«  1 List Piotra 5 2 List Piotra 1 2 List Piotra 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, [tym, którzy] równie_kosztowną [co] my dostali wiarę dla sprawiedliwości Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. [2] »Łaska wam i pokój niech_się_rozmnoży przez poznanie Boga i Jezusa Chrystusa, Pana naszego. [3] »Jako wszystko nam Boska moc jego, [co należy] do Boga i żywota, i pobożności, darowała przez poznanie [tego, który] powołał nas [dla] swej_własnej sławy i cnoty; [4] »Przez co kosztowne nam i bardzo_wielkie obietnice są_darowane, abyście przez nie stali_się boskiego przyrodzenia uczestnikami, uszedłszy [tej, która jest] na świecie pożądliwości skażenia. [5] »A [ku] samemu zaś temu pilności wszelkiej przykładając, przydajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty zaś umiejętność; [6] »Do umiejętności zaś powściągliwość, do powściągliwości zaś cierpliwość, do cierpliwości zaś pobożność; [7] »Do pobożności zaś braterską_miłość, do miłości_braterskiej zaś miłość. [8] »[Gdy] to bowiem [przy] was będzie, a obficie_będzie, nie próżnymi, ani niepożytecznymi wystawi [was] w znajomości Pana naszego, Jezusa Chrystusa. [9] »[Przy] kim bowiem nie ma tych [rzeczy], ślepy jest, krótkowzrocznym_będąc, zapomnienie wziąwszy [o] oczyszczeniu dawnych swoich grzechów. [10] »Przetoż, raczej bracia starajcie_się, abyście przez dobre uczynki, wasze powołanie i wybranie mocne czynili; to bowiem czyniąc, nie potkniecie_się nigdy. [11] »Tak bowiem hojnie dane_będzie wam wejście do wiecznego królestwa Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. [12] »Przetoż będę zawsze o tych [rzeczach] upominać was. [13] »przez napominanie, [14] »Wiedząc, że prędkie jest złożenie przybytku mojego. Jezus Chrystus objawił mi. [15] »Starać_się_będę zaś, [abyście] i przy_każdej_sposobności mieli [możność] wy po moim zejściu [o] tych [rzeczach] wspomnienie czynić_sobie. [16] »Albowiem nie misternie_wymyślonych baśni naśladując, uczyniliśmy_znajomą wam Pana naszego, Jezusa Chrystusa, moc i przyjście, ale naocznymi_świadkami stawszy_się owej wielmożności. [17] »Wziął bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, [gdy] głos był_przyniesiony mu taki od wielmożnej chwały: Ten jest Syn mój miły, w którym mi się_upodobało. [18] »A ten głos my słyszeliśmy z nieba przyniesiony, z nim będąc na górze świętej. [19] »I mamy mocniejsze prorockie słowo, którego pilnując jako świecy świecącej w ciemnym miejscu, dobrze czynicie, ażby dzień zaświtał, i jutrzenka wzeszła w sercach waszych. [20] »To najpierw wiedząc, że żadne proroctwo Pisma własnego wykładu nie jest. [21] »Albowiem nie [z] woli ludzkiej przyniesione_jest kiedykolwiek proroctwo, ale od ducha świętego pędzeni_będąc mówili święci Boży ludzie. 
«  1 List Piotra 5 2 List Piotra 1 2 List Piotra 2  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.