«  List do Galatów 5 List do Galatów 6 List Jakuba 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bracia! Jeśliby też zachwycony_był człowiek w jakimś upadku, wy duchowni naprawiajcie takiego w duchu cichości, upatrując samego_siebie, [abyś] i ty nie był_kuszony. [2] »Jedni_drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie zakon Chrystusowy. [3] »Jeśli bowiem mniema ktoś, [że] jest czymś, niczem [nie] będąc, [takiego] zwodzi_umysł własny_jego. [4] »Ale uczynku własnego_swego niechaj_doświadcza każdy, a tedy w sobie sam chlubę mieć_będzie, a nie w drugim. [5] »Każdy bowiem swoje_własne brzemię poniesie. [6] »Niech_udziela więc [ten, który] bywa_nauczany [w] słowie, [temu, który] naucza, ze wszystkich dóbr. [7] »Nie błądźcie; Bóg nie da_się_z_siebie_naśmiewać; cokolwiek bowiem by siał człowiek, to też żąć_będzie. [8] »Bo [kto] sieje ciału swemu, z ciała żąć_będzie skażenie; [kto] zaś sieje duchowi, z ducha żąć_będzie żywot wieczny. [9] »A dobrze czyniąc nie słabiejmy; czasu bowiem swojego żąć_będziemy nie ustawając. [10] »Przeto tedy, póki czas mamy, czyńmy dobrze wszystkim, najwięcej zaś domownikom wiary. [11] »Widzicie, jaki_długi wam list napisałem moją ręką. [12] »Którzykolwiek chcą być_pozorni według ciała, ci przymuszają was, [abyście] się_obrzezali, tylko aby [dla] krzyża Chrystusowego nie cierpieli_prześladowania. [13] »Ani bowiem [ci, którzy] się_obrzezują, sami zakonu [nie] zachowują, ale chcą, [abyście] wy się_obrzezali, żeby z waszego ciała się_chlubili. [14] »Ja zaś, nie może_być, [abym] się_chlubił, tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego mi świat jest_ukrzyżowany, a_ja światu. [15] »Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezka coś jest, ani nieobrzezka, ale nowe stworzenie. [16] »A którzykolwiek [według] sznuru tego postępować_będą, pokój na nich i miłosierdzie, i na Izrael Boży. [17] »Na_ostatek trudności mi [niechaj] nikt [nie] zadaje; ja bowiem piętna Pana Jezusa Chrystusa na ciele moim noszę. [18] »Łaska Pana Jezusa Chrystusa z duchem waszym, bracia! Amen. 
«  List do Galatów 5 List do Galatów 6 List Jakuba 1  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.