«  List Jakuba 4 List Jakuba 5 1 List Piotra 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Nuż teraz, bogacze, płaczcie, narzekając nad nędzami waszymi, [które] przyjdą [na] was. [2] »Bogactwo wasze zgniło, a szaty wasze zjedzone_przez_mole są. [3] »Złoto wasze i srebro pordzewiało, a rdza ich na świadectwo [przeciwko] wam będzie i ukazane_będą ciała wasze jako ogień; zgromadziliście_skarb na ostatnie dni. [4] »Oto zapłata robotników, [którzy] żęli krainy wasze, zatrzymana od was woła, a wołania żeńców do uszów Pana zastępów weszły. [5] »Żyliście_w_rozkoszach na ziemi i bujaliście; wytuczyliście serca wasze na dzień zabijania. [6] »Potępiliście, zamordowaliście sprawiedliwego, nie sprzeciwia_się wam. [7] »Cierpliwi_bądźcie przeto, bracia, aż_do przyjścia Pańskiego. Oto, oracz oczekuje drogiego pożytku ziemi, cierpliwie_oczekując na niego ażby otrzymał pożytek ranny i wieczorny. [8] »Cierpliwi_bądźcie przeto i wy, utwierdzajcie serca wasze; albowiem przyjście Pańskie się_przybliża. [9] »Nie wzdychajcie przeciwko sobie_wzajemnie, bracia, abyście nie byli_osądzeni. Oto sędzia przede drzwiami stoi. [10] »[Za] przykład bierzcie, bracia moi! szlachetność i cierpliwości proroków, którzy mówili w imieniu Pańskim. [11] »Oto za_błogosławionych_mamy [tych, którzy] cierpieli. [O] cierpliwości Ijobowej słyszeliście i koniec Pański widzieliście, że wielce_miłosierny jest Pan i litościwy. [12] »Przed wszystkimi [rzeczami] przeto, bracia moi, nie przysięgajcie ani [przez] niebo, ani [przez] ziemię, ani inną jakąś przysięgą; niech_będzie zaś mowa wasza: Tak, tak i nie, nie, abyście pod sąd nie wpadli. [13] »Jest_utrapiony ktoś między wami, niech_się_modli; jest_dobrej_myśli ktoś, niechaj_śpiewa. [14] »Choruje ktoś między wami, niech_zawoła starszych zborowych, a niech_się_modlą za nimi, pomazując go olejkiem w imieniu Pańskim; [15] »A modlitwa wiary uzdrowi chorego i podniesie go Pan; a_jeśliby grzechu był się_dopuścił, odpuszczone_będzie mu. [16] »Wyznawajcie przeto jedni_drugim grzechy, a módlcie_się za sobą_wzajemnie, abyście byli_uzdrowieni. Wiele może modlitwa sprawiedliwego uprzejma. [17] »Eliasz, człowiek był tymże_biedom_poddany [jako i] my, a modlitwą modlił_się, [żeby] nie padał_deszcz i nie padał_deszcz na ziemię lat trzy i miesięcy sześć, [18] »I zaś się_modlił, a niebo wydało deszcz i ziemia zrodziła owoce swoje. [19] »Bracia moi! Jeśliby ktoś z was obłądził_się od drogi prawdy, a nawróciłby ktoś go, [20] »Niech_wie, że [kto] odwróciłby grzesznika od błędnej drogi jego, zachowa duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. 
«  List Jakuba 4 List Jakuba 5 1 List Piotra 1  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.