«  List do Galatów 1 List do Galatów 2 List do Galatów 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem, po czternastu latach, zasię wstąpiłem do Jerozolimy z Barnabą, wziąwszy_z_sobą i Tytusa. [2] »Wstąpiłem zaś według objawienia i przedłożyłem im Ewangelię, którą każę między poganami, na osobności zaś zacniejszym, [żebym] snać nie na daremno biegł albo pobiegł. [3] »Ale ani Tytus, [który był] ze mną, Grekiem będąc, [nie] był_przymuszony obrzezać_się, [4] »A [to] dla wprowadzonych fałszywych_braci, którzy się_wkradli, [aby] wyszpiegowali wolność naszą, którą mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas w_niewolę_podbili. [5] »Którym ani na chwilkę [nie] ustąpiliśmy [w] poddaństwie, aby prawda Ewangelii została u was. [6] »A od [tych, którzy] się_zdadzą być czymś, jakimi niekiedy byli, nic mi [nie] czyni_różnicy, oblicza człowieka Bóg nie przyjmuje, mnie bowiem [owi] zacniejsi nic [nie] przydali. [7] »Ale przeciwnym_obyczajem, widząc, że mi_jest_zwierzona Ewangelia [między] nieobrzezanymi, jako Piotrowi [między] obrzezanymi, [8] »Albowiem [ten, który] był_skuteczny [w] Piotrze w apostolstwie [między] obrzezanymi, skuteczny_był i [we] mnie między poganami. [9] »I poznawszy łaskę, [która jest] dana mi, Jakób i Kiefas, i Jan, [którzy] się_zdadzą filarami być, prawice podali mnie i Barnabie [na] towarzystwo, abyśmy my między poganami, oni zaś między obrzezanymi. [10] »Tylko ubogich abyśmy pamiętali, [o] co też się_pilnie_starałem, [aby] samo to uczynić. [11] »Gdy zaś przyszedł Kefas do Antiochii, w twarz mu się_sprzeciwiłem; gdyż godzien_nagany był. [12] »Przed tym bowiem, [niż] przyszli niektórzy od Jakóba, z poganami wespół_jadał; gdy zaś przyszli, schraniał_się i odłączał się, bojąc_się [tych] z obrzezania. [13] »A wespół_obłudnie_się_obchodzili [z] nim i inni Żydzi wszyscy, tak_że i Barnabasz uwiedziony_był ich obłudą. [14] »Ale gdy zobaczyłem, że nie prosto_chodzą w prawdzie Ewangelii, rzekłem Kefasowi przed wszystkimi: Jeśli ty, Żydem będąc, po_pogańsku, a nie po_żydowsku żyjesz, czemuż pogan przymuszasz po_żydowsku_żyć? [15] »My [z] przyrodzenia Żydowie, a nie z pogan grzesznicy, [16] »Wiedząc zaś, że nie bywa_usprawiedliwiony człowiek z uczynków zakonu, tylko przez wiarę Jezusa Chrystusa, i my w Chrystusa Jezusa uwierzyliśmy, abyśmy byli_usprawiedliwieni z wiary Chrystusowej, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie_usprawiedliwione żadne ciało. [17] »Jeśli zaś szukając, [abyśmy] byli_usprawiedliwieni w Chrystusie, znajdujemy też siebie grzesznikami, tedy Chrystus [jest] grzechu sługą? Nie może_być! [18] »Jeśli zaś, co zburzyłem, to znowu buduję, przestępcą samego_siebie czynię. [19] »Ja bowiem przez zakon zakonowi umarłem, abym Bogu żył. [20] »[Z] Chrystusem jestem_ukrzyżowany, żyję zaś już_nie ja, żyje zaś we mnie Chrystus; to zaś, [że] teraz żyję w ciele, w wierze żyję Syna Bożego, [który] umiłował mnie i wydał samego_siebie za mnie. [21] »Nie odrzucam łaski Bożej; jeśli bowiem przez zakon [jest] sprawiedliwość, tedy Chrystus próżno umarł. 
«  List do Galatów 1 List do Galatów 2 List do Galatów 3  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.