«  1 List Piotra 3 1 List Piotra 4 1 List Piotra 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Ukryj oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Chrystus tedy umarł za was [w] ciele, i wy tą_też myślą bądźcie_uzbrojeni, że [ten, co] cierpiał [w] ciele, poprzestał grzechu, [2] »Już_nie ku ludzkim pożądliwościom, ale [aby] woli człowieka ostatek czasu w ciele żył. [3] »Dosyć bowiem wam [było] przeszłego czasu przedsięwzięcia pogan sprawować, chodząc w rozpustach, pożądliwościach, opilstwach, biesiadach, pijaństwach i sprośnych bałwochwalstwach. [4] »Przez co zda_im_się_obcą [rzeczą, że] nie schadzacie_się wy na taką zbyteczną rozpustę, i bluźnią [5] »[Tego, który] gotowy jest sądzić żywych i umarłych. [6] »Na to bowiem i umarłym kazano_Ewangelię, aby sądzeni_byli według ludzi ciałem, żyli zaś według Boga duchem. [7] »Wszystkiemu zaś koniec się_przybliża. [8] »Trzeźwymi_bądźcie więc, czułymi_bądźcie ku modlitwom. Nade wszystko ku sobie_wzajemnie miłość uprzejmą miejcie; albowiem miłość zakryje mnóstwo grzechów. [9] »Gościnnymi [bądźcie] ku sobie_wzajemnie bez szemrania. [10] »Każdy jako wziął dar, jeden_drugiemu nim usługujcie, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. [11] »Jeśli kto mówi, jako wyroki Boże, jeśli kto posługuje, jako z siły, której dodaje Bóg, aby we wszystkim chwalony_był Bóg przez Jezusa Chrystusa, któremu należy chwała i panowanie na wieki wieków. Amen. [12] »Najmilsi! [niech] nie będzie_dziwną [wam rzeczą ten, który] na was ogień ku doświadczeniu waszemu przychodzi, jakoby obcego [coś na] was przychodziło; [13] »Ale z_tego, [żeście] uczestnikami Chrystusowego ucierpienia radujcie_się, abyście i w objawienie chwały jego radowali_się weseląc_się. [14] »Jeśli lżą [dla] imienia Chrystusowego, błogosławieni [jesteście], gdyż duch chwały i mocy jego i Boga na was odpoczywa. [15] »A żaden [z] was [niech] nie cierpi jako mężobójca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako w_cudzy_urząd_się_wtrącający. [16] »Jeśli zaś jako chrześcijanin, [niech] nie wstydzi_się, niech_chwali zaś Boga w imieniu tym. [17] »Albowiem czas [jest, aby] się_począł sąd od domu Bożego; ponieważ zaś najprzód od was, jakiż koniec [tych, co] są_nieposłuszni Bożej Ewangelii? [18] »A ponieważ sprawiedliwy ledwie zbawiony_będzie, niezbożny i grzeszny gdzież się_okaże? [19] »Przetoż i [ci, którzy] cierpią według woli Bożej, wiernemu Stworzycielowi niechaj_poruczają dusze swoje w czynieniu_dobrze. 
«  1 List Piotra 3 1 List Piotra 4 1 List Piotra 5  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.