«  1 List Piotra 1 1 List Piotra 2 1 List Piotra 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Ukryj oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Złożywszy przeto wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelakie obmowiska, [2] »Jako dopiero_narodzone niemowlęta, rozumnego, szczerego mleka pożądajcie, abyście przez nie urośli ku zbawieniu, [3] »Jeśli skosztowaliście, że dobrotliwy [jest] Pan. [4] »Do którego przystępując, [do] kamienia żywego, acz od ludzi odrzuconego, ale od Boga wybranego, kosztownego, [5] »A sami jako kamień będąc, jesteście_nadbudowywani [w] dom ducha, w kapłaństwo święte, [ku] ofiarowaniu ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. [6] »Przetoż powiedziane_jest w Piśmie: Oto kładę na Syonie kamień narożny_węgielny, wybrany, kosztowny; a [kto] uwierzy w niego, nie będzie_zawstydzony. [7] »Wam tedy uczciwością [jest] wierzącym, niewiernym zaś kamień, który odrzucili budujący, ten się_stał głową węgielną, [8] »I kamieniem obrażenia, i opoką zgorszenia [tym], którzy się_obrażają [o] słowo, będąc_nieposłuszni, na co też wystawieni_są. [9] »Wy zaś [jesteście] rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem ku nabyciu, abyście cnoty opowiadali [tego, który] z ciemności was powołał ku dziwnej swojej światłości. [10] »Którzy niekiedy [byliście] nie ludem, teraz zaś ludem Bożym; [którzy] nie dostąpiliście_miłosierdzia, teraz zaś miłosierdzia_dostąpiliście. [11] »Najmilsi! Proszę jako przychodniów i gości, [abyście] wstrzymywali_się [od] cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy, [12] »Obcowanie wasze między poganami mając poczciwe, aby w czym pomawiają was jako złoczyńców, dobrym uczynkom przypatrując_się, drżąc chwalili Boga w dzień nawiedzenia. [13] »Bądźcie_poddani wszelkiemu urzędowi dla Pana, bądź królowi, jako najwyższemu, [14] »Bądź przełożonym, jako przez niego posłanym ku pomście źle_czyniących, [ku] pochwale zaś dobrze_czyniących. [15] »Albowiem taka jest wola Boża, [abyście] dobrze_czyniąc, usta_zatkali nieumiejętności głupich ludzi. [16] »Jako wolni, a nie jako [ci, którzy] wolność zasłoną mają złości, ale jako Boży słudzy. [17] »Wszystkich uczcijcie, braterstwo miłujcie, Boga się_bójcie, króla czcijcie. [18] »Słudzy, we wszelakiej bojaźni bądźcie_poddani panom waszym, nie tylko dobrym i bacznym, ale i dziwnym. [19] »To bowiem [jest] łaska, jeśli dla sumienia Bożego ponosi ktoś frasunki, cierpiąc niewinnie. [20] »Cóż bowiem [za] chwała, jeśli grzesząc, cierpliwie_znosilibyście, [by was] i pięściami_bito? Ale jeśli dobrze_czyniąc i cierpiąc znosicie_cierpliwie, to [jest] łaska u Boga. [21] »Na to bowiem powołani_jesteście, ponieważ i Chrystus umarł za was, wam zostawiwszy przykład, abyście naśladowali stóp jego. [22] »Który grzechu nie uczynił, ani znaleziona_jest zdrada w ustach jego. [23] »Który, gdy_mu_złorzeczono, nie złorzeczył; cierpiąc, nie groził, poruczył zaś [temu, który] sądzi sprawiedliwie. [24] »Który grzechy nasze sam zaniósł [w] ciele swoim na drzewo, abyśmy grzechom obumarłszy, sprawiedliwości żyli, którego sinością uzdrowieni_jesteście. [25] »Byliście bowiem jako owce błądzące, ale jesteście_nawróceni teraz do pasterza i biskupa dusz waszych. 
«  1 List Piotra 1 1 List Piotra 2 1 List Piotra 3  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.