«  2 List Piotra 2 2 List Piotra 3 1 List Jana 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ten już, najmilsi, drugi wam piszę list, w których wzbudzam waszą przez napominanie uprzejmą myśl, [2] »[Abyście] pamiętali przepowiedziane słowa od świętych proroków i [od] apostołów waszych przykazanie Pana i Zbawiciela. [3] »To najpierw wiedząc, że przyjdą w ostateczne dni w szyderstwie naśmiewcy, według własnych swoich pożądliwości chodzący, [4] »I mówiący: Gdzież jest obietnica przyjścia jego? Od kiedy bowiem ojcowie zasnęli, wszystko tak trwa od początku stworzenia. [5] »Utajone_jest bowiem to [przed] nimi, [którzy tego] chcieli, że niebiosa stały_się dawno i ziemia z wody i w wodzie stanęła Bożym słowem, [6] »Przez co [ten, który był] wtedy świat, wodą będąc_zatopiony, zginął. [7] »[Te] zaś, [które są] teraz niebiosa i ziemia tymże słowem odłożone są, ogniowi zachowane na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi. [8] »Jedna zaś ta [rzecz niech] nie będzie_tajna wam, najmilsi, że jeden dzień u Pana [jest] jako tysiąc lat, jako dzień jeden. [9] »Nie omieszkiwa Pan [z] obietnicą, jako niektórzy [za] omieszkanie mają, ale cierpliwości_używa dla was, nie chcąc, [aby] którzy zginęli, ale [żeby] wszyscy do pokuty się_udali. [10] »Przyjdzie zaś dzień Pański jako złodziej, w którym niebiosa z_wielkim_trzaskiem przeminą, żywioły zaś rozpalone rozpłyną_się, ziemia i [te, które są] na niej sprawy, znalezione_będą. [11] »[Ponieważ] to tedy wszystko ma_się_rozpłynąć, jakimi trzeba być nam w świętych obcowaniach i pobożnościach? [12] »Oczekującym przyjścia Bożego dnia, w którym niebiosa gorejące rozpłyną_się i żywioły rozpalone stopnieją. [13] »Nowych zaś niebios i nowej ziemi według obietnicy jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka. [14] »Przetoż najmilsi! Tego oczekując, starajcie_się, [abyście] bez_zmazy i bez_nagany [od] niego znalezieni_byli w pokoju; [15] »A Pana naszego nieskwapliwość [za] zbawienie miejcie, jako i miły nasz brat Paweł według danej sobie mądrości pisał wam, [16] »Jako i we wszystkich listach, mówiąc w nich o tych [rzeczach], między którymi są trudne_ku_wyrozumieniu [rzeczy] niektóre, które nieumiejętni i niestateczni wykręcają jako i inne pisma, ku własnemu swemu zatraceniu. [17] »Wy tedy, najmilsi, [to] wiedząc_przedtem, strzeżcie_się, abyście niezbożników błędem będąc_zwiedzeni, nie wypadli [z] waszej stateczności; [18] »Rośnijcie zaś w łasce i znajomości Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i teraz, i na dni wieczne. Amen. 
«  2 List Piotra 2 2 List Piotra 3 1 List Jana 1  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.