«  List Jakuba 2 List Jakuba 3 List Jakuba 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »[Niechaj] nie wielu nauczycielami będzie, bracia moi, wiedząc, że cięższy sąd odniesiemy. [2] »W_wielu bowiem upadamy wszyscy; jeśli_ktoś w słowie nie upada, ten [jest] doskonałym mężem, [który] może na_wodzy_trzymać i wszystko ciało. [3] »Jeśli zaś bowiem koniom wędzidła w gęby wprawujemy, [aby] powolne_były one nam i wszystkim ciałem ich kierujemy; [4] »Oto i okręty, tak_wielkie są i wiatrami tęgimi pędzone_bywają, bywają_kierowane najmniejszym sterem, gdziekolwiek wola sternikowa chce; [5] »Tak i język mały członek jest, wszakże bardzo_się_wynosi. Oto jak_mały ogień, jako_wielki las zapala! [6] »Język [jest] ogień, świat niesprawiedliwości; język postanowiony_jest między członkami naszymi, i szpeci wszystko ciało, i zapala koło urodzenia naszego, i bywa_zapalony od ognia_piekielnego. [7] »Wszelkie bowiem przyrodzenie dzikich_zwierząt i ptaków, gadzin i morskich_potworów bywa_okrócone i jest_okrócone [od] przyrodzenia ludzkiego; [8] »Ale języka żaden [nie] może okrócić [z] ludzi, [który jest] niestateczne zło, pełne jadu śmiertelnego. [9] »Przez niego błogosławimy Pana i Ojca, i przez niego przeklinamy ludzi, [którzy] na podobieństwo Boże stworzeni_są; [10] »Z jednych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Nie ma, bracia moi, to tak być! [11] »Izali zdrój z tego_samego źródła wypuszcza [wodę] słodką i gorzką? [12] »Izali może, bracia moi, figowe_drzewo oliwki przynosić albo winna_macica figi? Tak i słona, słodkiej [nie] wydaje wody. [13] »Kto [jest] mądry i umiejętny między wami, niech_pokaże dobrym obcowaniem uczynki swoje w cichości mądrości. [14] »Jeśli jednak zawiść gorzką macie i zajątrzenie w sercach waszych, nie chlubcie_się_przeciwko prawdzie i [nie] kłamcie. [15] »Nie jest ta mądrość z_góry zstępująca, ale ziemska, bydlęca, demoniczna. [16] »Gdzie bowiem [jest] zawiść i zajątrzenie, tam i rozterki, i wszelka zła sprawa. [17] »Ale [ta, która jest] z_góry mądrość, najprzód czysta jest, potem spokojna, mierna, powolna, pełna miłosierdzia i owoców dobrych, nieposądzająca, nieobłudna. [18] »Owoc zaś sprawiedliwości w pokoju bywa_siany [tym, którzy] czynią pokój. 
«  List Jakuba 2 List Jakuba 3 List Jakuba 4  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.