Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 6
«  5 Księga Mojżeszowa 5 5 Księga Mojżeszowa 6 5 Księga Mojżeszowa 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »„To jest, oto! przykazanie [,obejmujące] przepisy i zasady prawne, które Bóg wasz Wiekuisty przykazał uczyć was, ażeby je wykonywać w Kraju, – do którego przeprawiacie się [przez Jordan], by zająć go na dziedziczną własność, –  [2] »ażebyś bał się Boga twego Wiekuistego i przestrzegał wszystkich przepisów Jego i przykazań Jego, które ja przykazuję tobie, – ty, syn twój i wnuk twój przez wszystkie dnie żywota twego, gwoli temu, ażeby się stawał długim żywot twój.” [3] »Zatem słuchaj, Izraelu! i przestrzegaj wykonywania, ażeby było dobrze tobie i ażebyście się stawali jak najliczniejszymi, – jak Bóg [pra]ojców twoich Wiekuisty zapowiedział tobie, w Kraju, opływającym mlekiem i miodem. [4] »Słuchaj, Izraelu! Wiekuisty – Bogiem naszym, Wiekuisty jest Jedyny. [5] »Miłuj Boga twego Wiekuistego z całego serca twego, z całej duszy twojej i całem mieniem twojem. [6] »Niech te słowa, oto! będą, – które Ja przykazuję tobie dziś, – na sercu twojem. [7] »Wpajaj je dzieciom twoim i mów o nich, gdy ty przesiadujesz w domu twoim i gdy po drodze chadzasz, gdy się kładziesz i gdy wstajesz. [8] »Przywiązuj je, jako znak na ręku twojem, i niech przepaską one będą między oczyma twemi. [9] »Zapisz je na podwojach domu twego i na bramach twoich. [10] »Skoro Bóg twój Wiekuisty wprowadzi cię do Kraju, który On poprzysiągł [pra]ojcom twoim Abrahamowi, Izakowi i Jakóbowi oddać tobie, miasta wielkie i piękne, których ty nie budowałeś, [11] »domy pełne dóbr wszelakich, których ty nie napełniałeś, studnie wyciosane, których ty nie wyciosałeś, – [a znów i] winnice i oliwne drzewa, których nie sadziłeś, – będziesz spożywał, aż ty będziesz syt, –  [12] »miej się na baczności [jednak wówczas], ażebyś nie zapomniał Wiekuistego, który wywiódł [na wolność] ciebie z Kraju Egipskiego z domu niewolników. [13] »Bój się Boga twego Wiekuistego, Jemu służ i na Imię Jego przysięgaj. [14] »A nie postępujcie za obcemi bożyszczami z pośród bogów ludów [tych], które [znajdują się] dookoła was, –  [15] »albowiem Bogiem Żarliwym jest Bóg twój Wiekuisty pośród ciebie, – ażeby nie zawrzał więc gniew Boga twego Wiekuistego przeciwko tobie i On nie wytępił ciebie z powierzchni Ziemi. [16] »Nie doświadczajcie Boga waszego Wiekuistego, – tak, jak doświadczaliście w Massie [Massa, =miejsce próby]. [17] »Przestrzegajcie bardzo przykazań Boga waszego Wiekuistego, świadectw Jego i przepisów Jego, które On przykazał tobie. [18] »Wykonywuj to, co prawem jest i dobrem u Wiekuistego, ażeby było dobrze tobie, ażebyś wkroczył i zajął na dziedziczną własność doskonały Kraj ten, który Wiekuisty zaprzysiągł [pra]ojcom twoim, [19] »[i] gwoli wyparciu wszystkich wrogów twoich przed tobą, – tak, jak Wiekuisty [za]powiedział. [20] »Jeśli się zapyta ciebie syn twój jutro, mówiąc: „Cóż [znaczą] te świadectwa, przepisy te i zasady prawne te, które Bóg nasz Wiekuisty przykazał wam?”, –  [21] »rzekniesz synowi twemu: „Niewolnikami bylim u Faraona w Egipcie, lecz Wiekuisty wywiódł [na wolność] nas z Egiptu przemożną ręką; [22] »Wiekuisty zastosował [wówczas] znaki i cuda potężne i dotkliwe względem Faraona i względem całego domu jego na oczach naszych, [23] »nas zaś wywiódł On [na wolność] stamtąd, ażeby wprowadzić nas, – gwoli oddaniu nam Kraju, który On zaprzysiągł [pra]ojcom naszym. [24] »[Owóż] Wiekuisty przykazał nam wykonywać wszystkie te przepisy, ażeby bać się [czcić] Boga naszego Wiekuistego, iżby dobrze było nam po wsze czasy – gwoli zachowaniu nas przy życiu, – tak, jak w dniu dzisiejszym. [25] »Będziemy więc zasługę mieli, gdy będziemy przestrzegali wykonywania wszystkich tych przykazań, przed Bogiem naszym Wiekuistym, – tak, jak On przykazał nam”, 
«  5 Księga Mojżeszowa 5 5 Księga Mojżeszowa 6 5 Księga Mojżeszowa 7  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.