«  1 List Piotra 2 1 List Piotra 3 1 List Piotra 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Ukryj oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Także żony! Bądźcie_poddane swoim mężom, aby i jeśli niektórzy nie_są_posłuszni słowu, przez żon obcowanie, bez słowa byli_pozyskani, [2] »Obaczywszy w bojaźni czyste obcowanie wasze. [3] »Których niech_będzie nie zewnętrzne, [w] splecieniu włosów i obłożeniu złotem albo ubieraniu szat, ochędóstwo, [4] »Ale skryty serdeczny człowiek, w nieskażeniu cichego, spokojnego ducha, który jest przed Bogiem kosztowny. [5] »Tak bowiem niekiedy i święte małżonki zdobiły się, [które] nadzieję_miały w Bogu, będąc_poddane swoim mężom. [6] »Jako Sara była_posłuszną Abrahamowi, panem go nazywając, której stałyście_się córkami, dobrze_czyniąc i nie bojąc_się żadnego postrachu. [7] »Mężowie tak_samo obcując, jako mdlejszemu naczyniu niewieściemu oddawajcie uczciwość, jako i współdziedziczący rozliczną łaskę żywota, [aby] nie doznawały_przeszkody modlitwy wasze. [8] »A na_koniec wszyscy [bądźcie] jednomyślni, współcierpiący_doległości, braterstwo_miłujący, miłosierni, pokorni; [9] »Nie oddając złego za złe ani łajania za łajanie, przeciwnym_obyczajem zaś błogosławiąc, ponieważ na to powołani_jesteście, abyście błogosławieństwo odziedziczyli. [10] »Albowiem [kto] chce żywot miłować i oglądać dni dobre, niech_pohamuje język swój od złego, a usta, [by] nie mówiły zdrady; [11] »Niech_się_odwróci od złego, a czyni dobre; niech_szuka pokoju i ściga go. [12] »Albowiem oczy Pańskie na sprawiedliwych, a uszy jego ku prośbie ich; oblicze zaś Pańskie przeciwko [tym, którzy] czynią złe [rzeczy]. [13] »I któż [jest, co] złe_uczyniłby wam, jeśli dobrego gorliwymi_miłośnikami bylibyście? [14] »Ale chociażbyście i cierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście, a strachu ich nie lękajcie_się, ani trwóżcie_sobą, Pana zaś Chrystusa poświęcajcie w sercach waszych. [15] »Gotowi zawsze ku daniu_odpowiedzi każdemu domagającemu_się [od] was rachunku o [tej, która jest] w was nadziei, ale z cichością i bojaźnią, sumienie mając dobre; [16] »Aby w czym pomawiają was jako złoczyńców, zawstydzili_się [ci, którzy] naganę_dają waszemu dobremu ku Chrystusowi obcowaniu. [17] »Lepiej bowiem dobrze_czyniąc, jeśli się_podoba woli Bożej, cierpieć, jeśli źle_czyniąc. [18] »Bo Chrystus raz za grzechy, za nas umarł, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby przywiódł [do] Boga, umartwiony_będąc ciałem, ożywiony zaś duchem; [19] »Przez którego i w więzieniu duchom, przyszedłszy kazał. [20] »[Którzy] nieposłuszni_byli niekiedy, gdy oczekiwała Boża cierpliwość za dni Noego, [kiedy] gotowano korab, w którym mało, to jest osiem, dusz zachowane_są w wodzie. [21] »A was teraz chrzest, odbiciem_wzoru [będąc], zbawia, nie cielesnego składanie plugastwa, ale sumienia dobrego obietnica_wspólna u Boga przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, [22] »Który jest na prawicy Bożej, poszedłszy do nieba, podbiwszy sobie aniołów i zwierzchności, i mocy. 
«  1 List Piotra 2 1 List Piotra 3 1 List Piotra 4  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.