Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 5 Księga Mojżeszowa » Rozdział 8
«  5 Księga Mojżeszowa 7 5 Księga Mojżeszowa 8 5 Księga Mojżeszowa 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »„Przykazań wszystkich, które Ja przykazuję tobie dziś, przestrzegajcie, by je wykonywać, ażebyście żyli i rozmnażali się, [ażebyście] weszli i zajęli na dziedziczną własność Kraj, który Wiekuisty poprzysiągł [pra]ojcom waszym. [2] »Pomnij na tę drogę całą, którą wiódł cię Bóg twój Wiekuisty, oto! już czterdzieści lat po pustyni tej, by ci dawać odczuć biedę, ażeby doświadczyć ciebie, – gwoli poznawaniu tego, co jest w sercu twojem: czy przestrzegał ty przykazań będziesz Jego, czy też nie. [3] »Więc On dawał ci odczuwać biedę, dawał ci odczuwać głód, [poczem] żywił ciebie manną [mān], której ty nie znałeś, ani też nie znali ojcowie twoi, – ażeby oznajmić tobie, iż nie samym żyje chlebem człowiek, lecz że wszystkiem [,co powstaje] na rozkaz Wiekuistego, utrzyma się przy życiu człowiek. [4] »Odzież twa na tobie nie zwiotszała, ni noga twoja nie nabrzmiała, oto! lat czterdzieści. [5] »Rozważ więc ze sobą samym [w sercu twojem], iż, jak kto ćwiczy syna swego, – Bóg twój Wiekuisty ćwiczy ciebie. [6] »Przestrzegaj [więc] przykazań Boga twego Wiekuistego, ażebyś drogami postępował Jego i Jego czcił [obawiał się]. [7] »Gdy[ż, zaiste!] Bóg twój Wiekuisty wprowadzi cię do Kraju pięknego, Kraju o dolinach wodonośnych [,gdzie] krynice i [podziemne] tonie rozpływają się po równinach i po górach, [8] »[do] Kraju pszenicy i jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego i granatowego, [do] Kraju drzewa oliwnego i miodu, [9] »[do] Kraju, w którym nie będziesz w biedzie jadał chleba, w którym nie będziesz żadnego odczuwał braku, – [do] Kraju, w którym kamieniami jego jest żelazo, a z którego gór wyciosywał będziesz miedź, –  [10] »i będziesz jadł i będziesz syt i będziesz błogosławił Bogu twojemu Wiekuistemu za ten piękny Kraj, który On oddał tobie, –  [11] »miej się na baczności: ażebyś nie zapomniał Boga twojego Wiekuistego, iżbyś nie przestrzegał przykazań Jego, zasad prawych Jego, czy przepisów Jego, które Ja przykazuję tobie dziś; [12] »[ażeby], – [gdy] ty będziesz jadł i syt, [gdy] ty wznosił będziesz domy okazałe i je będziesz zamieszkiwał, [13] »[gdy] rogacizna twa i trzoda twoja będą się rozmnażać, [gdy] srebra, oraz złota będzie ci przybywać, i co [wogóle] ty posiadasz, będzie się liczniejszem stawać, [14] »serce twoje nie stawało się wyniosłem, ani ty nie zapominał Boga twego Wiekuistego, Który wywiódł cię [na wolność] z Kraju Egipskiego, z domu niewolników, [15] »Który wiódł cię po pustyni wielkiej tej i strasznej, [gdzie] węże jadowite i niedźwiadki, i posucha, gdzie niema [wcale] wody, – Który dał wytryskać tobie wodę z krzemiennej opoki, –  [16] »[i] Który żywił ciebie na pustyni manną, której nie znali ojcowie twoi, by ci dawać odczuć biedę, ażeby doświadczyć ciebie, gwoli wyświadczaniu dobrodziejstwa tobie w przyszłości twojej; –  [17] »[ażeby] ani ty nie mawiał też w sercu swojem: „Siła moja i tężyzna ręki mojej sprawiły mi potęgę tę!”. [18] »[Owszem] pomnij na Boga twojego Wiekuistego, iż On jest [właśnie Tym, Który] darzy ciebie siłą ku nabywaniu mocy, ażeby [tem] dotrzymać Przymierza Swojego, które On poprzysiągł [pra]ojcom twoim, – jak [się dzieje rzecywiście w] dniu dzisiejszym. [19] »Dziać się będzie, iż, – jeśli będziesz w niepamięć puszczał Boga twego Wiekuistego, a będziesz postępował za obcemi bogi, będziesz służył im i będziesz im pokłony bił, – oświadczam to wam dziś [przy świadkach, przestrzegając], – zaprawdę! [całkowicie] zostaniecie wygubieni, [20] »jak narody owe, które Wiekuisty gubi przede wami, tak będziecie wygubieni, – w następstwie [tego, iż,=jeżeli] nie będziecie słuchać głosu Boga waszego Wiekuistego”. 
«  5 Księga Mojżeszowa 7 5 Księga Mojżeszowa 8 5 Księga Mojżeszowa 9  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.