię Jego do fałszu. [12] »Przestrzegaj dnia sobotniego, ażeby święcić go, – tak, jak Bóg twój Wiekuisty przykazał tobie: [13] »sześć dni pracuj i wykonywuj wszelką pracę twoją, [14] »ale dnia siódmego, – [niech będzie wtedy] sobota [,poświęcona] Bogu twemu Wiekuistemu, nie wykonywuj żadnej pracy, ani ty, ni syn twój, ani córka twoja, sługa twój, służebnica twoja, wół twój, osioł twój, czy też wszelakie bydło twoje, ani przybysz [gēr] twój, znajdujący się w bramach twoich, ażeby odpoczywał sługa twój i służebnica twoja, jak ty [sam]. [15] »Pamiętaj, iż byłeś niewolnikiem w Kraju Egipskim, lecz że wywiódł cię [na wolność] Bóg twój Wiekuisty stamtąd przemożną siłą i ramieniem wyciągniętem, – dlatego więc przykazał ci Bóg twój Wiekuisty obchodzić dzień sobotni. [16] »Czcij ojca twojego i matkę twoją, jak przykazał tobie Bóg twój Wiekuisty, – ażeby żywot twój był długim i ażeby było dobrze tobie na Ziemi, którą Bóg twój Wiekuisty oddaje tobie. [17] »(5:17a) Nie zabijaj. [18] »(5:17b) Nie żyj rozwiąźle. [19] »(5:17c) Nie kradnij. [20] »(5:17d) Nie świadcz przeciwko bliźniemu twojemu, jako świadek fałszywy. [21] »(5:18) Nie pożądaj żony bliźniego twojego, ani nie pragnij domu bliźniego twojego, pola jego, sługi jego, służebnicy jego, wołu jego, czy też osła jego, ni [wogóle] czegokolwiek, co należy do bliźniego twego”. [22] »(5:19) Słowa te wyrzekł Wiekuisty do całego Zgromadzenia waszego na Górze z pośród ognia, obłoku i mgły, – donośnym głosem, który nie powtórzył się, – On spisał je na dwóch tablicach kamiennych i oddał mi je. [23] »(5:20) Lecz [wówczas] działo się, iż, – skoroście usłyszeli głos ów z pośród ciemności, gdy gorzała Góra ogniem, – przystąpiliście do mnie, [mianowicie] naczelnicy pokoleń waszych i starsi wasi, [24] »(5:21) i rzekliście: „Oto! okazał nam Bóg nasz Wiekuisty Majestat Swój i potęgę Swoją, a i głos Jego słyszeliśmy z pośród ognia; w dniu dzisiejszym widzieliśmy, iż Bóg przemówi do człowieka, a on ostaje się przy życiu. [25] »(5:22) Teraz zatem czemuż mielibyśmy umrzeć, gdyż, zaprawdę! pożre nas ogień ten potężny, – jeśli bowiem będziem dalej słyszeć głos Boga naszego Wiekuistego, – pomrzemy. [26] »(5:23) Albowiem jaka [gdzież] istota jest cielesna, któraby słyszała Boga głos Żywego, przemawiającego z pośród ognia, – tak, jak my, – a pozostałaby przy życiu. [27] »(5:24) Przystąp zatem ty i wysłuchaj wszystko, co rzeknie Bóg nasz Wiekuisty, [poczem] będziesz opowiadał nam, co Bóg nasz Wiekuisty do ciebie rzeknie, my zaś będziem słuchać i wykonywać”. [28] »(5:25) Wiekuisty wysłuchał brzmienie słów waszych, gdyście [tak] mawiali do mnie, i Wiekuisty rzekł do mnie: „Słyszałem brzmienie słów ludu tego, które rzekli do ciebie, dobrze uczynili w wszystkiem, co oni powiedzieli. [29] »(5:26) Oby pozostało im to serce ich: ażeby bojaźń mieć [=czcić Mnie] przede Mną i ażeby przestrzegali wszystkich przykazań Moich po wszystkie dnie, – gwoli [temu,] ażeby się działo dobrze im i synom ich – wieczyście. [30] »(5:27) Ty [zatem] pójdź i powiedz im: „Wróćcie sobie do namiotów waszych!” [31] »(5:28) Ty zaś [sam] stój tu przy Mnie, a Ja wygłoszę tobie wszystkie przykazania, przepisy i zasady prawne, których [będziesz] ich nauczał, ażeby je wykonywali w Kraju, który Ja oddaję im – dla nabycia go na dziedziczną własność”. , [32] »(5:29) Przestrzegajcie [zatem] wykonywania [przykazań] – tak, jak Bóg wasz Wiekuisty przykazał wam, abyście nie odstępowali, ani w prawo, ani w lewo. [33] »(5:30) Całą Drogą, którą przykazał Bóg wasz Wiekuisty wam, postępujcie, ażebyście żyli, ażeby dobrze wam się działo, i wy długi wiedli żywot w Kraju, który zajmiecie na dziedziczną własność”. 
«  5 Księga Mojżeszowa 4 5 Księga Mojżeszowa 5 5 Księga Mojżeszowa 6  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.