«  List do Galatów 2 List do Galatów 3 List do Galatów 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »O głupi Galatowie! Któż was omamił, którym przed oczyma Jezus Chrystus przedtem_wymalowany_był ukrzyżowany? [2] »Tego tylko chciałbym się_nauczyć od was: Z uczynków zakonu ducha wzięliście, czy z słuchania wiary? [3] »Tak głupi jesteście? Począwszy duchem, teraz ciałem dokonywacie? [4] »Tak_wiele cierpieliście darmo, jeśli_tylko i darmo? [5] »Tedy [ten, który] dodaje wam ducha i czyni cuda między wami, [czyni to] z uczynków zakonu, czy z słuchania wiary? [6] »Jako Abraham uwierzył Bogu i przyczytano mu ku sprawiedliwości. [7] »Wiedzcie tedy, że [którzy] z wiary, ci synami są Abrahamowymi. [8] »Upatrzywszy zaś Pismo, że z wiary usprawiedliwia pogan Bóg, przedtem_opowiedziało Abrahamowi, iż będą_błogosławione w tobie wszystkie narody. [9] »A_tak [ci, którzy są] z wiary, dostępują_błogosławieństwa z wiernym Abrahamem. [10] »Ile_ich bowiem z uczynków zakonu jest, pod przekleństwem są; napisane bowiem, że: Przeklęty każdy, który nie zostałby [we] wszystkim, [co] napisane w księdze zakonu, [aby] czynił to. [11] »Że zaś przez zakon nikt [nie] bywa_usprawiedliwiony przed Bogiem, jawna, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć_będzie. [12] »Ale zakon nie jest z wiary, lecz: [Który] czyniłby je, żyć_będzie przez nie. [13] »Chrystus nas odkupił z przekleństwa zakonu, stawszy_się za nas przekleństwem; napisane bowiem: Przeklęty każdy, [który] wisi na drzewie. [14] »Aby na pogan błogosławieństwo Abrahamowe przyszło w Jezusie Chrystusie, abyśmy obietnicę ducha wzięli przez wiarę. [15] »Bracia! Po ludzku mówię: Wszak człowieczego utwierdzonego testamentu nikt [nie] łamie ani [do niego coś] przydaje. [16] »A Abrahamowi uczynione_są obietnice i nasieniu jego; nie mówi: I nasieniom, jako o wielu, ale jako o jednym: I nasieniu twemu, które jest Chrystus. [17] »To tedy mówię: Przymierza przedtem_utwierdzonego od Boga, [ten, co] po czterystu i trzydziestu latach nastał, zakon, nie znosi, [aby] miał_zepsuć obietnicę. [18] »Jeśli bowiem z zakonu [jest] dziedzictwo, już_nie z obietnicy; lecz Abrahamowi przez obietnicę darował Bóg. [19] »Cóż tedy zakon? Dla przestępstw przydany_jest, ażby przyszło nasienie, któremu się_stała_obietnica, sporządzony przez aniołów, przez rękę pośrednika. [20] »Lecz pośrednik jednego nie jest, ale Bóg jeden jest. [21] »Tedy zakon [jest] przeciwko obietnicom Bożym? Nie może_być! Gdyby bowiem był_dany zakon, [który] mógłby ożywiać, prawdziwie z zakonu byłaby sprawiedliwość. [22] »Ale wespół_zamknęło Pismo wszystko pod grzech, aby obietnica z wiary Jezusa Chrystusa była_dana wierzącym. [23] »Przed [tym] zaś [niż] przyszła wiara, pod zakonem byliśmy_strzeżeni, wespół_zamknięci, ku wierze, [która potem] miała być_objawiona. [24] »A_przetoż zakon pedagogiem naszym był do Chrystusa, abyśmy z wiary byli_usprawiedliwieni. [25] »[Gdy] przyszła zaś wiara, już_nie pod pedagogiem jesteśmy. [26] »Wszyscy bowiem synami Bożymi jesteście przez wiarę w Chrystusie Jezusie. [27] »Którzykolwiek bowiem w Chrystusa jesteście_ochrzczeni, [w] Chrystusa się_oblekliście. [28] »Nie masz Żyda ani Greka; nie masz niewolnika ani wolnego; nie masz mężczyzny i niewiasty; wszyscy_razem bowiem wy jesteście Chrystusa Jezusa. [29] »Jeśliście zaś wy Chrystusowi, tedy Abrahamowym nasieniem jesteście, według obietnicy dziedzicami. 
«  List do Galatów 2 List do Galatów 3 List do Galatów 4  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.