«  2 List Piotra 3 1 List Jana 1 1 List Jana 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy oczyma naszymi, [na] co patrzyliśmy, i [czego] ręce nasze się_dotykały, o Słowie żywota; [2] »A żywot objawiony_jest i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam żywot wieczny, który był u Ojca, i objawiony_jest nam. [3] »Co słyszeliśmy i widzieliśmy, i zwiastujemy i wam, abyście i wy społeczność mieli z nami, a społeczność zaś nasza, waszą [była] z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem. [4] »A to piszemy my, aby radość nasza była zupełna. [5] »A jest to miłość poselstwa, które słyszeliśmy od niego i zwiastujemy wam: Że Bóg światłością jest, a ciemności w nim nie ma żadnej. [6] »Jeśli rzeklibyśmy, że społeczność mamy z nim, a w ciemności chodzilibyśmy, kłamiemy, a nie czynimy prawdy. [7] »Jeśli zaś w światłości chodzilibyśmy, jako on jest w światłości, społeczność mamy między sobą, a krew Jezusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. [8] »Jeśli rzeklibyśmy, że grzechu nie mamy, sami_siebie zwodzimy, a prawdy nie ma w nas. [9] »Jeśli wyznalibyśmy grzechy nasze, wierny i sprawiedliwy, aby odpuścił nam grzechy nasze i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. [10] »Jeśli rzeklibyśmy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcą czynimy go, a słowa jego nie ma w nas. 
«  2 List Piotra 3 1 List Jana 1 1 List Jana 2  »


 Źródło tekstu: Tłumaczenie dosłowne Nowego TestamentuOpis prezentowanego tekstu: Z najważniejszych uwag autora: "Opracowywany przeze mnie tekst ma następujące właściwości: (1) Jego podstawę w zakresie języka greckiego stanowi Kodeks Synaicki. (2) Podstawą tekstu polskiego jest tłumaczenie Biblii Gdańskiej. (3) Szyk wyrazów odpowiada językowi greckiemu z wyjątkiem oznaczonych miejsc, gdzie zachowanie oryginalnego szyku prowadziłoby do niejednoznaczności tekstu polskiego. (4) Każdemu słowu polskiemu (lub kilku słowom połączonym znakiem podkreślenia) odpowiada jedno słowo greckie. Tylko wyrazy w nawiasach kwadratowych [ ] zostały dodane ze względu na potrzeby języka polskiego." Teksty opublikowane za zgodą autora.