«  List do Galatów 4 List do Galatów 5 List do Galatów 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »[Do] wolności nas Chrystus wolnymi_uczynił. Stójcie tedy, a nie znowu [pod] jarzmo niewoli się_poddawajcie. [2] »Oto ja, Paweł, mówię wam, że jeśli się_obrzezywać_będziecie, Chrystus wam nic [nie] pomoże. [3] »A oświadczam_się zasię [przed] każdym człowiekiem, [który] się_obrzezuje: Powinny jest wszystek zakon pełnić. [4] »Pozbawiliście_się Chrystusa, którzykolwiek przez zakon się_usprawiedliwiacie, [z] łaski wypadliście. [5] »My bowiem duchem z wiary, nadziei sprawiedliwości oczekujemy. [6] »Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezka coś waży, ani nieobrzezka, ale wiara przez miłość skuteczna; [7] »Biegliście dobrze; któż wam przeszkodził, [abyście] prawdzie nie byli_posłusznymi? [8] »[Ta] namowa nie [jest] z [tego, który] was powołuje. [9] »Trochę kwasu wszystko zaczynienie zakwasza. [10] »Ja mam_ufność o was w Panu, że nic innego [nie] będziecie_rozumieć; a [ten, który] turbuje was, odniesie sąd, ktokolwiek by był. [11] »Ja zaś, bracia, jeśli obrzezkę jeszcze każę, czemuż jeszcze prześladowanie_cierpię? Tedy zniszczone_jest zgorszenie krzyżowe. [12] »Bodajże i odjęci_byli, [którzy] niepokój_czynią wam. [13] »Wy bowiem ku wolności powołani_jesteście, bracia! Tylko nie [miejcie] wolności za przyczynę ciału, ale z miłości służcie jedni_drugim. [14] »Bo wszystek zakon w jednym słowie się_wypełnia, w [tym]: Będziesz_miłował bliźniego twego jako samego_siebie. [15] »Jeśli zaś jedni_drugich kąsacie i pożeracie, patrzcie, [abyście] od siebie_wzajemnie nie byli_strawieni. [16] »Mówię zaś: duchem postępujcie, a pożądliwości ciała nie wykonywajcie. [17] »Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału; te bowiem przeciwne_są sobie, abyście nie, co chcecie, to czynili. [18] »Jeśli zaś duchem bywacie_prowadzeni, nie jesteście pod zakonem. [19] »Jawne zaś są uczynki ciała, które są: Wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, [20] »Bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźni, swary, nienawiści, gniewy, spory, niesnaski, kacerstwa, [21] »Zazdrości, pijaństwa, biesiady, i podobne temu [rzeczy, o] których przepowiadam wam, jakom rzekł, iż [którzy] takowe [rzeczy] czynią, królestwa Bożego nie odziedziczą. [22] »(5:22a) Ale owoc ducha jest miłość, wesele, pokój, nieskwapliwość, dobrotliwość, dobroć, wiara, [23] »(5:22b) cichość, wstrzemięźliwość. (5:23) Przeciwko takowym nie masz zakonu. [24] »Albowiem [którzy są] Chrystusa Jezusa, ciało ukrzyżowali z namiętnościami i pożądliwościami. [25] »Jeśli żyjemy duchem, duchem też postępujmy. [26] »Nie bądźmy chciwi_próżnej_chwały, jedni_drugich wyzywając, jedni_drugim zazdroszcząc. 
«  List do Galatów 4 List do Galatów 5 List do Galatów 6  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.